Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення...

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ДЕРЖМИТСЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н  А  К  А  З
Київ

24.07.08

№ 811

 

Про затвердження Узагальнюючого
податкового роз’яснення щодо
оподаткування  товарів і транспортних
засобів, що ввозяться (пересилаються)
громадянами на митну територію України

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень законодавства з питань оподаткування, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, та відповідно до наказу Державної митної служби України від 26.07.05 № 703 „Про затвердження Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства”

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо оподаткування  товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, що додається.

2. Начальникам митниць інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.

Голова Служби

В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
24.07.08  № 811

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо оподаткування  товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Законом України „Про систему оподаткування” встановлено, що ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватись і змінюватись іншими законами України, крім законів про оподаткування. Під податком і збором (обов’язковим платежем до бюджетів та державних цільових фондів) слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку та на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Відповідно до статті 3 Закону України „Про податок на додану вартість”, статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”, статті 4 Закону України „Про Єдиний митний тариф” увезення товарів на митну територію України є об’єктом оподаткування цими податками.

  Таким чином, за загальним правилом, установленим зазначеними вище законодавчими актами, увезення товарів на митну територію України є операцією, що підлягає оподаткуванню митом, податком на додану вартість та акцизним збором (при ввезенні підакцизних товарів).

Умови, за яких операції, що є об’єктами оподаткування, оподаткуванню не підлягають (звільняються від оподаткування), є винятком із законодавчо встановленого загального правила оподаткування. Виконання таких умов є підставою для надання податкових пільг.

У той самий час Законом України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) визначаються явні випадки й умови ввезення громадянами товарів на митну територію України, за яких вони звільняються від сплати податків.      

Ураховуючи викладене, надаємо Узагальнююче податкове роз’яснення про застосування норм Закону щодо оподаткування операцій з увезення (пересилання) громадянами товарів і транспортних засобів на митну територію України.

І. Порядок оподаткування товарів, що ввозяться громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, і товарів, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях

1. Пунктом 1 частини першої статті 8 Закону визначено, що при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування товари, сукупна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях;

Таким чином, при митному оформленні вищезгаданих товарів податки та збори не нараховуються.

2. Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товарів, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Отже, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях:
а) сукупна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага перевищує 50 кг (до 100 кг включно),
б) сукупна митна вартість яких перевищує 200 євро (до 1000 євро включно), а загальна вага не перевищує 50 кг,
в) сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро (але більше 200 євро), а загальна вага не перевищує 100 кг (але більша за 50 кг);

за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (за оглядовим розписом М 15) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товарів, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

3. Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях, сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях:
а) сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;
б) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг;
в) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг,

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

ІІ. Порядок оподаткування товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях

1. Частиною другою статті 4 Закону визначено, що товари, які пересилаються на адресу громадян у вантажних та експрес-відправленнях, сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією форми М-16) нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

При цьому звільнення від оподаткування, про яке йде мова в пункті 1  частини першої статті 8, у даному випадку не може бути застосоване.

2. Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, що надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

 Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях:
а) сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;
б) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг;
в) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, та  загальна вага перевищує 100 кг;

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством

ІІІ. Порядок оподаткування єдиного неподільного товару

1. Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органом в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Частиною першою статті 7 Закону визначено, що  митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або вповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого товару, податку на додану вартість та в передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару:
а) митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;
б) що безпосередньо ввозиться громадянином у супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилається в несупроводжуваному багажі або в міжнародному поштовому відправленні та митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг, або митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15), нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.  
в) митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг мито, ПДВ, акцизні та митні збори не нараховуються.

2. Частиною другою статті 7 Закону визначено, що оподаткування єдиних неподільних товарів, що надходять на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється незалежно від митної вартості та ваги.

Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару, що надходить у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією М-16), незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

3. Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону митне оформлення інших транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 Закону.

Відповідно до статті 7 Закону, при митному оформленні таких транспортних засобів у разі їх надходження на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, стягується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизний та інші збори.

Таким чином, при митному оформленні таких транспортних засобів, що надходять у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією М-16 у випадках, установлених законодавством), незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

В інших випадках при митному оформленні транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності):
а) митна вартість яких перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15 у випадках, установлених законодавством) нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;
б) митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг, або митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;  
в) митна вартість яких не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг, ввізне мито, податок на додану вартість, акцизні та митні збори не нараховуються.

 

Директор Департаменту
митних платежів

С.О.Джигалов