Круглий стіл на тему: "Проблеми класифікації товарів сучасного асортименту"

18 березня 2009 року в приміщенні Київського національного торговельно-економічного університету відбулося засідання круглого столу «Проблеми класифікації товарів сучасного асортименту».

Зі вступом України до СОТ постало чимало запитань з приводу дотримання Україною міжнародних норм щодо класифікації і кодування товарів. Ефективність митного контролю та встановлення реальної митної вартості значною мірою залежить від правильного визначення коду товару, а також від вдосконалення методів експертизи з метою визначення такого коду.

Саме тому, важливим є узагальнення практичного досвіду, співробітництво в галузі спрощення та підвищення ефективності митних процедур, поширення передового досвіду класифікації товарів.

Враховуючи все вищезазначене, на обговорення засідання було винесено наступні питання:

 • вдосконалення УКТЗЕД , її роль у забезпеченні виконання митними органами завдань покладених урядом країни;
 • гармонізація процедур митного оформлення товарів відповідно до правил СОТ;
 • проблеми визначення коду за УКТЗЕД продовольчих і складно технічних товарів;
 • шляхи розв'язання проблем пов'язаних з класифікацією товарів сучасного і перспективного асортименту;
 • досвід прийняття обґрунтованих рішень щодо визначення кодів товарів за УКТЗЕД та наданням їм документальних довідкових тверджень.
 • До обговорення даних питань було запрошено представників Державної митної служби, науково-освітніх організацій, Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, Київської торгово-промислової палати, Асоціації митних брокерів України. В дискусії також прийняли участь студенти та викладачі КНТЕУ.

  В ході обговорення учасники дійшли згоди, щодо необхідності співпраці суб'єктів ЗЕД, владних структур, науково-освітніх установ та громадських організацій з метою розробки та впровадження сучасних методів експертного оцінювання товарів.

  Гармонізація УКТЗЕД з міжнародними нормами є необхідною умовою створення підґрунтя для розробки нових методів ідентифікації товарів сучасного асортименту з метою визначення їх коду.

  Саме тому, важливим є привернення уваги до цього процесу фахівців різних галузей. Початок чому було покладено в ході засідання круглого столу.

  Автор: Кожанець Алла