АМБУ:Важлива інформація від члена Асоціації ТОВ "УКРТРАНСАГЕНТ"

Шановні колеги!

    ТОВ "УКРТРАНСАГЕНТ" прагне проводити політику високої клієнтоорієнтованості і підтримки своїх партнерів.

У зв'язку з цим ми вважаємо необхідним повідомити про підсумки робочої зустрічі з представниками митний - брокерських фірм, що надають послуги з оформлення декларацій Т1* для Європейського Союзу, а саме:

у зв'язку з відомими ускладненнями в міжнародному стані контролюючі органи країн ЄС підвищили рівень контролю транзитних вантажів, що ввозяться на територію цих країн.

Тому, щоб уникнути проведення митного огляду, який може бути застосований до вашого авто під час проходження міжнародних автомобільних пунктів пропуску з Республікою Польща, пропонуємо:

  • в місцях завантаження товарів звертати увагу представників вантажовідправника (експедиторів, митних брокерів і декларантів) при підготовці ними товаросупровідних документів (пакувальних листів, специфікацій, інвойсів) вказувати в цих документах детальний опис кожного товару і вказівку його митних кода.

 При цьому слід уникати узагальненого опису і групування товарів.

Товаро-супровідні документи, складені ретельно і детально, допоможуть в проходженні кордону  без затримок і доглядів.

(*гарантійний документ в електронній або письмовій формі який застосовується для товарів переміщуваних на територію ЄС (Євросоюзу) під митною процедурою внутрішнього митного транзиту або митною процедурою міжнародного митного транзиту.)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые коллеги!

   ООО «УКРТРАНСАГЕНТ»  стремится проводить политику высокой клиентоориентирванности и поддержки своих партнеров.

В связи с этим мы считаем необходимым сообщить об итогах рабочей встречи с представителями таможенно - брокерских фирм, предоставляющих услуги по оформлению деклараций Т1*  для Европейского Союза , а именно:

в связи с известными осложнениями в международной обстановке контролирующие органы стран ЕС повысили уровень контроля транзитных грузов, ввозимых на территорию этих стран.

Поэтому, во избежание проведения таможенного досмотра, который может быть применен к вашему авто во время прохождения международных автомобильных пунктов пропуска с Республикой Польша, предлагаем:

  • в местах загрузки товаров обращать внимание представителей грузоотправителя (экспедиторов, таможенных брокеров и декларантов) при подготовке ими товаросопроводительных документов (упаковочных листов, спецификаций, инвойсов) указывать в этих документах детальное описание каждого товара и указание  его таможенных кода.

При этом следует избегать обобщенного описания и группировки товаров.

Товаро-сопроводительные документы,  составленные тщательно и детально,  помогут в прохождении границы без задержек и досмотров.

(  *гарантийный документ в электронной или письменной форме который применяется для товаров перемещаемых на территорию ЕС (Евросоюза) под таможенной процедурой внутреннего таможенного транзита или таможенной процедурой международного таможенного транзита.)