Звернення АМБУ до Президента України Порошенка П.О., Прем'єр-міністра Яценюка А.П.

Вих. № 16/59 від 15 жовтня 2015 року

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ Порошенку Петру Олексійовичу

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ Яценюку Арсенію Петровичу

Шановний Петре Олексійовичу!

Шановний Арсеніє Петровичу!

Асоціація митних брокерів України висловлює свою повагу та звертається з таким.

Асоціації стало відомо, що у Державній фіскальній службі України працює спільна робоча група у складі представників Міністерства юстиції України, Державного агентства з питань державної служби, Міністерства фінансів України га Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України, що проводить перевірку виконання ДФС України положень Закону України «Про очищення влади».

До Асоціації надходить інформація про можливі порушення вимог Закону України «Про очищення влади» під час проведення відповідних перевірок у зв'язку з некоректним розумінням його положень щодо критеріїв здійснення очищення влади та осіб, на яких поширюється заборона передбачена частиною третьою статті 1 вказаного Закону.

Відповідно до частини 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади», протяг ом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону.

Згідно зі статтею 2 вказаного Закону заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються, зокрема, щодо начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

Стаття 3 Закону України «Про очищення влади» визначає критерії здійснення очищення влади (люстрації) та перелік осіб, до яких застосовуються передбачені заборони.

Частиною 1 ст.3 вказаного Закону заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, зокрема, керівника, заступника керівника, самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції»

Крім того, зазначена заборона застосовується також до осіб, які у вказаний вище період обіймали посаду (посади) керівника,, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Варто зазначити, що в контексті про ведення відповідних перевірок щодо посадових осіб Державної фіскальної служби слід враховувати, що впродовж 2010-2014 років система органів, що забезпечують формування та/або реалізують державну податкову та/або митну політику неодноразово змінювалась.

Такі зміни безпосередньо впливали на компетенцію відповідних органів у сфері формування та/або реалізації державної податкової, державної митної політики, що в свою чергу має велике значення дія правильної перевірки відповідності посад критеріям, встановленим Законом України «Про очищення влади».

Зокрема, 24 грудня 2012 року було створене Міністерство доходів і зборів України, яке стало правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізовувались.

Відповідно до Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18.03.2013 року № 141/2013, основним завданням Міндоходів, зокрема, є забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізація єдиної державної податкової» державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів.

Отже, Міністерство доходів і зборів України у період з 18 березня 2012 року по 22 лютого 2014 року було центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику.

До моменту створення Міндоходів України відповідні функції у сфері державної податкової та митної політики виконували, зокрема, Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України та інші органи в межах встановленої компетенції.

Проте, не всі з перелічених вище органів відповідають згаданому раніше та встановленому Законом України «Про очищення влади» критерію: бути центральним органом виконавчої влади, що одночасно забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику.

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 року № 446/2011, Мінфін України єу зокрема, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, а також податкової і  митної політики (крім адміністрування податків, зборів, митник платежів та реалізації податкової і митної політики).

Згідно з пунктом 3 Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 року № 582/201) (втратив чинність), основними завданнями Держмитслужби України, зокрема, є: внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері державної митної справи та реалізація державної політики у сфері державної митної справи.

З викладеного вище вбачається, що Державна митна служба України не формувала державну митну політику, оскільки до її компетенції було віднесено виключно внесення відповідних пропозицій Міністерству фінансів України.

В період до 12.05.2011 року діяло Положення про Державну митну службу України, затверджене Указом Президента України від 24.08.2000 № 1022/2000, яке взагалі не передбачало будь-якої участі Держмитслужби України у процесі формування державної митної політики.

Отже, Державна митна служба України у період з 25 лютого 2010 року по 18 березня 2013 року не формувала державну митну політику, отже, не була центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику.

За таких обставин заборона, встановлена пунктами 7-8 частини 1 та пунктами 3-4 частини 2 статті 3 Закону України «Про очищення влади» до посадових осіб, які працювали на посадах керівників та заступників керівників структурних підрозділів апарату Держмитслужби України, керівників та заступників керівників митниць як територіальних органів Держмитслужби України, застосуванню не підлягає.

Інакше тлумачення зазначених вище норм є грубим порушенням чинного законодавства з питань очищення влади (люстрації) та призведе до суттєвих негативних наслідків.

Зокрема, протиправне застосування люстраційних заборон до відповідних посадових осіб центрального апарату та територіальних органів Державної митної служби України може призвести до втрати кваліфікованих фахівців у сфері державної митної справи, що мають відмінний практичний досвід, альтернативна заміна яких іншими фахівцями у короткостроковій перспективі с неможливою.

Підсумовуючи викладене вище, з метою забезпечення правильного та неухильного застосування положень Закону України «Про очищення влади», просимо забезпечити врахування відповідними органами державної влади та особами, що забезпечують проведення перевірки ДФС України, передбаченої вказаним вище Законом, відомостей та інформації, викладеної у цьому зверненні

 

З повагою,

Голова Правління Асоціації митних брокерів  В.П.Ліннік