Наказ ДФСУ "Про внесення змін до наказу ДФС від 19.01.2017 № 26"

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

31.01.2017 N 44

Про внесення змін до наказу ДФС від 19.01.2017 N 26

Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України та з метою приведення Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженого наказом ДФС від 19.01.2017 N 26, у відповідність до змін до організаційних структур митниць ДФС, наказую:

1. У пункті 6 наказу ДФС від 19.01.2017 N 26 "Про затвердження Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв" слово "лютого" замінити словом "березня".

2. Затвердити Зміни до Класифікатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженого наказом ДФС від 19.01.2017 N 26, що додаються.

3. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.М.) забезпечити розмiщення цього наказу на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України.

4. Департаменту інформаційних технологій (Лук'янов Д.О.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень наказу ДФС від 19.01.2017 N 26 та цього наказу.

5. Департаменту монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем (Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторiя звiтної i статистичної iнформацiї Державної фiскальної служби України вiдповiдно до наказу ДФС вiд 07.10.2014 N 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови М. В. Продан

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДФС
31 сiчня 2017 року N 44

Змiни до Класифiкатора ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв

1. Позицiю "UA205040" викласти в такiй редакцiї:

"

UA205040 122 Митний пост "Ковель", пункт контролю на залiзничнiй станцiї "Ковель" пункту пропуску "Заболоття - Хотислав" Customs Post "Kovel", Control Point At Kovel Railway Station, Checkpoint "Zabolottia - Khotyslav" Волинська м. Ковель 45000 вул. Володимирська, 150

".

2. Позицiю "UA206040" викласти в такiй редакцiї:

"

UA206040 130 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Iвано-Франкiвськ - центральний", пункт пропуску "Iвано-Франкiвськ" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Ivano-Frankivsk - Tsentralnyi", Checkpoint "Ivano-Frankivsk" Iвано-Фран-кiвська м. Iвано-Фран-кiвськ 76011 вул. Є. Коновальця, 264 А

".

3. У позицiї "UA500190" в колонцi "Ознака пункту пропуску" число "150" виключити.

4. У позицiї "UA500220" в колонцi "Ознака пункту пропуску" число "130" виключити.

5. Позицiю "UA500260" викласти в такiй редакцiї:

"

UA500260 150 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Аккерман", пункт пропуску "Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Akkerman", Checkpoint "Bilhorod-Dnistrovskyi Morskyi Torhovelnyi Port" Одеська м. Бiлгород-Днiстровський 67770 вул. Шабська, 81

".

6. Позицiю "UA500300" викласти в такiй редакцiї:

"

UA500300   Сектор митного оформлення N 4 митного поста "Аккерман" Customs Clearance Sector No 4, Customs Post "Akkerman" Одеська м. Бiлгород-Днiстровський 67770 вул. Шабська, 104

".

7. Доповнити Класифiкатор пiсля позицiї "UA500450" новим рядком такого змiсту:

"

UA500460   Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Кучурган" Customs Clearance Sector No 1, Customs Post "Kuchurhan" Одеська м. Роздiльна 67400 вул. Європейська, 37а

".

У зв'язку з цим позицiї "UA500460" - "UA500630" вважати вiдповiдно позицiями "UA500470" - "UA500640".

8. Доповнити колонки "українською мовою" та "англiйською мовою" позицiї "UA500470" словами в дужках "(керiвництво)" та "(Senior Staff)" вiдповiдно.

9. Позицiї "UA508030" - "UA508060" викласти в такiй редакцiї:

"

UA508030   Вiддiл митного оформлення N 1 митного поста "Херсон - центральний" Customs Clearance Division No 1, Customs Post "Kherson - Tsentralnyi" Херсонська м. Олешки 75100 вул. Гвар- дiйська, 123
UA508040 910 Вiддiл митного оформлення N 2 митного поста "Херсон - центральний", контрольний пункт в'їзду - виїзду "Чонгар" Customs Clearance Division No 2, Customs Post "Kherson - Tsentralnyi", Entry-Exit Control Point "Chonhar" Херсонська Мiжнародна автомобiльна дорога М-18 "Харкiв-Сiмферополь-Алушта-Ялта" км 524 (європейський маршрут Е105) 75570 Мiжнародна автомобiльна дорога М-18 "Харкiв-Сiмферополь-Алушта-Ялта" км 524 (європейський маршрут Е105)
UA508050 910 Вiддiл митного оформлення N 3 митного поста "Херсон - центральний", контрольний пункт в'їзду - виїзду "Каланчак" Customs Clearance Division No 3, Customs Post "Kherson - Tsentralnyi", Entry-Exit Control Point "Kalanchak" Херсонська     Контрольний пункт в'їзду-виїзду на адмiнiстратив-ному кордонi вiльної економiчної зони "Крим", мiжнародна автомобiльна дорога М-17 "Херсон-Джакой-Феодосiя-Керч" (європейський маршрут Е97).
UA508060 910 Вiддiл митного оформлення N 4 митного поста "Херсон - центральний", контрольний пункт в'їзду - виїзду "Чаплинка" Customs Clearance Division No 4, Customs Post "Kherson - Tsentralnyi", Entry-Exit Control Point "Chaplynka" Херсонська     Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адмiнiстратив-ному кордонi вiльної економiчної зони "Крим", територiальна автомобiльна дорога Т-22-02 "Нова Каховка - Армянськ"

".

10. Доповнити Класифiкатор пiсля позицiї "UA508060" новим рядком такого змiсту:

"

UA508070   Сектор митного оформлення митного поста "Херсон - центральний" Customs Clearance Sector, Customs Post "Kherson - Tsentralnyi" Херсонська м.Херсон 73000 вул. Нестерова, 2 В

".

У зв'язку з цим позицiї "UA508070" - "UA508140" уважати вiдповiдно позицiями "UA508080" - "UA508150".

11. У позицiї "UA805120" доповнити колонку "Ознака пункту пропуску" числом "121".

12. У позицiї "UA807040" в колонцi "Ознака пункту пропуску" число "121" замiнити числом "211".

13. Доповнити Класифiкатор новим рядком такого змiсту

"

UA126000   Мiжрегiональна митниця ДФС Mizhrehionalna customs office м. Київ м. Київ 01033 вул. Саксаганського, 66

".

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю О. Л. Василенко