Щодо переліку товарів, до яких застосовуються заходи при ввезені на митну теріторію України

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Рада підприємців при
Кабінеті Міністрів України

На вих. від 30.07.08 №57

Розглянувши Ваше звернення стосовно Переліку товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби України від 17.04.08 №396, повідомляємо наступне.

Статтею 1 Закону України «про транзит вантажів» (далі - Закон) встановлено діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади та їх службових осіб у пунктах пропуску через державний кордон України по перевірці відповідності транзитних вантажів і транспортних засобів транзиту вимогам митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших виді контролю, що встановлюються виключно законами та міжнародними договорами України, тобто закони та міжнародні договори України встановлюють вимоги до видів контролю. Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють зазначені види контролю, в порядку, встановленому законодавством України.Відповідно до ч.1 ст. 2 Закону Законодавство України складається з цього Закону, Митного кодексу України, міжнародних договорів України, та інших нормативно-правових актів про транзит вантажів (ст. 2 Закону України «Про транзит вантажів»), Держмитслужба України, як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання (ст. 13 Митного Кодексу Украйни).

У відповідності до Указу Президента України від 14 липня 1995 року № 614 “Про заходи щодо забезпечення контролю за переміщенням транзитом товарів через територію України” були прийняті постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.99 № 255 “Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажів, які переміщуються під митним контролем” та від 29.03.02 № 390 “Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів” (зі змінами), якими встановлено, що Держмитслужба України має право визначати перелік окремих видів товарів, переміщення яких через митну територію України здійснюється за умови надання митним органам фінансових гарантій, за умови їх охорони і супроводження силами митних органів та перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів (Конвенція 1975 року).

Посилання наказу Держмитслужби України від 17.04.08 № 396 “Про затвердження Переліку товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію України” на вказані вище постанови спрямоване не на перелік товарів, зазначених в цих постановах, а на сам порядок застосування фінансових гарантій, викладених в постанові від 29.06.96 № 700 “Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення”.

Слід зазначити, що відповідно до перелічених постанов Кабінету Міністрів України Державній митній службі України надано право визначати перелік окремих видів товарів, переміщення яких через митну територію України здійснюється за умови надання митним органам фінансових гарантій. Протягом кількох років переліки товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки, визначалися наказами від 27.01.03 № 49 та від 28.02.03 № 129. З метою їх уніфікації було розроблено наказ Держмитслужби України від 17.04.08 № 396 “Про затвердження Переліку товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.06.08 за № 508/15199, який в залежності від виду транспортного засобу та напрямку переміщення визначає потребу у застосуванні заходу гарантування доставки. Цей перелік, у залежності від результатів та динаміки зовнішньоекономічної діяльності, може змінюватися, доповнюватись або скорочуватись.

Відповідно до статті 11 Митного кодексу України одним із завдань, виконання яких покладено на митні органи України, є забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку.

Механізм застосування заходів гарантування, визначений цими та іншими нормативно-правовими актами України, є доступним, прозорим та ефективним, і за своїм призначенням покликаний реалізувати дієву схему захисту державних інтересів.

Процедуру застосування заходів гарантування доставки товарів установлено законодавством України, їх види визначено статтею 161 Митного кодексу України:

“До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, може застосовуватися один із таких заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення:

1) надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам;

2) охорона та супроводження товарів митними органами;

3) перевезення товарів митним перевізником;

4) перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенції МДП 1975 року)”.

Відповідно до п. 7 Положення про надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.96 № 700 (зі змінами), “у разі переміщення товарів транзитом через територію України митним органам надаються такі види фінансових гарантій:

гарантія банку;

грошова застава;

страхування фінансової відповідальності перевізника.

Гарантії банків надаються безпосередньо митним органам або можуть застосовуватися як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками.

Фінансові гарантії у формі договору страхування фінансової відповідальності перевізника застосовуються як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками”.

Проект наказу було своєчасно оприлюднено і до подання на державну реєстрацію погоджено із Міністерством фінансів України і Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

З повагою

Заступник Голови Служби
О.О.Федоров

Джерело: Рада Підприємців при КМУ