КМУ: Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 436

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Від 02 березня 2016 р. N 142

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436

    Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

    1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436 "Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1531, N 91, ст. 3692) зміни, що додаються.

    2. Ця постанова набирає чинності через п'ять днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

    Інд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 02 березня 2016 р. N 142

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436

    1. У пункті 1 постанови:

    1) у підпункті 8 слова "українського походження" замінити словами "іноземного виробництва";

    2) доповнити пункт підпунктами 13 - 15 такого змісту:

    "13) перелік насіння і садивного матеріалу, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 13;

    14) перелік радіоактивних матеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 14;

    15) перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 15.".

    2. У додатку 2 до постанови виключити такі позиції:

"Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць 8523 40 Оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації
8523 80 91 00
8523 80 93 00
8523 80 99 00
Матриці або штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків";
"Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції 0101 - 9706 Товари, які переміщуються через митний кордон України суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, до якого згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" застосовані спеціальні санкції".

    3. Додатки 7 і 8 до постанови викласти в такій редакції:

 

"Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 02 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛІК
товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації під час переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Сертифікат відповідності Коди товарів, зазначених у переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні Товари, зазначені в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Свідоцтво про визнання відповідності Коди товарів, зазначених у переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні Товари, зазначені в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

    ____________
    * Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

 

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 02 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛІК
продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Ветеринарне свідоцтво

0301 Прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку
0302 Прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, тільки цілі, свіжі
0306 Ракоподібні, тільки цілі, живі або свіжі
0307 Молюски, тільки цілі, живі або свіжі
0308 Водяні безхребетні, тільки цілі, живі або свіжі
0511 99 31 00 Губки натуральні тваринного походження, необроблені

    ____________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.".

    4. Додаток 10 до постанови доповнити такими позиціями:

"Індивідуальна ліцензія на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів 
(крім випадків з вивезення (пересилання) за межі України фізичною особою виражених в іноземній валюті цінних паперів, які були раніше ввезені цією особою в Україну, що підтверджується митною декларацією)
4907 00 90 00 Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов'язань згідно із проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із таких документів, іншим особам
Індивідуальна ліцензія на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів, виражених у гривнях
(крім випадків увезення (пересилання) в Україну фізичною та юридичною особами цінних паперів, виражених у гривнях, які були раніше вивезені (переслані) такою особою за межі України, що підтверджується митною декларацією)
4907 00 90 00 Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із таких документів, іншим особам".

    5. Додаток 12 до постанови викласти в такій редакції:

 

"Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 02 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛІК
товарів, які під час переміщення через митний кордон України підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами технічних регламентів*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679

I. Радіообладнання**

Декларація про відповідність 8512 30 10 Пристрої сигналізаційні для захисту від крадіжки, що використовуються в моторних транспортних засобах, що містять передавачі або передавачі та приймачі
8512 90 10 Частини пристроїв товарної категорії 8512 30 10 згідно з УКТЗЕД, що містять передавачі або передавачі та приймачі
8517 Телефонні апарати, включаючи телефонні апарати для стільникових мереж зв'язку або інших бездротових мереж зв'язку, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), що містить передавач або передавач та приймач
8518 Мікрофони та підставки для них, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Навушники та телефони головні, об'єднані чи не об'єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Підсилювачі звукових частот електричні, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Електричні звукопідсилювальні комплекти, що містять передавачі або передавачі та приймачі
8519 81 Апаратура, що використовує оптичні або напівпровідникові носії, які призначені для приєднання до акустичних пристроїв, що містять передавачі або передавачі та приймачі
8521 Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, з відеотюнером або без нього, що містить передавач або передавач та приймач
8525 Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, апаратура радіотелефонна або радіотелеграфна, телевізійні камери, цифрові камери та записувальні відеокамери, що містять передавач або передавач та приймач
8526 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування
8529 90 20 00 Частини апаратури товарних підкатегорій 8525 60 00 00,8525 80 30 00 згідно з УКТЗЕД, що містять передавач або передавач та приймач
8530 Електричне устаткування сигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах, використовуване для керування рухом, що містить передавач або передавач та приймач
8608 00 00 00 Стаціонарне обладнання та пристрої залізничних та трамвайних колій, що містять передавач або передавач та приймач
Механічне (включаючи електромеханічне) сигналізаційне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях та трамвайних коліях, автомобільних шляхах або річкових внутрішніх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах, їх частини, що містять передавач або передавач та приймач
8802 60 10 00 Космічні апарати (включаючи супутники)

II. Товари, що містять радіообладнання у своєму складі**

  8301
8302
Замки висячі і врізні (електричні), з недорогоцінних металів, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Ключі до зазначених виробів з недорогоцінних металів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що використовуються для меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8415 Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач
8418 Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8426 Суднові дерик-крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8427 Автонавантажувачі з вилковим захватом, інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8432 Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8433 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8443 Принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8450 Машини пральні, побутові або для пралень, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8470 Калькулятори та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Бухгалтерські машини, поштові маркувальні машини, апарати для видавання квитків та аналогічні машини з лічильними пристроями, апарати касові, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8471 Персональні обчислювальні машини (машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки), у тому числі так звані notebook, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8476 Автомати торговельні (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарів або напоїв), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8527 Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8528 Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, яке записує або відтворює звук чи зображення, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8531 Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8535
8536
Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8537 10 Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536 згідно з УКТЗЕД, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 згідно з УКТЗЕД, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517 згідно з УКТЗЕД (для напруги не більш як 1000 В), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8542 Електронні інтегровані схеми, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8701
8702
8703
8704
8705
8711
Трактори, автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, мотоцикли, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
8903 Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або спорту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
9004 3D-окуляри, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач
9006 Фотокамери (крім кінокамер), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539 згідно з УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
9017 Інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахунків (наприклад, машинки креслярські, пантографи, транспортири, набори креслярські, логарифмічні лінійки, дискові калькулятори), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Ручні інструменти для вимірювання лінійних розмірів (наприклад, вимірювальні стержні та рулетки, мікрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї групи не зазначені, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
9021 40 00 00
9021 50 00 00
Слухові апарати, серцеві стимулятори, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач
9023 00 Прилади, апарати та моделі демонстраційного призначення (наприклад, навчальні або виставкові), не придатні для іншого використання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
9026 Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014,9015, 9028 або 9032 згідно з УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
9101
9102
Годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для носіння на собі або із собою, включаючи секундоміри, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
9405 Лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в іншому місці не зазначені, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Світлові вивіски, світлові покажчики, табло з назвою або адресою і подібні вироби, що мають умонтоване джерело світла та їх частини, в іншому місці не зазначені, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
9503 00 30 00
9503 00 49 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 99 00
Набори моделей зменшеного розміру ("у масштабі"), іграшки у вигляді тварин або інших істот, іграшки та моделі з умонтованим двигуном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
9504 30
9504 50 00 00
Відеоігри, в які можна грати за допомогою телевізора, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів або аналогічних засобів оплати, за винятком устаткування кегельбанів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
9610 00 00 00 Дошки грифельні для писання чи малювання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

III. Телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання**

  8517 Телефонні апарати, апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528 згідно з УКТЗЕД
  8443 Факсимільні апарати
  8531 10 30 00
8531 10 95 90
Пристрої електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та аналогічні пристрої, крім тих, що призначені для цивільної авіації
  8531 20 Панелі індикаторні, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах
  8531 90 20 00 Частини до панелей індикаторних, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах, товарної підпозиції 8531 20 згідно з УКТЗЕД

    ____________
    * Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

    ** Крім товарів, на які не поширюється дія зазначеного Технічного регламенту.".

    6. Доповнити постанову додатками 13 - 15 такого змісту:

 

"Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 02 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛІК
насіння і садивного матеріалу, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Сертифікат країни експортера 0601 Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію
0602 Живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи
0701 10 00 00 Картопля насіннєва
0703 10 11 00 Цибуля ріпчаста насіннєва
0703 10 90 00 Цибуля-шалот для сівби
0703 20 00 00 Часник насіннєвий
0703 90 00 00 Цибуля-порей та інші цибулинні овочі для сівби
0712 90 11 00 Гібрид цукрової кукурудзи (Zea mays var. saccharata) для сівби
0712 90 19 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) для сівби
0713 10 10 00 Горох (Pisum sativum) для сівби
0713 20 00 00 Турецький горох (нут) для сівби
0713 33 10 00 Квасоля звичайна, включаючи білу дрібну квасолю (Phaseolus vulgaris), для сівби
0713 40 00 00 Сочевиця для сівби
0713 50 00 00 Боби кормові або кінські, великонасіннєві (Vicia faba var. Major) і боби кормові або кінські, дрібнонасіннєві (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)
0713 35 00 00 Коров'ячий горох (Vigna unguiculata (L.), включаючи вигну китайську (Vigna var. sinensis (L.), вигну африканську (Vigna var. cylindricus sticrm), вигну спаржеву (Vigna var. sesquipedalis (U.)
1001 11 00 00 Пшениця тверда насіннєва
1001 91 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), насіннєві
1002 10 00 00 Жито насіннєве
1003 10 00 00 Ячмінь насіннєвий
1004 10 00 00 Овес насіннєвий
1005 10 Кукурудза насіннєва
1006 10 10 00 Рис для сівби
1007 10 Сорго зернове насіннєве
1008 10 00 00 Гречка для сівби
1008 21 00 00 Просо насіннєве
1008 30 00 00 Насіння канаркової трави для сівби
1008 40 00 00 Пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) для сівби
1008 50 00 00 Киноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa) для сівби
1008 60 00 00 Тритикале для сівби
1008 90 00 Зернові культури для сівби
1201 10 00 00 Соєві боби для сівби
1202 30 00 Арахіс нелущений для сівби
1204 00 10 00 Насіння льону для сівби
1205 10 10 00 Насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти, для сівби
1205 90 00 10 Насіння свиріпи або ріпаку з високим вмістом ерукової кислоти, для сівби
1206 00 10 00 Насіння соняшнику для сівби
1207 10 00 00 Горіхи та ядра пальм для сівби
1207 21 00 00 Насіння бавовнику для сівби
1207 30 00 00 Насіння рицини для сівби
1207 40 10 00 Насіння кунжуту для сівби
1207 50 10 00 Насіння гірчиці для сівби
1207 60 00 00 Насіння сафлору (Carthamus tinctorius) для сівби
1207 70 00 00 Насіння дині для сівби
1207 91 10 00 Насіння маку для сівби
1207 99 20 00 Насіння та плоди олійних культур, для сівби
1209 Насіння, плоди та спори, для сівби

    ____________
    * Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

 

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 02 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛІК
радіоактивних матеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів 2844
2845
Радіоактивні матеріали:
джерела іонізуючого випромінювання радіонуклідні, ядерні матеріали, радіоактивні відходи
  9022
9026
9027
9030
9031
9033 00 00 00
Радіоактивні матеріали, що містяться у складі приладів, апаратури, обладнання, пристроїв (гамма-дефектоскопи, апарати радіоізотопні терапевтичні, радіаційні гамма-установки, апаратура свердловинна геофізична, прилади для вимірювання густини, рівня та інше)
Зазначені вантажі в супровідних документах на перевезення небезпечних вантажів позначені номерами ООН:
UN 2908, UN 2909, UN 2910, UN 2911, UN 2912, UN 2913, UN 2915, UN 2916, UN 2917, UN 2919, UN 2977, UN 2978, UN 3321, UN 3322, UN 3323, UN 3324, UN 3325, UN 3326, UN 3327, UN 3328, UN 3329, UN 3330, UN 3331, UN 3332, UN 3333

    ____________
    * Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

 

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 02 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184 Товари, зазначені у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184
Підтвердження Генеральним штабом Збройних Сил належності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що дозволені до застосування на території України Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184 Товари, зазначені у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184

    ____________
    * Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.".