ДФСУ: Щодо оновлення таблиць типів митних декларацій та оформлення гуманітарної допомоги

Державна фiскальна служба України у листi вiд 10.06.2015 N 20635/7/99-99-24-02-02-17 навела оновлену версiю таблиць з виключним перелiком можливих комбiнацiй кодiв митних режимiв та лiтерних кодiв типiв митних декларацiй в залежностi вiд напрямку перемiщення яка вводиться в дiю з 11.06.2015.
З метою забезпечення виконання вимог частини VI статтi 259 Митного кодексу України щодо подання попередньої митної декларацiї при ввезеннi на митну територiї України пiдакцизних товарiв, внесенi коди типiв митних декларацiй "IМ42ЕЕ" та "IМ72ЕЕ".
ДФСУ також звертає увагу, що вiдповiдно до положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.03.2000 N 544 "Про Порядок митного оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги", на товари, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога (лiтернi коди "АА" та "АВ" особливостей перемiщення у графи 37 МД) попередня митна декларацiя не подається.

Зазнеченi у листi змiни врахованi у версiї 15.26 програми QDPro вiд 10.06.2015.

НТФ Інтес