Дежпідприємництво: стосовно заяв на видачу ліцензій на провадження  посередницької діяльності митного брокера

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
3 ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11 тел. (044) 285-05-55,
факс 254-43-93


26.01.09 № 538


Асоціація митних брокерів України

04107, м. Київ- 107, а/с 100

Про розгляд звернення

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув звернення Асоціації митних брокерів України від 26.12.2008 № 16/252 стосовно заяв суб'єктів господарювання на видачу ліцензій на провадження  посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника та повідомляє наступне.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі - Закон) Держкомпідприємництва, як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює, зокрема, нагляд за додержанням  органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування.

Згідно частини першої статті 20 Закону такий нагляд здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування, зокрема, на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування.

У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше ніж за десять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.
Враховуючи зазначене, а також на підставі листа Асоціації митних брокерів України (від 26.12.2008 № 16/252) Держкомпідприємництвом організовано проведення позапланової перевірки Державної митної служби України, як органу ліцензування посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника, щодо додержання нею вимог законодавства у сфер ліцензування зазначеного виду діяльності.

Про результати проведения зазначеної перевірки Асоціацію митиих брокерів України буде повідомлено додатково.

Голова

О.В. Кужель