• This event has passed.

« Усі Події

26/10/2017  08:00 - 17:00

Питання, які обговорювались:

1. Європейська економічна комісія ООН (ЕЭК ООН).
2. Угода СОТ про спрощення процедур торгівлі (СУПТ) ізобов’язання країн-членів СОТ, що виникають у зв’язку зним.
3. Про реалізацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС (СА),зобов’язання і вигоди для його сторін. Точки зіткнення САі СУПТ.
4. Зона вільної торгівлі з країнами-членами ЄС і Канадою: можливості, виклики і переваги.
5.Впровадження в Україні стандартів Всесвітньої митноїорганізації (ВТамО) і положень міжнародних конвенцій усфері митниці і транспорту.
6. Особливості застосування Митної конвенції проміжнародні дорожні перевезення вантажів 1975 р. (Конвенції МДП) в интермодальных перевезеннях.
7.Приклади кращої практики, що відповідаєміжнародним нормам, закріпленим в СУПТ, щореалізовуються в Литовській Республіці.
8. Економіка України : торгові аспекти і перспектививзаємовигідної співпраці з країнами світу.
9. Технології просування українських товарів і послуг назовнішні ринки. Інструменти фінансування
10.Публічно-приватне партнерство(РРР) як інструментреалізації інфраструктурних проектів в Україні.
11. Перспективи впровадження інституту уповноваженихекономічних операторів (УЭО) в Україні.
12.Принципи класифікації товарів взовнішньоекономічній діяльності. Національнийкласифікатор УКТ ВЭД.
13.Механізм “єдиного вікна” і обмін інформацією запринципом “єдиного вікна” : в чому спільність івідмінності. Практика створення в Україні портового імитного “єдиного вікна”.