Митна вартість

ПКМУ: Про затвердження Порядку проведення митними органами невиїзних документальних перевірок

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. №71 затверджено Порядок проведення митними органами невиїзних документальних перевірок, в якому викладено основні вимоги щодо проведення митними органами невиїзних документальних перевірок, предметом яких є дані про своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено законом на митні органи.

ВАЖЛИВО!!! Лист ДМСУ: Про Митний тариф України

З 00 годин 15 січня 2011 року набув чинності Закон України від 21.12.2010 № 2829-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України»

Проект ПКМУ: «Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів»

На офіційному сайті Держмитслужби України розміщено Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів».

Як зазначає Держмитслужба, цей проект розроблено з метою встановлення прозорих та чітких механізмів здійснення митними органами контролю правильності визначення митної вартості товарів, як бази оподаткування, під час процедур митного контролю й митного оформлення товарів, після їх завершення й пропуску товарів через митний кордон України, усунення перешкод при реалізації митними органами функцій контролюючого органу, удосконалення адміністрування податків та підвищення платіжної дисципліни, забезпечення митними органами здійснення якісного контролю за додержанням законодавства України з питань митної справи, захист економічних інтересів України тощо.

Прийняття цієї постанови Кабінету Міністрів України дасть змогу закріпити дієвий механізм здійснення митними органами контролю за правильністю визначення митної вартості.

Практика розгляду судами адміністративних справ щодо спорів, пов’язаних зі справлянням податків і зборів митними органами

Таким чином, якщо митні органи, приймаючи вантажні митні декларації та пропускаючи товар на митну територію України, погоджувалися з відомостями щодо звільнення позивача від сплати ПДВ, чи з кодом товарної номенклатури, зазначеної імпортером, то відповідно до п. 10.3 ст. 10 Закону № 168/97-ВР та підпункту 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Закону № 2181-ІІІ Митниця не має правових підстав для прийняття податкових повідомлень–рішень про нарахування податкових зобов’язань у зв’язку з помилковим визначенням коду товарної номенклатури, зокрема, з посиланням на результати камеральної перевірки та на положення підпункту «в» підпункту 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону № 2181-ІІІ, дія якого не поширюється на митні органи.

Лист ДМСУ: Про дотримання порядку надання декларантам пояснень щодо визначення митної вартості товарів

Держмитслужба наголосила, що Митним кодексом України чітко визначено тижневий строк для надання декларанту пояснень стосовно визначення митної вартості товарів, тобто протягом 7 календарних днів з дня отримання від декларанта письмової вимоги. В той же час підставою для надання пояснень щодо визначення митної вартості товарів, які декларуються, є письмова вимога декларанта. Пояснення також повинні надаватися письмово.

Михайло Бродський запропонував виробникам, імпортерам та митникам спільно формувати митну вартість товару

Голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський запропонував імпортерам, виробникам та Держмитслужбі спільно визначати єдину митну вартість товару. Про це очільник Комітету заявив під час засідання Громадської колегії Держкомпідприємництва щодо підготовки пропозицій до проекту нового Митного кодексу України.

Наказ ДМСУ: Про внесення доповнень до Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Митного кодексу України

Наказ ДМСУ: Про внесення доповнень до Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України.

Митна служба України відрегулювала механізм підтвердження заявленої декларантом митної вартості товарів

Методичні рекомендації із застосування окремих положень Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження затверджені наказом Держмитслужби України №1242 від 19.10.2010 р.

Документом чітко встановлюються умови, за яких той чи інший додатковий документ (перелік додаткових документів визначено п.11 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1766) може бути затребуваний митним органом при здійсненні перевірки заявленої декларантом митної вартості товарів.

Протокол між ДМСУ та Генеральною адміністрацією митниць КНР щодо взаємної допомоги в перевірці достовірності задекларованої ...

Протокол між Державною митною службою України та Генеральною адміністрацією митниць Китайської Народної Республіки щодо взаємної допомоги в перевірці достовірності задекларованої вартості товарів

Митна служба заперечує свою причетність до зростання ціни на овочі і фрукти у роздрібних мережах України

Суттєвим фактором, який впливає на формування ціни на внутрішньому ринку є значна монополізація імпорту, — адже ціна, за якою фрукти та овочі будуть реалізовуватись кінцевому споживачу в роздрібній мережі, залежить від операторів ринку.

Суттєва різниця між митною вартістю овочів та фруктів, включаючи обов’язкові митні платежів, та кінцевою ціною реалізації на внутрішньому ринку, свідчить про значний рівень штучної рентабельності.

При митному оформленні квітів, що імпортуються в Україну, жодного суб’єктивізму немає

Особливістю торгівлі квітковою продукцією є те, що переважною кількістю торгівлю нею здійснюють не безпосередні виробники, а торгівельні агенти, до того ж розташовані в офшорних зонах, що робить непрозорими зовнішньоекономічні операції.

Тому Державна митна служба України була вимушена вжити додаткових заходів, спрямованих на посилення контролю за митним оформленням живих рослин та квіткової продукції...

До уваги суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Держмитслужбою України протягом останніх років ведеться систематична та цілеспрямована робота, спрямована на забезпечення достовірності декларування суб’єктами ЗЕД у митній вартості товарів роялті (ліцензійних платежів).

Така робота здійснюється в основному шляхом проведення виїзних документальних перевірок платників податків.

Проект наказу ДМСУ: Про затвердження Порядку справляння акцизного збору при ввезенні товарів на митну територію України...

На сайті Держмитслужби України опубліковано проект наказу ДМСУ "Про затвердження Порядку справляння акцизного збору при ввезенні товарів на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності"

Голова Служби безпеки України виступає за декриміналізацію товарної контрабанди

Необхідна декриміналізація товарної контрабанди - це дозволить ввести систему, по якій держава здійснює контроль за законністю переміщення товарів через митний кордон суб'єктами господарювання.

RSS-матеріал