Листи ДМСУ

Лист ДМСУ: Щодо організації контролю за провадженням посередницької діяльності митних брокерів та представників митних брокерів.

За результатами проведеної аналітичної роботи Департаментом організації митного контролю та роботи митних посередників встановлено недостатній рівень організації контролю за провадженням посередницької діяльності митних брокерів та представників митних брокерів.

Здійснення даного виду посередницької діяльності у галузі митної справи є достатньо врегульованим з точки зору нормативно-правового забезпечення.

Як свідчать матеріали аналізу, митницями не здійснюється належний контроль та, відповідно, не вживаються заходи належного реагування та не виконуються вимоги, які містить Розділ ІІ Порядку анулювання, переоформлення, видачі дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера», затвердженого наказом Державної митної служби України від 08.12.2009 № 1169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2009 за № 1259/17275.

Не приділяється увага питанню проведення на постійній основі вивчення та моніторингу стану справ із кількісними показниками фактично оформлених карток відмов у відповідності до пункту 4.2. згаданого Порядку...

Про початок роботи Вінницької, Дністровської, Луганської, Сумської, Східної та Чернігівської митниць

Держмитслужба України повідомляє про початок роботи з 01 вересня 2010 року Вінницької, Дністровської, Луганської, Сумської, Східної та Чернігівської митниць в межах зон діяльності визначених пунктом 3 наказу Держмитслужби від 28.05.2010 № 548 „Про оптимізацію структури митних органів”

Лист ДМСУ: Щодо отримання митними брокерами посвідчень нового зразка та закінчення терміну дії посвідчення старого зразка

Термін взяття на облік представників митних брокерів, які мають кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера, видане відповідно до Тимчасового порядку діяльності митних брокерів та їх представників, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.11.2008 № 1134 закінчується 19.05.2010.

RSS-матеріал