Листи ДМСУ

ДМСУ: Про справляння єдиного збору в пунктах пропуску

Держмитслужба України надала роз'яснення, якщо транспортний засіб самостійно здійснює рух автомобільним шляхом, нарахування єдиного збору здійснюється за ставками, передбаченими статтею 5 Закону України від 04.11.99 № 1212-XIV "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України".

Для врахування в роботі при здійсненні митного оформлення товарів, що переміщуються із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А.

Держмитслужба Україна надала перелік пунктів пропуску на російсько-українському кордоні, через які дозволено переміщення товарів із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А.

Лист ДМСУ: Щодо необхідності наявності підпису особи на рахунках (Invoice), складених нерезидентами

Держмитслужба України пояснила, що відсутність підпису на поданому для здійснення митного контролю й оформлення товарів рахунку (Invoice), складеному нерезидентом, не є підставою для відмови в митному оформленні товарів.

ВАЖЛИВО!!! Лист ДМСУ: Про Митний тариф України

З 00 годин 15 січня 2011 року набув чинності Закон України від 21.12.2010 № 2829-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України»

Лист ДМСУ: Щодо особливостей заповнення окремих граф ВМД при частковому умовному звільненні

Згідно з підпунктом 206.2.4 пункту 206.2 статті 206 Податкового кодексу України у разі ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення (вивезення) застосовується умовне звільнення від оподаткування. Держмитслужба України надала роз'яснення щодо особливостей заповнення окремих граф ВМД при частковому умовному звільненні.

Лист ДМСУ: Щодо окремих питань використання попереджувального маркування про зареєстровану торговельну марку

Відповідно до статті 5 D Паризької конвенції про охорону промислової власності для визнання прав не вимагається розміщення на продукті будь-якої позначки чи вказівки на патент, корисну модель, реєстрацію торговельної марки чи депонування промислового зразка. Отже, відповідно до цих положень Паризької конвенції встановлено право, а не обов’язок власника торговельної марки щодо використання попереджувального маркування.

Прошу врахувати зазначену інформацію при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів.

Лист ДМСУ: Про дотримання порядку надання декларантам пояснень щодо визначення митної вартості товарів

Держмитслужба наголосила, що Митним кодексом України чітко визначено тижневий строк для надання декларанту пояснень стосовно визначення митної вартості товарів, тобто протягом 7 календарних днів з дня отримання від декларанта письмової вимоги. В той же час підставою для надання пояснень щодо визначення митної вартості товарів, які декларуються, є письмова вимога декларанта. Пояснення також повинні надаватися письмово.

Лист ДМСУ: Щодо поставлення на облік суб’єктів ЗЕД на облік в Київській регіональній, Київській обласній митницях

Держмитслужба України визначила, що підставою для поставлення суб’єкта ЗЕД на облік у митниці оформлення окремих товарів є оригінал облікової картки митниці за місцезнаходженням суб’єкта ЗЕД та її копія, яка залишається у справах митниці оформлення окремих товарів, наявність електронної копії облікової картки митниці за місцезнаходженням суб’єкта ЗЕД в ЄАІС Держмитслужби. Надання суб’єктом ЗЕД документів, які подаються при поставленні на облік в митних органах, не вимагається.

Про засвідчення копії ВМД у разі митного оформлення двох і більше транспортних засобів за однією вантажною митною декларацією

З метою забезпечення єдиного підходу митних органів до вирішення цього питання, спрощення та прискорення процедур митного оформлення транспортних засобів, дотримання вимог Порядку, запровадити з 01.12.2010 засвідчення копій вантажних митних декларацій згідно з пунктом 28 Порядку – печаткою митного органу (негербовою), печаткою відділу організаційного та документального забезпечення.

Лист ДМСУ: Про перереєстрацію митних ліцензійних складів на 2011 рік.

Держмитслужба України повідомила про перереєстрацію митних ліцензійних складів на 2011 рік.

Для цього начальникам регіональних митниць, митниць під час перереєстрації необхідно забезпечити:

– призупинити прийняття заяв про отримання нових і переоформлення діючих Ліцензій;

– створити робочі групи з посадових осіб митниці й доручити їм здійснення перевірок діяльності, обладнання та приміщень МЛС зі складанням акта перевірки, у якому мають бути відображені висновки щодо можливості перереєстрації складу.

Щодо можливості анулювання кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера

Лист ДМСУ Щодо можливості анулювання кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера у разі набрання законної сили протягом календарного року трьома і більше постановами суду

ДМСУ: ТЕРМІНОВО! Щодо роботи спеціальних груп

З метою забезпечення перевірки готовності митних органів до практичної реалізації Концепції реформування діяльності митної служби України «Обличчям до людей», контролю виконання вимог наказів та інструктивних листів Держмитслужби, спрямованих на вдосконалення процедур митного оформлення товарів, № 1127 від 01.10.10, № 1205 від 13.10.2010, № 1242 від 19.10.2010, № 1319 від 01.11.2010, листа Держмитслужби від 08.102010 № 11/1-10.10/11664-ЕП, аналізу стану організаційно - управлінської діяльності керівників митних органів по виконанню завдань керівництва Держмитслужби в контексті вдосконалення та спрощення процедур митного контролю та оформлення товарів та транспортних засобів, в період з 02.11.2010 по 30.11.2010 спеціальними групами Держмитслужби (далі – робочі групи) будуть проведені відповідні контрольні заходи в зонах діяльності митних органів України.

Щодо зберігання товарів вилучених та прийнятих для зберігання митними органами відповідно до законодавства

Митним органам при зберіганні товарів і транспортних засобів на складах, які використовуються ними в установленому порядку, слід у відповідних договорах передбачити, що товари, які зберігаються у приміщенні (резервуарі, на території), перебувають під митним контролем.

Лист ДМСУ: Щодо питання справляння податку на додану вартість при імпорті на територію України товарів...

У разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Частково обмежено рух вантажних транспортних засобів на вантажному напрямку пункту пропуску «Вишнє Нємецьке - Ужгород»

В зв’язку з будівництвом суміжною стороною автомобільних ваг на вантажному напрямку пункту пропуску «Вишнє Нємецьке - Ужгород», словацькою стороною частково обмежено рух вантажних транспортних засобів.

Приймаючи весь бізнес як «білий», Митна служба України формує критерії, за якими суб’єкти ЗЕД можуть потрапити...

Приймаючи весь бізнес як «білий», Митна служба України формує критерії, за якими суб’єкти ЗЕД можуть потрапити до так званого «чорного списку»

Лист ДМСУ: ТЕРМІНОВО! Щодо змін порядку заповнення ДКПТЩодо змін порядку заповнення ДКПТ

"Якщо в графі 19 ДКПТ зазначено "1", то під номером 3 зазначаються відомості про контейнери в такому порядку: спочатку проставляються загальна кількість контейнерів, далі через знак "/" зазначаються відомості про номери контейнерів."

RSS-матеріал