Позиція Громадської Ради при ДФСУ щодо інституційної реформи ДФС

Підтримуючи рух українського суспільства шляхом реформ, визнаючи необхідність якісних змін у сфері економіки, митного регулювання та податкової політики, Громадська рада, як представник інтересів усіх прошарків суспільства й галузей економіки, заявляє наступне.

Представлена Державною фіскальною службою України «Інституційна реформа ДФС України» розроблена непрозоро, без залучення широкого кола експертного й наукового середовища, без урахування різнобічного міжнародного досвіду та реальних проблем учасників зовнішньоекономічної діяльності й платників податків.

Державна фіскальна служба України, просуваючи власний проект , названий «реформою», фактично пропонує реорганізацію свого відомства, побудованого на залишках ліквідованого Міністерства доходів і зборів, яке не змогло довести свою ефективність народу України.

За чітким висновком членів Громадської ради та її експертів, напрямок, обраний Державною фіскальною службою України, є хибним та небезпечним.

Так, запропонована структура «оновленого» відомства створює крайню небезпеку втрати керованості та ефективності функціонування митної складової – одного зі стовпів державного устрою України.

Подальше планове поглинання митних органів - інструменту захисту держави та зовнішньоекономічного регулювання, органами податкової служби, покликаними здійснювати суто фіскальні функції, веде до загострення внутрішніх протиріч штучно створеної системи.

Хибна ідея механічного поєднання органів, на які законодавством України покладено різні задачі та які є відмінними за своєю природою і призначенням – шлях до глибокої кризи.

Завершення руйнування адміністративної вертикалі митної системи України; розпорошення функцій управління митною справою серед низки структурних підрозділів центрального апарату відомства; віддалення місцевих органів від безпосередньої роботи з обслуговування потреб учасників міжнародної торгівлі, тощо - послаблюють митну безпеку держави, створюють умови для поглиблення існуючої кризи в галузі економіки та загрожують виконанню зобов’язань, узятих Україною за найважливішими міжнародними угодами.

З огляду на викладене, Громадська рада вимагає:

переглянути пропозиції щодо «Інституційної реформи ДФС України» та забезпечити створення незалежного, самостійного центрального органу виконавчої влади з безпосереднього керівництва здійсненням державної митної справи, формування та реалізації державної митної політики;

для забезпечення участі громадськості у процесах формування державної митної політики ініціювати створення Робочої групи з митних питань у рамках Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України, до якої включити найдосвідченіших членів та експертів Громадської ради.

P.S. Звернення ГР при ДФСУ прийняте на засіданнгі ГР при ДФСУ 17.09.15 року та буде направлено КМУ. ВРУ.