Основна мета діяльності Асоціації:

забезпечення реалізації та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, політичних та інших інтересів  членів Асоціації  у сфері державної митної справи, податкової політики та державного управління.

Основні напрями діяльності Асоціації:

 • забезпечення правової допомоги та юридичного супроводу, інформаційної підтримки з питань, віднесених до мети діяльності Асоціації;
 • підтримка двостороннього інформаційного зв’язку та ділових стосунків з центральними органами виконавчої влади України, насамперед з органами державної влади, що забезпечують формування та реалізацію державної податкової та митної політики;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, інших інформаційно-просвітницьких та консультативних заходів за участю митних брокерів, декларантів, інших учасників зовнішньоекономічної діяльності та громадянського суспільства, фахівців органів державної влади і місцевого самоврядування;
 • участь у процесі нормотворчої діяльності, взаємодія з комітетами Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади із зазначених питань;
 • навчання та підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на здійснення декларування;
 • співпраця з асоціаціями митних брокерів (агентств) сусідніх країн та з профільними громадськими об’єднаннями України;
 • участь у роботі Пан-європейської асоціації митних брокерів та митних представників «CONFIAD»

Wanneer u last heeft van erectie https://apotheek24h.com/natuurlijke-viagra-pil-kopen/ problemen zijn er meerdere medicijnen die u kunnen helpen en plaats producten in winkelwagen. De apotheek declareert voor zover dat mogelijk is de aan u verstrekte middelen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar en zo ook de bloedvaten in en rondom de genitale zone.

Завдяки членству в Асоціації учасники отримують:

 • сертифікат члена (асоційованого члена) Асоціації митних брокерів України;
 • право на використання логотипу та/або фірмового знаку Асоціації на своїх бланках, візитних картках, тощо;
 • розміщувати інформацію про компанію, її діяльність та послуги на сайті Асоціації в мережі Інтернет;
 • право на безкоштовне навчання працівників на курсах професійної підготовки агентів з митного оформлення;
 • право на безкоштовну участь у семінарах і лекціях з підвищення кваліфікації, які проводить Асоціація;
 • знижки на придбання спеціального програмного забезпечення для митних брокерів і декларантів “QDPro”;
 • знижки на придбання літератури з питань митної справи, що закуповує Асоціація;
 • знижки на підписку журналу “Митний брокер” і розміщення в ньому реклами;
 • знижки на експертні послуги ДП “Укрпромзовнішекспертиза”;
 • право брати участь від імені Асоціації у роботі консультативно-дорадчих органів, створених при центральних та місцевих органах виконавчої влади;
 • можливість брати участь у формуванні та реалізації державної політики через представників Асоціації у консультативно-дорадчих органах (громадських радах, громадських колегіях, радах підприємців тощо), створених при органах законодавчої та виконавчої влади;
 • інші права, повноваження та преференції, визначені Статутом Асоціації.

Умови членства в Асоціації:

 • виконання вимог Статуту Асоціації;
 • сплата вступного та щомісячних внесків.

Для вступу Правлінню Асоціації подаються:

 • заява юридичної особи про вступ до Асоціації за підписом керівника;
 • анкета;
 • копія Виписки з ЄДР.

Статут Асоціації
Порядок про Асоційоване членство
Заява
Анкета