ДФСУ: Про затвердження Змін до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів...

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.03.2016
м. Київ
N 395
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2016 р. за N 616/28746
Про затвердження Змін до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа

   Відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

   НАКАЗУЮ:

   1. Затвердити Зміни до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 631,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2012 року за N 1360/21672, що додаються.

   2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

   подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

   оприлюднення цього наказу.

   3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
фіскальної служби України

Р. Насіров

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 березня 2016 року N 395
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2016 р. за N 616/28746

 

Зміни
до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа

   1. У розділі III:

   1) в абзаці першому пункту 3.5 та пункті 3.6 слова "розподіл МД між посадовими особами ПМО" замінити словами "приймання паперових примірників МД";

   2) у пункті 3.7:

   абзац перший викласти в такій редакції:

   "3.7. Посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за відповідною МД призначається в автоматичному режимі АСМО в порядку черговості надходження МД для митного оформлення.";

   в абзаці четвертому слова "яка здійснила розподіл МД" замінити словами "яка прийняла паперовий примірник МД";

   абзац шостий виключити;

   3) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

   "3.8. Виконання митних формальностей за МД може бути передано іншій посадовій особі ПМО (з внесенням відповідних відомостей до Інформаційного аркуша та до АСМО) керівником цього ПМО або особою, яка виконує його обов'язки, якщо:

   товари підлягають державному експортному контролю;

   посадова особа ПМО, яка розпочала митні формальності за МД, не завершила їх у свій робочий час або перебуває у стані тимчасової непрацездатності.";

   4) в абзаці третьому пункту 3.9 слова "Держмитслужбою України" замінити словами "органом доходів і зборів";

   5) у пункті 3.10:

   абзац перший викласти у такій редакції:

   "3.10. Перевірка ЕМД та ЕД і призначення посадової особи ПМО для виконання митних формальностей за відповідною МД проводяться з використанням АСМО в автоматичному режимі у порядку черговості їх надходження. АСМО в автоматичному режимі пересилає ЕМД та ЕД до відповідного ПМО органу доходів і зборів для отримання посадовою особою ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за цією ЕМД.";

   доповнити після абзацу дванадцятого абзацом тринадцятим такого змісту:

   "посадову особу ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за ЕМД.".

   У зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим;

   у абзаці п'ятнадцятому слова "Держмитслужби України або спеціалізованого митного органу" замінити словами "органу доходів і зборів".

   2. У пункті 5.4 розділу V абзац другий викласти в такій редакції:

   "Посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за попередньою МД, яка містить усю необхідну інформацію для випуску і за якою було одночасно здійснено пропуск усього обсягу задекларованих товарів через митний кордон України, призначається в автоматичному режимі АСМО в порядку черговості надходження МД для митного оформлення.".

   3. У тексті Порядку та додатках 2 та 3 до нього слова "митний орган" у всіх числах та відмінках замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідних числах та відмінках.

   4. У додатку 1 до Порядку:

   1) у розділі I:

   в абзаці третьому слова "здійснила розподіл" замінити словами "прийняла паперовий примірник";

   в абзаці шостому слова "Посадова особа" та "посадової особи ПМО, яка здійснила розподіл МД" замінити відповідно словами "Керівник" та "керівника ПМО або особи, яка виконує його обов'язки";

   2) в абзаці четвертому розділу III слова "здійснила розподіл" замінити словами "прийняла паперовий примірник".

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк