ВІДОЗВА Громадської ради при Державній фіскальній службі України щодо експериментального проекту у сфері митної справи

26 червня 2018 року відбулось розширене засідання Митного комітету ГР при ДФСУ, на якому розглянуто питання: «Постанова КМУ від 20.06.2018 No 479 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів". За результатами обговорення прийнято Відозву Громадської ради при Державній фіскальній службі України щодо експериментального проекту у сфері митної справи.

ВІДОЗВА
 Громадської ради при Державній фіскальній службі України
щодо експериментального проекту у сфері митної справи
 

20 червня 2018 року Кабінетом Міністрів України підтримано пропозицію Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби стосовно  реалізації з 21 червня 2018 року до 31 грудня 2018 року експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.

Це рішення затверджено постановою Уряду від 20.06.2018 № 479.

У ході цього «експериментального проекту» поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території України, в яких органи Державної фіскальної служби здійснюють митні формальності, з метою виявлення фактів порушення митних правил.

Схвалюючи дії Уряду з наповнення Державного бюджету, члени Громадської ради при Державній фіскальній службі України, представляючи інтереси широких мас української громадськості, ділового та експертного співтовариства, змушені зауважити наступне: у статті 19 Конституції України чітко визначено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 8 Митного кодексу України встановлено, що державна митна справа здійснюється на основі виключних повноважень органів доходів і зборів України. Підкреслюючи статтею 318, що митний контроль здійснюється виключно органами доходів і зборів, законодавець у статті 332 прямо забороняє особам, допущеним у зону митного контролю, втручатися у дії посадових осіб митниці (митного поста), які здійснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-які дії щодо товарів, транспортних засобів, а також інших осіб, які знаходяться у зоні митного контролю, якщо інше не передбачено законом.

У той же час, стаття 23 Закону України «Про національну поліцію» визначає вичерпний перелік повноважень поліції, серед яких немає повноважень на «виявлення фактів порушення митних правил», що зазначено у тексті вищезазначеної постанови як мету перебування поліцейських у зонах митного контролю. Відповідно до статті 24 цього ж закону, виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно законом.

Більше того, на думку членів Громадської ради, створено базу для правового конфлікту, обумовленого нормами статті 8 Закону України «Про національну поліцію», яка визначає, що поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази; накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України.

Таким чином, надавши поліцейським право цілодобово перебувати в зонах митного контролю, ініціатори «експериментального проекту» не визначили їхніх обов’язків чи завдань і не дали їм будь-яких законних повноважень, фактично змушуючи їх вчиняти дії поза межами чинного законодавства.

На думку експертів Громадської ради, за таких умов ефективність «експериментального проекту» дорівнюватиме нулю, а самодіяльність правоохоронців за межами правового поля породжуватиме юридичну нікчемність будь-яких можливих результатів.

Оскільки завдання й повноваження поліцейських у зонах митного контролю не визначені, учасники зовнішньоекономічної діяльності України висловлюють глибоку обґрунтовану занепокоєність можливими негативними наслідками від втручання правоохоронців із невідомим мандатом у процес митного оформлення товарів, які переміщуються у рамках міжнародних ланцюгів постачання.

Особливої ваги це може набрати у міжнародних пунктах пропуску на державному кордоні України, технологія роботи яких узгоджувалася роками спільно з органами суміжних країн на підставі міждержавних договорів та Типових технологій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451.

Втрати й без того хиткого іміджу української держави як надійного транзитного й торговельного партнера від цього передбачити не важко.

Окрема небезпека – допуск правоохоронців із невизначеними повноваженнями до баз даних органів доходів і зборів, які містять інформацію, що стосується державної митної справи. Згідно зі статтею 11 Митного кодексу України, ця інформація може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб’єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України.

Вкотре звертаємося до всіх державних службовців, урядовців, народних обранців, консультантів, працівників офісів просування реформ, громадських активістів, міжнародних радників, представників дипломатичних кіл і до всіх небайдужих громадян.

Якщо Уряд України має реальне прагнення створити умови для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів, слід зробити наступне:

відновити керовану, потужну, адміністративну вертикаль у сфері митної справи, незалежну від політичних рухів, мотивів та корупційних впливів;

забезпечити впровадження у законодавство України кращих прикладів міжнародної практики, як передбачено зобов’язаннями України, щонайменше, за Угодою про асоціацію з ЄС та Угодою про спрощення процедур торгівлі;

вжити заходів до унеможливлення реалізації на внутрішньому ринку іноземних товарів, увезених поза митним контролем;

встановити надійну систему митного пост-аудиту (документальної перевірки повноти сплати митних платежів після залучення імпортованих товарів до обігу на внутрішньому ринку);

реалізувати принцип невідворотності покарання за правопорушення у сфері митної справи.

Напередодні дня Конституції України настійливо вимагаємо згадати проголошені Основним законом принципи верховенства права й правового порядку і припинити практику прийняття рішень, що впливають на повсякденне життя значної частини населення, яка залежить від експортно-імпортних операцій, постачання українських товарів на міжнародний ринок та наповнення внутрішнього ринку й Державного бюджету, без належної підготовки, експертизи, обговорення й обґрунтування.

Вкотре вимагаємо дослухатися до голосу громади; нарешті, зрозуміти, що громадськість це є народ, і він не є ворогом влади.

Народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні.

м.Київ,   26.06.2018.

Члени Громадської ради

при Державній фіскальній службі України