Публікація в журналі "Митний брокер" щодо засідання Правління ГР при Держмитслужбі

Підбито попередні підсумки роботи Громадської ради за 2008 рік

24 грудня 2008 року відбулось відкрите засідання Правління Громадської ради при Державній митній службі України, на якому розглянуто питання:

1. Підсумки роботи Громадської ради за 2008 рік.
2. Про діяльність митних брокерів.
3. Про надання митним органам права оперативно-розшукової діяльності.
4. Пріоритетні завдання на 2009 рік.

При розгляді другого і третього питань порядку денного в роботі засідання взяли також участь представники Держмитслужби - Пашко П.В., заступник голови ДМСУ, Мелюх В.П., директор Департаменту організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, Руденко О.В., директор Департаменту митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства і Судак С.Д., начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю.

Оцінюючи підсумки роботи Громадської ради за 2008 рік заступник голови Громадської ради О.Платонов розповів, що члени Правління залучалися до розробки пропозицій до проекту Митного кодексу України і ці пропозиції частково враховані в проекті, члени Правління співпрацювали з Литовською митницею в рамках впровадження проекту нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS, що базується на принципі електронного обміну інформацією про направлені отримані товари між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності митними органами, а також застосування системи загальних гарантій доставки. Проведено семінари в Одесі, Києві та Львові. У червні минулого року члени Правління брали участь у виїзному засіданні Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, на якому обговорювалась нова редакція Митного кодексу України, яке відбулось в Одесі, а також у спільному засіданні місії Департаменту юстиції США та Мінтрансзв'язку України з питань роботи портів, оформлення документів, у роботі Громадської колегії Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики та в Експертній раді Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Загострив він увагу і на негативних питаннях: Правління має напівлегальний статус, оскільки склад Правління досі не затверджений наказом ДМСУ.

Перспективною роботою, якою, на думку О.Платонова, має займатися керівництво Громадської ради, є питання проекту Митного кодексу України. Проте в суспільстві ведеться абсурдна дискусія щодо легітимності в Україні Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція), хоча відповідний закон України прийнятий, проте він не виконується. 3 Громадською радою не обговорювався наказ ДМСУ від 26 листопада 2008 р. N 1334 «Про затвердження тимчасового Порядку діяльності митних брокерів та їх представників». Митною службою не прийнята пропозиція Громадської ради розглянути на Колегії ДМСУ питання про ліцензування діяльності митних брокерів. Є проблема обмеженості прямого спілкування з головою ДМСУ, хоча після зустрічі з В.Хорошковським в Одесі є позитивні зрушення, наприклад, розділення комерційного і технологічного транспорту в портах.

На завершення свого виступу О.Платонов запропонував провести у січні 2009 загальні збори громадських рад при митницях, а в кінці січня - загальні збори Громадської ради при Державній митній службі України, звернутися до ДМСУ про виділення працівника для ведення технічної роботи і забезпечення отримання від Громадської ради висновків на проекти нормативних документів, які розробляються ДМСУ. Він зауважив, що громадські ради працюють там, де керівники митниць розуміють важливість робота з громадськістю. Є митниці, при яких не створено громадських рад. Є митниці, де громадські ради створені, але ними керують начальники митниць. В цілому громадські ради на місцях неефективні, тому запропонував, щоб активні місцеві діячі представляли інтереси місцевих суб'єктів в Громадській раді при ДМСУ.

С.Судак нагадала про проведений відділом з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю ДМСУ аналіз результатів роботи громадських рад при митних органах України у I кварталі 2008 року, який дав підстави для висновку про недостатньо активну та, як результат, недостатньо ефективну ро­боту громадських рад при регіональних митницях та митницях і необхідність пошуку іншої, більш ефективної форми співпраці митних органів з громадськістю.

Директор Асоціації митних брокерів України М.Мироненко оцінив ефективність роботи Громадської ради на рівні 40 - 50%, що, на його думку, є нормальним. Проте діалогу з державою немає. Як тільки виникає спірне питання, то думка громадськості не враховується. Болісним є питання з митними брокерами. Він нагадав хронологію подій, що призвели до розірвання Угоди про співробітництво та взаємодопомогу між АМБУ та ДМСУ. Якщо позиція Громадської ради буде суперечити позиції ДМСУ, то така ж доля чекає і Громадську раду. Останнім часом митниця стала закриватися від громадськості. Допускається вперте порушення законодавства, є інформація з регіонів про вимоги хабарів при здачі митними брокерами іспитів в органах ДМСУ.

О.Андреєв, ознайомивши учасників засідання з аналізом листування Громадської ради, висловив думку, що більш ефективними є прямі звернення галузевих асоціацій до Громадської колегії Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, до Ради підприємців при КМУ та ін.., ніж листування з ДМСУ через Громадську раду. ДМСУ завжди реагувала позитивно і давала згоду на проведення засідань Громадської ради в приміщеннях ДМСУ.

Голова Громадської ради С.Трусов зазначив, що діалог з ДМСУ існує, проте він не завжди конструктивний. Громадська рада в процесі опитування та обговорення визначає пропозицію громадськості, яка є професійною і за яку не соромно, проте ця пропозиція залишається поза увагою Нові можливості для впливу громадськості може дати Порядок сприяння проведенню Громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затверджений постановою КМУ від 5 листопада 2008 р. N 976. Він запропонував врахувати механізми громадської експертизи при доопрацюванні порядку взаємодії Громадської ради при ДМСУ з Держмитслужбою.

Якщо Громадській раді при ДМСУ вдалося мало що зробити, то звинувачувати громадські ради при регіональних митницях, митницях в бездіяльності тим більше не можна, оскільки їм значно важче.

Громадська рада не має фінансування. Адміністрування і наповнення сайту Громадської ради ведеться безоплатно, тому слушна пропозиція С.Свистіля щодо залучення коштів донорських фондів. Недостатньою є робота по аналізу регуляторних актів і їх проектів.

У своєму виступі С.Свистіль зазначив, що одностороннє розірвання угоди ДМСУ з АМБУ є кричущим фактом. Те що діється по лінії ДМСУ, не є унікальним явищем. Мінекономіки, МОЗ також випускають абсурдні нормативні акти. Надалі, для наповнення бюджету буде прийматися ще більше волюнтаристських рішень. Тому слід міняти не тільки тактику, але й стратегію. Треба вчитися «грати в політику». Доводити свої ідеї через круглі столи, залучення телебачення, посилатися на міжнародні організації. Сил Громадської ради замало, тому треба шукати зацікавлені політичні сили, котрі можуть заробити політичні дивіденди.

За результатами розгляду підсумків роботи Громадської ради учасники прийняли рішення провести у січні 2009 загальні збори громадських рад при митницях, а в кінці січня на початку лютого - загальні збори Громадської ради при Державній митній службі України.

3 другого питання (про діяльність митних брокерів) з інформацією виступив М.Мироненко. Він розповів, що 26 листопада 2008 року ДМСУ затвердила наказ № і334 "Про затвердження тимчасового Порядку діяльності митних брокерів та їх представників". Затверджені наказом положення не є тимчасовими, проте наказ не був поданий на реєстрацію до Мінюсту України, а тому не може бути легітимним. Наказ грубо порушує чинне законодавство та обмежує можливості суб'єктів ЗЕД у відстоюванні своїх прав у відносинах з митними органами. Наказ є недосконалим, про що свідчать численні роз'яснення до нього, випущені ДМСУ. Прийняття наказу відбувалося з порушенням законодавства про регуляторні акти. Проект наказу № 1334 попередньо не публікувався для обговорення. Наказ є елементом у схемі відбору бізнесу у митних брокерів, про що на місця надходять листи ДМСУ. Наказ має корупційну спрямованість, про що свідчить інформація, що надходить від митних брокерів до АМБУ. За здачу екзаменів в Луганську, наприклад, вимагають $300, у Києві - $1000, у Хмельницьку приватний підприємець пропонує платні консультації і гарантує здачу екзаменів. На стенді Київської регіональної митниці вивішено зразок заяви для митних брокерів: «з наказом Державної митної служби від 26 листопада 2008 року № 1334 ознайомлений та з ним погоджуюсь». Таким чином ДМСУ збирає начебто згоду митних брокерів з положеннями наказу.

Для захисту інтересів митних брокерів і відновлення законності АМБУ зверталася до Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. У свою чергу Рада підприємців зверталася до Кабінету Міністрів, після чого були доручення Першого Віце-прем'єр-міністра України відповідним центральним органам виконавчої влади, в т.ч. доручення від 2 грудня 2008 року №57531/3/1-08 Мінюсту щодо державної реєстрації наказу, а також до СБУ та Генеральної прокуратури України. 16.12.2008 р. АМБУ подала також судовий позов щодо діяльності ДМСУ Позов зареєстровано, проте є інформація, що на суд чиниться тиск через телефонні дзвінки.

АМБУ не розуміє - для чого ДМСУ порушує закон, коли вона навпаки покликана його виконувати. 3 боку чиновників ДМСУ зроблені кроки, за які прийдеться відповідати. Мінюст не захоче брати на себе відповідальність, тому АМБУ пропонує Держмитслужбі технологічно вийти із ситуації: скасувати наказ № 1334, створити робочу групу і протягом кварталу напрацювати пропозиції  в інтересах держави, а поки слід продовжити чинний порядок роботи митних брокерів.

В.Мелюх зазначив, що виступ М.Мироненка містить лише порожні слова, дав оцінку АМБУ як «так званій» організації, що не має перспектив і запропонував зачекати висновків компетентних органів, зокрема Мінюсту. О.Андреєв зауважив, що не бачить логіки в тому, що тимчасовий наказ, чинність якого припиняється 01.01.2009, встановлює порядок видання свідоцтв на право здійснення митної брокерської діяльності та кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера, котрі будуть діяти і після припинення чинності цього наказу, на що В.Мелюх відповів, що Порядок буде затверджений в іншому вигляді, а ті самі норми будуть затверджені в іншому нормативному документі.

М.Мироненко застеріг ДМСУ від репресивних дій до членів АМБУ. По кожному факту таких подій АМБУ буде звертатися до суду. В.Мелюх запропонував не висувати необґрунтованих звинувачень, а звертатися до правоохоронних органів.

Заслухавши друге питання (щодо діяльності митних брокерів) Правління вирішило прийняти інформацію до відома і подальші рішення Громадської ради приймати з урахуванням позиції Мінюсту, що буде надана на виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України від 2 грудня 2008 року № 57531/3/1-08.

Під час обговорення третього питання (Про надання митним органам права оперативно-розшукової діяльності) П.Пашко зазначив, що законопроект є комплексним і переводить відповідальність за контрабанду із кримінальної в адміністративну площину. Кримінальна відповідальність за вчинення контрабанди наступатиме лише за незаконне переміщення через митний кордон України предметів, вилучених з цивільного обігу. За всі інші правопорушення наступатиме адміністративна відповідальність.

Зараз митниця запроваджує електронне декларування товарів, розповів він. Запроваджуючи цю систему за аналогом передових країн, митні органи зіткнулися з тією обставиною, що у зарубіжних колег багато функцій виконуються не при контролі на митниці, а в процесі ОРД і пост-аудиту. Відсутність механізму контро­лю контрабанди у внутрішньому товарному обігу, системи контролю за товаропотоками зменшує ефективність боротьби з контрабандою. Вина за помилку в митній декларації повинна лежати не на митнику, а на митному декларанті. Контрабандний потік є тому, що його можна реалізовувати. Контроль можна здійснювати, якщо номер імпортної митної декларації прописувати у всьому ланцюжку поставки товару до кінцевого споживача. Проте ця пропозиція зустрічає спротив у законодавців, оскільки увесь бізнес тримається на розриві ланцюжків і збільшенні ціни.

3 четвертого питання (Пріоритетні завдання на 2009 рік) учасники засідання вирішили взяти за основу наступні пріоритетні завдання, запропоновані С.Трусовим

- приведення діючого митного законодавства у відповідність до Кіотської конвенції;
- обговорення проектів нормативних документів;
- проведення аналізу наслідків після введення в дію нових нормативних документів;
- виявлення нормативних документів, які митне оформлення роблять не прозорим та є не чітко прописаними для суб'єкта ЗЕД;
- уніфікація митного оформлення на усіх митницях України.

"Митний брокер", №1 (140)