Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України»

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. Закон України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 31) доповнити статтею 81 такого змісту:

«Стаття 81. Тимчасові правила ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів, призначених для підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу, УЄФА та призначеними особами

1. На період підготовки та проведення чемпіонату УЄФА, учасникам чемпіонату та призначеним особам дозволяється ввозити без сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) товари, необхідні для виконання цими особами функцій щодо проведення заходів чемпіонату, крім товарів, заборонених до ввезення законами України (далі – товари для чемпіонату), зокрема:

- спортивний інвентар;

- медичне обладнання та інструменти;

- лікарські засоби та харчові добавки;

- продукти харчування та напої;

- фотографічне й аудіовізуальне обладнання, допоміжні та витратні матеріали до нього;

- мовленнєве обладнання і допоміжні та витратні матеріали до нього;

- комп’ютерне й офісне обладнання (електронне чи інше);

- документи, друковані матеріали, подарунки, нагороди, спортивні медалі та призи, прапори, символіка, декоративні та рекламні матеріали;

- спортивна форма, костюми та інший одяг;

- продукція, що її комерційні партнери УЄФА збираються поширювати в рекламних цілях;

- продукція комерційних партнерів УЄФА, яка постачається УЄФА або компанії у зв’язку з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (в тому числі, але не виключно, автомобілів);

     - будь-які товари, які УЄФА, учасники чемпіонату та призначені особи вважають необхідними або бажаними для виконання ними своїх функцій щодо проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2. Ввезення на митну територію України товарів для чемпіонату  здійснюється у митному режимі тимчасового ввезення без права відчуження цих товарів на митній території України, передачі у володіння, користування чи розпорядження іншим особам, а також за умови надання митному органу, що здійснює пропуск таких транспортних засобів, зобов'язання про їх зворотне вивезення після проведення чемпіонату. Зворотне вивезення товарів для чемпіонату, які з огляду на їх призначення витрачаються під час його проведення, не вимагається.

Декларування товарів для чемпіонату здійснюється із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А., вантажних митних декларацій або інших документів, які відповідно до законодавства України застосовуються для декларування товарів при їх тимчасовому ввезенні на митну територію України. Для цілей декларування товарів для чемпіонату Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися спеціальні форми митних декларацій.

Якщо в складі товарів для чемпіонату є товари, які можуть бути витрачені під час його проведення, то переліки таких товарів надаються разом з документами, визначеними в абзаці другому цього пункту. У разі необхідності такі переліки можуть уточнюватися при зворотному вивезенні товарів.

Декларантами товарів для чемпіонату можуть бути: УЄФА, учасники чемпіонату, призначені особи або вповноважені ними митні брокери (посередники).

Митне оформлення товарів для чемпіонату здійснюється без прийняття митним органом попереднього рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в митному режимі тимчасового ввезення, передбаченого  статтею 207 Митного кодексу України (далі – Кодекс), та без подання документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів.

При переміщенні через митний кордон України товарів для чемпіонату може застосовуватися спрощений порядок митного оформлення товарів,  передбачений статтею 79 Кодексу.

Товари для чемпіонату підлягають оформленню митними органами, у зоні діяльності яких проводяться  заходи чемпіонату, або митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України за місцем увезення цих товарів.

3. Переміщення через митний кордон України особистих речей учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у порядку, установленому Законом України «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України».

2. Статтю 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156; 2003 р., № 24, ст.162; 2004 р., № 14, ст.195; 2007 р., № 9, ст.75, № 12, ст.101) доповнити пунктом 5.19 такого змісту: 

«5.19. Звільняються від оподаткування операції з увезення на митну територію України УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами товарів для чемпіонату відповідно до статті 81 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

3. Статтю 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; з наступними змінами) доповнити пунктом «ю» такого змісту:

«ю) товари для чемпіонату, що ввозяться на митну територію України УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами, відповідно до статті 81 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

4. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України № 18-92 «Про акцизний збір» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1996 р., № 41, ст. 194; 1999 р., № 15, ст. 83, № 39, ст. 356; з наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:

«Акцизний збір не справляється з транспортних засобів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу, тимчасово ввезених на митну територію України УЄФА, призначеними особами УЄФА у період його організації та проведення».

 

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЮЩЕНКО