Проект Наказу Міністерства фінансів України "Про Порядок відкриття та функціонування вантажних митних комплексів"

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від                         № 

ПОРЯДОК

відкриття та функціонування вантажних митних комплексів

І. Загальні положення

1.1. Порядок відкриття та функціонування вантажних митних комплексів (далі – Порядок) визначає процедуру надання дозволу на відкриття вантажного митного комплексу, зупинення дії, анулювання та переоформлення цього дозволу, а також встановлює вимоги, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

бокс поглибленого огляду – спеціальне приміщення для здійснення огляду автомобільного транспортного засобу з можливістю його часткової або повної розборки, що укомплектовано необхідним обладнанням для шиномонтажу вантажних та легкових коліс, слюсарним  інструментом, вагами з межею зважування до 300 кг. та навантажувально-розвантажувальною технікою;

заявник – юридична особа-резидент України, яка має намір відкрити вантажний митний комплекс (далі – ВМК);

посадова особа ВМК – фізична особа, яка перебуває в трудових відносинах з утримувачем ВМК та виконує функції по забезпеченню функціонування ВМК, організації та контролю переміщення транспортних засобів та осіб по території ВМК, проведенню навантажувально-розвантажувальних робіт, охорони вантажів та транспортних засобів, що перебувають на території ВМК;

реєстр ВМК (далi – Реєстр) – програмний модуль у складі автоматизованої системи митного оформлення „Інспектор”
(далі – ПМ АСМО), призначений для накопичення, систематизації i зберігання відомостей про ВМК;

система електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення ВМК – програмно-інформаційний комплекс утримувача ВМК, побудований з використанням системи управління базами даних, призначений для ведення обліку товарів, що ввозяться, переміщуються, зберігаються та вивозяться з ВМК, а також для організації контролю переміщення та обліку транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією ВМК. До складу зазначеної системи ВМК повинні також входити такі системи: Контрольно-пропускна система ВМК та Система відеоконтролю ВМК;

утримувач ВМК – юридична особа-резидент України, яка отримала дозвіл на відкриття та функціонування ВМК та про яку інформація включена до реєстру ВМК.

Інші терміни вживаються в цьому Положенні у значенні, наведеному в Митному кодексі України (далі – Кодекс).

ІІ. Вимоги до облаштування ВМК

2.1. ВМК розташовується на митній території України, окрім території пунктів пропуску через державний кордон України для міжнародного чи міждержавного автомобільного сполучення.

На території ВМК на відповідних майданчиках та приміщеннях створюються зони митного контролю.

У межах ВМК надаються виключно послуги, необхідні для проведення декларування, зважування, вивантаження, навантаження, що здійснюються під час проведення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, послуги з харчування, медичної допомоги, торговельних, страхових, банківських, телефонних, митно-брокерських, готельних, санітарно-гігієнічних, технічного обслуговування (необов’язкова послуга) та заправляння паливом (необов’язкова послуга) автомобільного транспорту.   

До ВМК повинні бути зручні під’їзні шляхи, що можуть забезпечити зручне та безпечне маневрування транспортних засобів та виключати можливість обмеження для руху громадського транспорту.

Утримувач ВМК забезпечує наявність та функціонування дублюючих систем автономного енергоживлення, необхідних для нормального функціонування ВМК.

До ВМК повинні входити:

огороджений майданчик(и) для розміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що прибули для проведення митних процедур;  

огороджений майданчик(и) для проведення митного огляду/переогляду;

приміщення/огороджені майданчики для зберігання під митним контролем.

Приміщення, що надаються утримувачем ВМК для розміщення посадових осіб органів доходів і зборів повинні відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам, облаштовані меблями, каналами та засобами зв’язку, комп’ютерною оргтехнікою та програмним забезпеченням. 

Утримувач ВМК надає на безоплатній основі приміщення для представників державних органів, що здійснюють інші види контролю, визначені статтею 319 Митного кодексу України.

2.2. Крім виконання обов’язків утримувача ВМК, визначених у статті 446 Кодексу, утримувач ВМК на момент відкриття та протягом його функціонування забезпечує:

функціонування електронних системи та приладів, що надають можливість декларантам самостійно фіксувати в автоматизованій системі митного оформлення факт і час подачі митниці Державної фіскальної служби України (далі – митниця) митної декларації та/або інших встановлених Кодексом документів, у тому числі у разі електронного декларування;

наявність та функціонування Системи відеоконтролю (далі – СВК), технічні вимоги до якої наведені у додатку 1 до цього Порядку;

наявність та функціонування контрольно-пропускної системи, до складу якої входять Система зважування транспортних засобів з підсистемою зчитування номерних знаків транспортних засобів та Система митного контролю з використанням технічних засобів, які містять джерела іонізуючих випромінювань (скануюча система), технічні вимоги до яких наведені у додатках 2 та 3 до цього Порядку та Система контролю за переміщенням осіб (посадових осіб органів доходів і зборів та інших державних органів, посадових осіб ВМК, декларантів, перевізників) через майданчики,зони митного контролю та приміщення ВМК;

наявність та функціонування системи електронного обліку товарів та транспортних засобів комерційного призначення;

наявність каналів і засобів зв’язку для роботи посадових осіб органів доходів і зборів та інших органів, які здійснюють державні види контролю;

наявність рампи, оглядового майданчика, боксу поглибленого огляду, навантажувально-розвантажувальної техніки;

проведення навантажувально-розвантажувальних операцій у складських приміщеннях та майданчиках ВМК.

2.3. Утримувач ВМК надає на безоплатній основі приміщення для складу митниці, що відповідає законодавчо встановленим вимогам, які висуваються до таких приміщень.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 239 Кодексу, товари можуть передаватися на безоплатній основі митницею на зберігання утримувачу ВМК (за його згодою).

2.4. Утримувач ВМК забезпечує функціонування контрольно-пропускної системи і СВК для контролю за входом (в’їздом) на територію ВМК та виходом (виїздом) з неї, проходженням вагового комплексу, скануючої системи, а також за місцями здійснення митного контролю та приміщеннями. Кількість обладнання Систем повинна бути достатньою для забезпечення контролю за проходженням зазначених місць.

При виході з ладу контрольно-пропускної системи або СВК, а також одного з їх елементів утримувач ВМК повинен негайно вжити заходів щодо відновлення працездатності Систем та письмово інформувати митницю, в зоні діяльності якої знаходиться ВМК, про строк, коли Системи або їх елементи не працювали.

Інформація з Систем повинна зберігатися в утримувача ВМК не менше року від дати її отримання.

Утримувач ВМК забезпечує надання віддаленого доступу, через клієнтське програмне забезпечення, до інформації отриманої з контрольно-пропускної системи та Системи відеоконтролю митниці, в зоні діяльності якої знаходиться ВМК, та Моніторинговому центру ДФС.

2.5. Утримувач ВМК повинен вести облік товарів, що ввозяться, зберігаються та вивозяться з ВМК, а також облік транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються територією ВМК з використанням системи електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення ВМК, і щоквартально подавати митниці звіт про такі товари, транспортні засоби за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.

Вибір системи електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення ВМК здійснюється утримувачем ВМК самостійно з урахуванням вимог, встановлених цим Порядком.

Система електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення ВМК повинна забезпечувати можливість перегляду у режимі реального часу посадовими особами митного органу, які розміщені на ВМК, інформації про місцезнаходження товарів та транспортних засобів комерційного призначення, а також передбачати можливість вивантаження облікових даних у вигляді окремого файлу за структурою та форматом, інформація щодо яких розміщується на офіційному сайті Державної фіскальної служби України (далі – ДФС).

Система електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення ВМК підлягає тестуванню, під час розгляду заяви на відкриття ВМК, митницею.

2.6. Територія ВМК повинна мати огорожу та цілодобову охорону, яка контролює вхід (в’їзд) на територію, на об’єкти ВМК (в тому числі приміщення) та на території зон митного контролю.

На території ВМК мають право постійно знаходиться посадові особи ВМК, які призначені наказом/розпорядженням суб’єкта господарювання, який є утримувачем ВМК, та погоджені з митницею, у зоні діяльності якої розташовано ВМК.

Для інших осіб вхід у приміщення та переміщення по території ВМК здійснюється за тимчасовою карткою, що видається уповноваженими посадовими особами ВМК.

2.7. На в’їзді на територію ВМК утримувач ВМК розташовує інформаційні стенди з схемами руху по території ВМК осіб та транспортних засобів, з позначенням відповідних приміщень та майданчиків, як на схемі так і безпосередньо на огорожі майданчиків та приміщеннях.  

ІII. Правила провадження діяльності з відкриття та експлуатації вантажного митного комплексу та здійснення контролю за її провадженням

3.1. Автомобільні транспортні засоби комерційного призначення
(далі – ТЗ), що перебувають під митним контролем і переміщуються територією ВМК, підлягають електронному обліку з використанням системи електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення ВМК (далі – електронний облік).

3.2. Електронний облік розпочинається з моменту в’їзду ТЗ на територію ВМК та завершується після виїзду ТЗ з цієї території.

При в’їзді ТЗ на територію ВМК здійснюється:

розпізнавання переднього та заднього державного номерного знака ТЗ, після чого здійснюється автоматичне підняття шлагбаума;

створення номерної електронної картки  обліку руху товарів і ТЗ     (далі – картка обліку) в системі електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення ВМК.

3.3. Посадова особа ВМК, що здійснює контроль в’їзду ТЗ на територію ВМК, видає магнітну картку або паперову картку зі штрих – кодом (далі – ідентифікатор) водію ТЗ або представнику митного брокера, або експедитору (далі – уповноважена особа). Після чого ТЗ проходить процедуру зважування та огляду із застосуванням скануючої системи. Інформація про вагу ТЗ та результати огляду із застосуванням скануючої системи повинна автоматично вноситись до контрольно-пропускної системи та до картки обліку.

3.4. Дозвіл на переміщення ТЗ у/з зони митного контролю здійснюється шляхом внесення електронних відміток посадовими особами митниці до картки обліку після пред’явлення уповноваженою особою ідентифікатора, який автоматично зчитується наявним у посадової особи митниці обладнанням.

3.5. Посадова особа митниці до картки обліку заносить інформацію про:

завершення переміщення товарів за документом контролю за переміщенням товарів (із зазначенням номера(ів) цього (цих) документа(ів));

номер(и) вантажних митних декларацій при заявлені товарів у відповідний митний режим, у тому числі на митний склад;

розміщення товарів на складі тимчасового зберігання чи митному складі;

направлення ТЗ до боксу поглибленого огляду (у разі прийняття рішення про проведення такого огляду (переогляду)) та результати проведення огляду (переогляду) із зазначенням номера та дати складання акта про проведення огляду (переогляду);

проведення огляду (переогляду) товарів (у разі складання акта зазначаються номер, дата складання акта про проведення огляду (переогляду) товарів);

проведення ідентифікаційного огляду.

3.6. Після завершення митного оформлення товарів посадовою особою митниці, яка проводила митне оформлення, до картки обліку заноситься відмітка про можливість виїзду ТЗ за межі території ВМК, що є підставою для посадової особи ВМК здійснити випуск цього ТЗ за межі ВМК.

3.7. Фіксація перебування ТЗ та переміщення товарів по території ВМК здійснюється контрольно-пропускною системою та шляхом поставлення в картці обліку відміток посадовими особами ВМК після пред’явлення уповноваженою особою ідентифікатора, який автоматично зчитується наявним у посадової особи ВМК обладнанням.

3.8. Виїзд ТЗ за межі ВМК дозволяється за наявності проходження всіх етапів контрольно-пропускної системи та електронних відміток у картці обліку посадових осіб митниці та посадових осіб ВМК щодо можливості виїзду ТЗ за межі території ВМК.

Здійсненню виїзду ТЗ за межі території ВМК передує зважування ТЗ та порівняння результатів зважування, отриманих при в’їзді та виїзді ТЗ, посадовою особою митниці, у випадку вивантаження або завантаження товарів з/у ТЗ.

Посадова особа ВМК вилучає ідентифікатор в уповноваженої особи.

За відсутності у картці обліку даних щодо заборони виїзду ТЗ здійснюється розпізнавання переднього та заднього державного номерного знаку ТЗ  та автоматичне підняття шлагбаума.

3.9. На ВМК розташовується підрозділ митниці, який здійснює митний контроль та митне оформлення. Зони митного контролю, створені на території ВМК повинні бути внесені до Переліку зон митного контролю, вимоги до якого затверджено в установленому порядку.

3.10. Контроль за виконанням утримувачем ВМК вимог, встановлених Кодексом та цим Порядком, покладається на митницю, у зоні діяльності якої розташовано ВМК.

Митниця здійснює контроль під час здійснення посадовими особами митниці:

митних формальностей;

огляду території та об’єктів ВМК з метою перевірки дотримання утримувачем ВМК вимог статті 446 Кодексу.

За результатами огляду території та об’єктів ВМК посадовими особами митниці складається акт (далі – Акт огляду), форма якого затверджена відповідно до статті 343 Митного кодексу України.

ІV. Порядок подачі та розгляду заяви, надання дозволу

на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу

4.1. Заявник подає митниці, у зоні діяльності якої розташовано об’єкти ВМК, письмову заяву про намір відкрити ВМК, форма якої наведена у додатку 5 до цього Порядку.

До заяви додаються такі документи:

засвідчені заявником копії:

документів, що підтверджують право користування на об’єкти ВМК або право власності (свідоцтво про право власності та/або витяг з реєстру об’єктів права власності);

актів прийняття в експлуатацію технічних засобів пожежної сигналізації, охоронної сигналізації (у випадку їх встановлення);

актів прийняття в експлуатацію системи електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення ВМК (з відповідними підсистемами), Системи зважування транспортних засобів з підсистемою зчитування номерних знаків транспортних засобів та Системи митного контролю з використанням технічних засобів, які містять джерела іонізуючих випромінювань;

наказу заявника про створення власного підрозділу охорони та положення про такий підрозділ, а у разі відсутності власної охорони надається копія договору про надання послуг з охорони приміщень, територій з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України або підприємством, яке має ліцензію Міністерства внутрішніх справ України на охоронну діяльність (разом із копією договору надається і копія такої ліцензії);

технічних паспортів на прилади (вузли, обладнання) СВК;

технічних паспортів Системи зважування транспортних засобів з підсистемою зчитування номерних знаків транспортних засобів та Системи митного контролю з використанням технічних засобів, які містять джерела іонізуючих випромінювань;

планів території та об’єктів ВМК із відображенням місць для надання додаткових послуг, які плануються надаватися на території ВМК;

планів приміщень для посадових осіб митниці;

схеми розміщення контрольно-пропускної системи та СВК на території ВМК;

переліку осіб, які матимуть право доступу на територію складів (копія наказу);

дозволу на здійснення митної брокерської діяльності

дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу;

дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу;

технологічної схема пропуску, перебування, обліку та переміщення осіб, товарів та транспортних засобів на території ВМК, затвердженої утримувачем ВМК, для погодження з митним органом.

Разом із заявою митниці надається довідкова інформація про очікувану кількість ТЗ та митних декларацій, що планується оформлюватися протягом місяця на території ВМК.

4.2. Заява розглядається митницею протягом 15 робочих днів з дня її реєстрації.

Під час розгляду заяви митниця:

здійснює перевірку наявності всіх документів, передбачених пунктом 4.1 розділу IV цього Порядку, та відповідності відомостей, зазначених у заяві, інформації, яка міститься у Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації;

засобами електронної пошти, в день реєстрації заяви, повідомляє ДФС про намір відкриття ВМК;

проводить, разом із уповноваженою(ними) особою(ами) від ДФС, огляд території та об’єктів ВМК та перевіряє систему електронного обліку товарів і транспортних засобів комерційного призначення ВМК щодо відповідності технічним вимогам її складових та формату передачі нею даних відповідно до пункту 2.5 розділу ІІ цього Порядку із складанням Акту огляду;

здійснює аналіз інформації про кількість ТЗ та митних декларацій, що планується оформлювати протягом місяця на території ВМК, яку надає заявник, та/або обсягів, площ об’єктів ВМК з метою визначення штатної чисельності підрозділу митного оформлення, який буде розміщений на території ВМК;

розглядає та погоджує технологічну схему пропуску, перебування, обліку та переміщення осіб, товарів та транспортних засобів на території ВМК;

на підставі Акту огляду погоджує схеми розміщення контрольно-пропускної системи та Системи відеоконтролю ВМК.

4.3. У разі прийняття рішення про надання дозволу на відкриття та експлуатацію ВМК (далі – дозвіл на ВМК) митниця видає наказ та протягом одного робочого дня, з дня видання наказу, надсилає до ДФС засобами електронного зв’язку лист-подання про внесення даних про ВМК до Реєстру.

Лист містить інформацію, зазначену в абзацах 2-8 пункту 8.1 розділу VIII цього Порядку.

До листа додаються:

технологічна схема пропуску, перебування, обліку та переміщення осіб, товарів та транспортних засобів на території ВМК, затверджена утримувачем ВМК, погоджена з митним органом;

схеми розміщення контрольно-пропускної системи та Системи  відеоконтролю ВМК, погоджені митним органом;

план території та об’єктів ВМК;

копія Акта огляду;

копія наказу митниці про надання дозволу на ВМК;

інформація у довільній формі про результати проведеної перевірки відповідно до абзацу 8 пункту 4.2 розділу IV цього розділу.

4.4. З дня прийняття рішення про надання дозволу на відкриття та експлуатацію ВМК митниця здійснює:

 протягом одного робочого дня розміщення підрозділу митного оформлення (посадових осіб) для проведення митного контролю та митного оформлення на території ВМК

у термін до 10 робочих днів вносить зміни та доповнення, а також ініціює внесення змін та доповнень до відповідних нормативних документів, що визначають місця проведення митного оформлення та розташування підрозділів, з врахуванням факту прийняття рішення про надання дозволу на відкриття та функціонування ВМК.

4.5. Уповноважена посадова особа Департаменту організації митного контролю ДФС протягом одного робочого дня, з дня отримання листа від митниці, вносить інформацію про утримувача ВМК та об’єкти ВМК до Реєстру та повідомляє про це митницю.

4.6. Митниця письмово повідомляє заявника про включення ВМК до Реєстру у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня отримання повідомлення від Департаменту організації митного контролю ДФС, шляхом надання або надсилання заявнику витягу з Реєстру.

Витяг з Реєстру містить інформацію, зазначену у абзацах 2 - 9 пункту 8.1 розділу VIII цього Порядку.

 

4.7. Підставою для прийняття митницею рішення про відмову у наданні дозволу на ВМК є:

виявлення фактів недотримання утримувачем ВМК вимог, встановлених Кодексом та цим Порядком;

неподання заявником документів, визначених пунктом 4.1 розділу IV цього Порядку.

4.8. У разі прийняття митницею мотивованого рішення про відмову у наданні дозволу на ВМК митниця у строк, встановлений пунктом 4.2 розділу IV цього Порядку, письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причини такої відмови.

4.9. Оскарження рішення про відмову у наданні дозволу на ВМК здійснюється у порядку, встановленому Кодексом.

4.10. Підприємство, що має намір відкрити ВМК у зоні діяльності митниці, у випадку необхідності проведення будівельних робіт та належного обладнання інфраструктури ВМК, укладає з митницею Угоду про наміри для отримання гарантій щодо розміщення підрозділу митного оформлення (посадових осіб) митниці на ВМК (у випадку його належного облаштування) та визначення строків завершення будівництва, облаштування, введення в експлуатацію приміщень та інфраструктури ВМК та подання відповідної заяви про намір відкрити ВМК.      

V. Переоформлення дозволу на ВМК

5.1. Переоформлення дозволу на ВМК здійснюється відповідно до статті 413 Кодексу.

5.2. Заява про переоформлення дозволу на ВМК подається митниці у порядку, передбаченому розділом IV цього Порядку.

5.3. У строки, встановлені пунктом 4.2 розділу IV цього Порядку, митниця видає наказ про переоформлення дозволу на ВМК та направляє лист-повідомлення до Департаменту організації митного контролю ДФС.

5.4. Зміни до Реєстру вносяться уповноваженою особою Департаменту організації митного контролю ДФС без зміни перших 5 знаків реєстраційного номера ВМК протягом одного робочого дня з моменту отримання письмового повідомлення митницею та повідомляє про це митницю.

5.5. Якщо утримувач ВМК планує обладнати місця надання додаткових послуг, які не були надані у переліку місць для надання додаткових послуг при відкритті ВМК, утримувач ВМК подає митниці, у зоні діяльності якої розташовано об’єкти ВМК, такі документи:

план-схема території ВМК із зазначенням об’єктів, де здійснюватимуться такі додаткові послуги;

інші документи, до яких внесені зміни у зв’язку із здійсненням таких додаткових послуг.

Митниця повідомляє про це Департамент організації митного контролю ДФС для внесення змін до Реєстру.

VІ. Зупинення дії дозволу на ВМК

6.1. Дія дозволу на ВМК зупиняється митницею у випадках та у порядку, що встановлені статтею 412 Кодексу.

6.2. Порушення утримувачем ВМК вимог, встановлених Кодексом та/або цим Порядком, фіксується шляхом складання митницею, у зоні діяльності якої розташовано об’єкти ВМК, протоколу про порушення митних правил та/або Акта огляду.

6.3. Митниця видає наказ про зупинення дії дозволу на ВМК, який повинен містити:

причини та строк зупинення;

вимогу до утримувача ВМК щодо усунення недоліків із зазначенням відповідно до Кодексу кінцевої дати усунення таких недоліків (крім випадку зупинення ВМК за заявою утримувача ВМК);

попередження про подальше анулювання дозволу на ВМК у разі невиконання вимог, зазначених у Кодексі та у цьому Порядку (крім випадку зупинення ВМК за заявою утримувача ВМК).

6.4. Завірена копія наказу щодо зупинення дії дозволу на ВМК протягом 3-х робочих днів вручається утримувачу ВМК під його підпис на копії наказу, що залишається у справах митниці. У разі відмови утримувача ВМК від такого підписання, копія наказу про зупинення дії дозволу на ВМК направляється на адресу утримувача ВМК поштовим відправленням з повідомленням.

Копія наказу митниці про зупинення дії дозволу на ВМК надсилається разом із супровідним листом до Департаменту організації митного контролю ДФС не пізніше наступного робочого дня після видання цього наказу.

6.5. При зупиненні дії дозволу на ВМК митниця вносить таку інформацію до Реєстру:

причини та строк зупинення;

номер та дату наказу митниці про зупинення дії дозволу на ВМК.

6.6. Розміщення нових партій товарів на складі тимчасового зберігання та митному складі цього ВМК забороняється на строк зупинення дії дозволу на ВМК.

6.7. З метою відновлення дії дозволу, зупиненого митницею відповідно до статті 412 Кодексу, утримувач ВМК до закінчення 30-денного строку зупинення дії дозволу повинен звернутись до митниці із заявою довільної форми, в якій зазначити:

- у разі зупинки дії дозволу на ВМК у випадках, визначених пунктом 1 частини другої статті 412 Кодексу, – інформацію про вжиті заходи, спрямовані на дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи;

- у разі зупинки дії дозволу на ВМК у випадках, визначених пунктом 2 частини другої статті 412 Кодексу, – інформацію про укладені (пролонговані) договори оренди територій, приміщень, резервуарів, холодильних чи морозильних камер, критих чи відкритих майданчиків, які входять до складу ВМК, та надати копії цих договорів;

- у разі зупинки дії дозволу у випадку, визначеному пунктом 3 частини другої статті 412 Кодексу, – інформацію про бажану дату відновлення дії дозволу на ВМК, з урахуванням вимог частини першої статті 412 Кодексу.

Митниця, у разі зупинення дії дозволу на ВМК у випадках, визначених частиною другою статті 412 Кодексу, у строк, що не перевищує 3-х робочих днів з дня отримання зазначеної у абзаці першому цього пункту заяви, проводить огляд територій і приміщень ВМК. Результати огляду оформляються у вигляді Акта огляду.

У разі виявлення відповідності ВМК вимогам, встановленим Кодексом та цим Порядком, митниця наступного робочого дня після складання Акта огляду видає наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказ митниці про зупинення дії дозволу на ВМК.

6.8. Уповноважена особа митниці робить відмітку у Реєстрі про відновлення функціонування ВМК і вказує номер і дату наказу про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення ВМК та повідомляє Департамент організації митного контролю ДФС про внесення змін до Реєстру.

Дата наказу митниці про визнання таким, що втратив чинність, наказу про зупинення ВМК є кінцевою датою зупинення ВМК.

VIІ. Анулювання дозволу на ВМК

7.1. Дозвіл на ВМК анулюється у випадках та у порядку, встановлених статтею 412 Кодексу.

7.2. Анулювання дозволу оформлюється наказом митниці, в якому мають бути викладені підстави для такого анулювання.

7.3. У строки, передбачені пунктом 4.3 розділу IV цього Порядку, митниця надсилає інформацію про анулювання дозволу засобами електронного зв’язку до Департаменту організації митного контролю ДФС разом із копією наказу митниці про таке анулювання.

7.4. Уповноважена особа Департаменту організації митного контролю ДФС у строки, встановлені пунктом 4.4 розділу IV цього Порядку, вносить необхідні відомості до Реєстру та повідомляє про це митницю.

Реєстраційний номер ВМК у подальшому не може бути наданий іншому ВМК.

7.5. З дати анулювання дозволу на ВМК розміщення нових партій товарів на складі тимчасового зберігання та митному складі цього ВМК не допускається.

7.6. Оскарження рішення про анулювання дозволу на ВМК здійснюється згідно із законом.

У разі скасування судом рішення митниці про анулювання дозволу на ВМК митниця видає наказ про скасування анулювання цього дозволу на ВМК (вказуються реквізити судового рішення) та протягом одного робочого дня з дня видання наказу засобами відомчої електронної пошти повідомляє про це Департамент організації митного контролю ДФС.

Уповноважена особа Департаменту організації митного контролю ДФС поновлює такий ВМК у Реєстрі шляхом поновлення реєстраційного номера ВМК з внесенням до Реєстру номера та дати наказу митниці про скасування анулювання дозволу на ВМК та у графі „Примітки” реквізитів судового рішення.

VІІІ. Ведення Реєстру

8.1. Реєстр ведеться в електронному вигляді за допомогою ПМ АСМО та містить таку інформацію:

реєстраційний номер ВМК (формується відповідно до пункту 8.2 розділу VIII цього Порядку);

дату внесення інформації про ВМК до Реєстру;

найменування митниці, яка здійснює контроль за діяльністю ВМК;

реквізити наказу митниці про прийняття рішення щодо надання дозволу;

найменування юридичної особи утримувача ВМК та його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

юридичну адресу утримувача ВМК та адреса його електронної пошти;

адресу ВМК;

площу ВМК;

номер дозволу на здійснення митної брокерської діяльності;

номер дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання відкритого типу;

номер дозволу на відкриття та експлуатацію митного складу відкритого типу;

інфраструктуру ВМК (наявність складу митного органу, електронних ваг, рампи, оглядового майданчика, боксу поглибленого огляду, функціонування системи відеоспостереження, контрольно-пропускної системи та системи зчитування номерних знаків, сервісної зони тощо);

дату, з якої зупиняється дія дозволу на ВМК, причину зупинення дії дозволу на ВМК, дату та номер наказу митниці про зупинення дії дозволу на ВМК (у випадку зупинення);

дату, до якої зупиняється дія дозволу на ВМК (у випадку зупинення);

дату анулювання дозволу на ВМК, підстави для анулювання дозволу на ВМК, дату та номер листа митниці про анулювання дозволу на ВМК (у випадку анулювання);

дату виключення ВМК з Реєстру, дату та номер листа митниці про виключення ВМК з Реєстру (у випадку виключення);

реквізити судового рішення щодо поновлення дозволу на ВМК у Реєстрі (у випадку отримання такого рішення).

8.2. Реєстраційний номер ВМК складається з 7 знаків і формується за такою схемою:

К/XXXХ/ХХ,

де: К – вказує на належність цього реєстраційного номера до ВМК (зазначається як латинська літера „К”);

ХXXX (2 – 5 символи реєстраційного номера ВМК формуються в порядку зростання, починаючи з 0001) – порядковий номер ВМК у загальному переліку ВМК;

ХХ – (символи 6 – 7) – відображають історію дозволу на ВМК. Порядкові номери переоформлених дозволів на ВМК присвоюються у порядку зростання, починаючи з 01.

Символи 6 – 7 реєстраційного номера ВМК формуються таким чином:

при отриманні підприємством дозволу на ВМК зазначається „00”, у разі переоформлення дозволу на ВМК вперше – „01”, при переоформленні дозволу на ВМК вдруге – „02” і т. д.

8.3. Внесення інформації до Реєстру здійснюється уповноваженою особою Департаменту організації митного контролю ДФС, крім випадку, передбаченого пунктом 5.3 розділу V цього Порядку.

8.4. Припинення діяльності митниці або зміна зони її діяльності не є перешкодою для продовження експлуатації ВМК. У цьому разі Департаменту організації митного контролю ДФС вносяться зміни до Реєстру щодо зміни митниці, яка здійснює контроль за діяльністю ВМК.

ІX. Особливості функціонування ВМК при доставці товарів

9.1. Майданчик(и) для розміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що прибули для проведення митних процедур, які створені на території ВМК – є місцем доставки у зоні діяльності органу доходів і зборів, куди доставляються товари після отримання дозволу  на пропуск через митний кордон у порядку, встановленому статтею 200 Митного кодексу України. 

9.2. За рішенням керівника (вповноваженої ним особи) митниці призначення в інше місце, ніж ВМК, можуть бути доставлені автомобільним транспортом товари:

які можна віднести до категорії небезпечних вантажів відповідно до законодавства України;

що потребують особливих умов зберігання, унаслідок чого вони не можуть протягом тривалого часу зберігатися в автотранспортних засобах;

валютні цінності, що ввозяться банками;

що ввозяться на адресу підприємств з безперервним циклом виробництва та призначені для використання в процесі виробництва;

що за своїми габаритами або особливостями транспортування не можуть бути ввезені в місце доставки.

9.3. У випадку відсутності у зоні діяльності митного органу ВМК, доставка товарів, після отримання дозволу  на пропуск через митний кордон у порядку, встановленому статтею 200 Митного кодексу України, здійснюється за рішенням керівника митного органу або уповноваженої особи виключно у зони митного контролю, де розташовано підрозділ митного оформлення, крім випадків, зазначених у пункту 9.2. Порядку.   

9.4. Товари, які переміщуються авіаційним, водним та залізничним транспортом, а також товари, які переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях можуть доставлятись у визначені керівником органу доходів і зборів (або особою яка його заміщує)  зони митного контролю.

Директор Департаменту

організації митного контролю                                                          О.Л. Василенко