Національний банк України надав роз'яснення про вивезення готівки за межі України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ

23.06.2009 р. № 13-123/4216-11974

Державна митна служби України

Про вивезення готівки
за межі України

    Національний банк України розглянув лист Державної митної служби України (ДМСУ) щодо тлумачення вимог глави 2 Інструкції про порядок переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 1481 (далі - Інструкція), стосовно документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків банків, і повідомляє.

    ________________
   
1 Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 № 520/15211

    Крім згаданого у листі ДМСУ роз'яснення Національного банку України від 17.09.08 № 13-121/4100-12591, Національний банк України листом від 28.07.2008 № 13-123/3250-10287 вже пояснював ДМСУ які саме документи підтверджують зняття клієнтами банків готівки з рахунків.

    А саме, видача готівкової національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку здійснюється за заявою на видачу готівки відповідно до вимог Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 № 3372 (далі - Інструкція про касові операції), за формою, що додається. Крім заяви на видачу готівки, документом, що підтверджує зняття готівки з рахунку, може бути довідка банку, складена у довільній формі.

    ________________
   
2 Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 № 768/8089

    Згідно з пунктом 4 глави 1 розділу III Інструкції про касові операції касові документи виписуються у такій кількості, яка потрібна для учасників розрахунків. Тобто порядок оформлення документів банком при здійсненні видачі готівки, в т.ч. у якій кількості примірників виписуються касові документи під час здійснення цих операцій, визначається внутрішнім положенням банку.

    Коли банком відповідно до встановленого порядку не передбачено видачу окремого примірника заяви на видачу готівка для клієнта, то у цьому разі на вимогу клієнта видається довідка про зняття коштів з рахунку. Така довідка може видаватися зокрема у разі зняття коштів за допомогою платіжної картки.

    Таким чином два документа за однією касовою операцією про видачу готівки з рахунку клієнта банк видати не має права.

    Згідно з Положенням про організацією операційної діяльності в банках України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 2543, банки розробляють технологію здійснення банківських операцій та визначають методи контролю за їх проведенням відповідно до законодавства України.

    ________________
   
3 Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.07.2003 за № 559/7880.

    При цьому зазначаємо, що банки згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" є агентами валютного контролю і несуть відповідальність за дотримання вимог валютного законодавства клієнтами, валютні операції яких вони обслуговують.

    Банки також є суб'єктами первинного фінансового моніторингу і згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", несуть відповідальність за не виконання (неналежне виконання) вимог цього закону, яким зокрема банки зобов'язані забезпечувати виявлення і реєстрацію операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема операції, які мають ознаки визначені підпунктом "б" пункту 1 статті 12.

Перший заступник Голови

А.В. Шаповалов