Проект наказу ДМСУ "Про затвердження Порядку видачі свідоцтв про допущення"

ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 “____”______________ 2008 р.                                                               № ______

м. Київ

Про затвердження Порядку видачі свідоцтв про допущення

 

Відповідно до Митного кодексу України, Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року, Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотської конвенції) 1973 року, наказу Державної митної служби України від 21.11.2001 № 755 "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за № 1036/6227, наказу Державної митної служби України від 08.12.98 № 771 "Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за № 42/3335,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок видачі свідоцтв про допущення (додається).

2. Уповноважити регіональні митниці (крім Регіональної інформаційної й Енергетичної регіональної митниць) і митниці здійснювати видачу свідоцтв про допущення.

3. Начальникам регіональних митниць, митниць довести вимоги цього наказу до відома перевізників (власників транспортних засобів), які здійснюють перевезення товарів під митними печатками та пломбами.

4. Управлінню контролю за переміщенням вантажів (Луговець В.А.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Федорова О.О.

 

Голова Державної
митної служби України

 

В.І.Хорошковський

                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби  України
№ __________

 

Порядок видачі свідоцтв про допущення

1. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів під час видачі Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами в індивідуальному порядку (далі – Свідоцтво МДП) та Свідоцтва про допущення автомобільного транспортного засобу до перевезень товарів під митними забезпеченнями (далі – Свідоцтво АТЗ).

1.2. Терміни, які вживаються у цьому порядку, визначено Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотською конвенцією) 1973 року, Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенцією МДП) 1975 року, Митним кодексом України, іншими нормативними актами.

1.3. Свідоцтво це документ, який засвідчує відповідність вантажного приміщення автомобільного транспортного засобу міжнародним технічним вимогам, установленим Конвенцією МДП та Кіотською конвенцією, і вказує посадовим особам митних органів на можливість безпечного накладення на ці приміщення митних забезпечень.
Свідоцтва МДП є чинними на території країн, які є Договірними сторонами Конвенції МДП, і визнаються митними органами всіх Договірних сторін цієї конвенції. Свідоцтва АТЗ призначені для використання виключно на митній території України.

1.4. До перевезень товарів під митними печатками і пломбами можуть допускатися тільки ті автомобільні дорожні транспортні засоби (далі – ТЗ), вантажні відділення яких відповідають вимогам, зазначеним у статті 10 Кіотської конвенції, та сконструйовані й обладнані згідно з вимогами Додатку 2 до Конвенції МДП.

1.5. Свідоцтво видається митницею, у зоні діяльності якої зареєстрований (далі - митниця реєстрації) власник ТЗ або його належний користувач (далі – власник ТЗ), і повинно бути видано протягом одного робочого дня після надання повного пакета документів і подання ТЗ до огляду.

1.6. Для ТЗ, що перевозять великовагові або громіздкі (негабаритні) товари, у тому числі контейнери, Свідоцтво не потрібне.

1.7. Огляд ТЗ здійснюється у довільно обраній власником ТЗ постійній зоні митного контролю, де розташовано підрозділ митного оформлення митниці реєстрації (далі – ЗМК), посадовими особами митниці, на яких покладено функції здійснення митного контролю при допущенні ТЗ до перевезень товарів під митними печатками і пломбами, з обов'язковим залученням посадових осіб підрозділів митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства.

1.8. В окремих випадках (оформлення значної кількості ТЗ; значна відстань від місця стоянки ТЗ до місць розташування підрозділів митного оформлення; неможливість подання ТЗ у ЗМК у зв'язку з технічними обмеженнями) за рішенням начальника митного органу огляд ТЗ може здійснюватися у тимчасовій зоні митного контролю, створеній за відповідним наказом на території власника ТЗ, за умови надання ним відповідної заяви.

1.9. У разі втрати Свідоцтва власником ТЗ або його вилучення митними органами дублікат Свідоцтва не видається. У таких випадках власник ТЗ звертається до митниці реєстрації щодо проходження процедури допущення ТЗ і видачі нового Свідоцтва.

1.10. Якщо митними органами виявлено, що ТЗ не відповідає більше технічним вимогам, визначеним процедурою допущення, то, перш ніж його можна буде використати для перевезення вантажів під митними забезпеченнями, воно має бути приведене до стану, який слугував підставою для його допущення і видачі відповідного Свідоцтва.

1.11. Якщо основні характеристики ТЗ, на підставі яких видавалося Свідоцтво, були змінені, і приведення ТЗ у відповідність до технічних вимог, визначених процедурою допущення, є неможливим, то Свідоцтво втрачає чинність і вилучається митним органом, що виявив такі зміни, з обов'язковим інформуванням митниці реєстрації.
Митниця реєстрації вносить примітку про вилучення Свідоцтва до Журналу реєстрації видачі свідоцтв (додаток 1).

2. Порядок видачі Свідоцтва МДП

2.1. Для індивідуального допущення ТЗ до перевезень товарів під митними печатками та пломбами з видачею Свідоцтва МДП, форма якого встановлена Додатком 2 до Конвенції МДП, власником ТЗ або його вповноваженим представником подаються такі документи:
1) письмова заява про видачу Свідоцтва МДП довільної форми на ім'я начальника митниці реєстрації за підписом керівника підприємства (приватні підприємці зазначають адресу та паспортні дані). В заяві повинно бути зазначено державний реєстраційний номер ТЗ, тип, марка, номер шасі, а також юридична адреса, код за ЄДРПОУ власника ТЗ;
2) Свідоцтво МДП, заповнене відповідно до пункту 5.18 Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженого наказом Держмитслужби України від 21.11.01 № 755 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.01 за № 1036/6227, відповідно до зразка, установленого Додатком 4 до Конвенції МДП. Свідоцтво МДП друкується українською та французькою або англійською мовами;
3) свідоцтво про реєстрацію ТЗ в органах Державної автомобільної інспекції МВС України або тимчасовий реєстраційний талон (оригінал і завірена копія);
4) два комплекти фотографій ТЗ (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збільшеним планом кожне місце накладення митного забезпечення). Зображення повинні бути чіткими та надавати повну інформацію про ТЗ. Фотографії на звороті повинні містити інформацію про ТЗ (реєстраційний номер ТЗ, тип, марка, номер шасі), яка завіряється підписом і печаткою власника ТЗ;
5) ліцензія Міністерства транспорту і зв'язку України на право надання послуг із міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом (оригінал і завірена копія).

2.2. Уповноважена посадова особа митниці реєстрації:
перевіряє повноваження представника власника ТЗ;
перевіряє правильність заповнення Свідоцтва МДП;
перевіряє відповідність відомостей, унесених до Свідоцтва МДП, і наданих документів;
організує здійснення огляду ТЗ;
реєструє Свідоцтво МДП у Журналі реєстрації видачі свідоцтв (додаток 1).

2.3. Під час здійснення огляду перевіряється відповідність ТЗ технічним вимогам, зазначеним у додатку 2 "Правил щодо технічних умов, які застосовуються до дорожніх транспортних засобів, що здійснюють міжнародні дорожні перевезення вантажів під митними печатками і пломбами" Конвенції МДП, а також ідентичність зовнішнього вигляду пред'явленого ТЗ наданим фотографіям.
Особливу увагу слід звертати на можливі зміни у конструкції ТЗ, спрямовані на створення умов для приховування товарів від митного контролю або несанкціонованого доступу до опечатаної частини вантажного відділення ТЗ.

2.4. У разі виявлення недоліків ТЗ або виникнення зауважень посадова особа митниці реєстрації робить аргументований запис про це на зворотному боці заяви. У таких випадках пакет документів повертається власнику ТЗ.
За відсутності зауважень – проставляє відбиток особистої номерної печатки (далі – ОНП) і підпис на копії Свідоцтва МДП та на зворотному боці кожної фотографії.

2.5. Свідоцтва МДП, щодо яких немає зауважень, разом з комплектами фотографій передаються для підписання керівництву митниці реєстрації.

2.6. Свідоцтва МДП підписуються начальником митниці або його заступником і завіряються відбитком гербової печатки митниці.

2.7. Свідоцтво МДП та один комплект фотографій видаються власнику ТЗ або його вповноваженому представнику під підпис на копії Свідоцтва МДП, що свідчить про одержання ним цих документів. Копія Свідоцтва МДП разом із заявою, одним комплектом фотографій та копіями поданих документів залишаються у справах митниці.

2.8 Термін дії Свідоцтва МДП становить 2 роки. У разі надання тимчасового реєстраційного талона на ТЗ дія Свідоцтва МДП обмежується строком дії тимчасового реєстраційного талона, але не більше 2 років. Продовження терміну дій Свідоцтва МДП здійснюється відповідно вимог пунктів 2.1 – 2.7. цього Порядку.

3.Порядок видачі Свідоцтва АТЗ

3.1. Для індивідуального допущення ТЗ до перевезень товарів під митними забезпеченнями з видачею Свідоцтва АТЗ, форма якого визначена у додатку 2 до цього порядку, власником ТЗ або його вповноваженим представником подаються такі документи:
1) письмова заява довільної форми на ім'я начальника митниці реєстрації про видачу Свідоцтва АТЗ із зазначенням державного реєстраційного номера ТЗ, типу, марки, номера шасі, а також юридичної адреси, коду за ЄДРПОУ власника ТЗ, за підписом керівника підприємства (приватні підприємці зазначають адресу та паспортні дані);
2) свідоцтво про реєстрацію ТЗ в органах Державної автомобільної інспекції МВС України або тимчасовий реєстраційний талон (оригінал і завірена копія);
3) два комплекти фотографій ТЗ (вид спереду, ззаду, вид з кожного боку, збільшеним планом кожне місце накладення митного забезпечення). Зображення повинні бути чіткими та надавати повну інформацію про ТЗ. Фотографії на звороті повинні містити інформацію про ТЗ (реєстраційний номер ТЗ, тип, марка, номер шасі), яка завіряється підписом і печаткою власника ТЗ;
4) ліцензія Міністерства транспорту і зв'язку України на право надання послуг із внутрішніх або міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом (оригінал і завірена копія). При здійсненні вантажних перевезень для власних потреб така ліцензія не потрібна;

3.2. Уповноважена посадова особа митниці реєстрації:
перевіряє повноваження представника власника ТЗ;
перевіряє надані документи на ТЗ;
організує здійснення огляду ТЗ;
у відповідності до наданих документів заповнює Свідоцтво АТЗ, яке роздруковується на аркуші паперу формату А4 (додаток 2);
проставляє реєстраційний номер відповідно до структури порядкового номера Свідоцтва АТЗ (додаток 3) та реєструє його у Журналі реєстрації видачі свідоцтв (додаток 1).

3.3. Під час здійснення огляду перевіряється відповідність ТЗ технічним вимогам, зазначеним у Додатку 2 "Правил щодо технічних умов, які застосовуються до дорожніх транспортних засобів, що здійснюють міжнародні дорожні перевезення вантажів під митними печатками і пломбами" Конвенції МДП, а також ідентичність зовнішнього вигляду пред'явленого ТЗ наданим фотографіям.
Особливу увагу слід звертати на можливі зміни у конструкції ТЗ, спрямовані на створення умов для приховування товарів від митного контролю або несанкціонованого доступу до опечатаної частини вантажного відділення ТЗ.

3.4. У разі виявлення недоліків ТЗ або виникнення зауважень посадова особа митниці реєстрації робить аргументований запис про це на зворотному боці заяви. У таких випадках пакет документів повертається власнику ТЗ.
За відсутності зауважень – проставляє відбиток особистої номерної печатки (далі – ОНП) і підпис на копії Свідоцтва АТЗ та на зворотному боці кожної фотографії.

3.5. Свідоцтва АТЗ, щодо яких немає зауважень, разом з комплектами фотографій передаються для підписання керівництву митниці реєстрації.

3.6. Свідоцтва АТЗ підписуються начальником митниці або його заступником і завіряються відбитком гербової печатки митниці.

3.7. Свідоцтво АТЗ та один комплект фотографій видаються власнику ТЗ або його вповноваженому представнику під підпис на копії Свідоцтва, що свідчить про одержання ним цих документів. Копія Свідоцтва разом із заявою, одним комплектом фотографій та копіями поданих документів залишаються у справах митниці.

3.8. Термін дії Свідоцтва АТЗ становить 2 роки. У разі надання тимчасового реєстраційного талона на ТЗ дія Свідоцтва АТЗ обмежується строком дії тимчасового реєстраційного талона, але не більше 2 років. Продовження терміну дій Свідоцтва АТЗ здійснюється відповідно вимог пунктів 3.1 – 3.7. цього Порядку.

Начальник Управління контролю
за переміщенням вантажів

 

 

В.Луговець