ПКМУ: "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 93" № 987 від 12.11.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 листопада 2008 р. № 987

Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. № 93

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 93 “Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 139; 2006 р., № 14, ст. 998) такі зміни:

в абзаці третьому пункту 2 постанови слова “діяв на дату її внесення” замінити словами і цифрою “діє на дату подання митному органу вантажної митної декларації до митного оформлення, а у разі її нарахування за уніфікованою митною квитанцією МД-1 — на дату оформлення такої квитанції”;

у назві другої графи розміру плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, затвердженого зазначеною постановою, слова “під час митного оформлення однієї партії товару або одного транспортного засобу” виключити, а слова “доларів США” замінити словом “євро”.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр
України
Ю. ТИМОШЕНКО