Порядок отримання виписки Єдиного державного реєстру

Під час здійснення своєї діяльності у юридичних та фізичних осіб - підприємців виникає необхідність отримання виписки з Єдиного державного реєстру. Відповідно до ст.1 Закону: Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Ведення державного реєстру покладено на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва, зокрема це державні реєстратори, які відповідно до ст. 6 Закону (1) здійснюються всі реєстраційні дії, пов’язані з реєстрацією відомостей про суб’єкт господарювання та оформлюють і видають виписки, витяги і довідки з Єдиного державного реєстру.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків. А тому відповідно до чинного законодавства державні реєстратори зобов'язані надавати інформацію всім зацікавленим підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності, юридичним та фізичним особам, резидентам та нерезидентам.
Відповідно до ст.21, Закону (1): Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній особі або фізичній особі - підприємцю за їх письмовим запитом протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту.

Приймання запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру провадиться державними реєстраторами у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. Звертаємо особливу увагу на те, що для отримання виписки з Єдиного державного реєстру запит подається державному реєстратору за місцезнаходженням або місцем проживання запитувача Разом із запитом подається копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату коштів за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру. Якщо за запитом звертається довірена особа у неї має бути довіреність.

Відповідно до Положення (2):виписка - це документ, що містить відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця, яка подала запит про її видачу. Запит про видачу виписки з відомостями, що стосуються інших юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, до розгляду не приймається. Виписка надається протягом двох робочих днів з дати надходження запиту безпосередньо фізичній особі - підприємцю або уповноваженому представнику юридичної особи за довіреністю та пред'явленим паспортом. Виписка є чинною протягом тридцяти календарних днів з дати її видачі. Якщо до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців протягом цього строку були внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у виписці, виписка втрачає чинність.

За видачу виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір якої затверджується Держпідприємництвом України. (на даний момент плата за отримання виписки становить 34 гривні). Кошти за отримання виписки з Єдиного державного реєстру перераховуються на рахунок державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України.
Реквізити на оплату виписки:

Одержувач:
ДП „Інформаційно-ресурсний центр”
ЄДРПОУ:33499803
Розрахунковий рахунок: 26003301812 в ГОУ Ват „Ощадбанк” м. Київ, МФО: 300465