В Україні запроваджено статус уповноваженого (схваленого) експортера

У квітні минулого року Міндоходів повідомило (лист від 07.04.2014 р. N 8011/7/99-99-24-02-08-17) про запровадження інститутів уповноваженого (схваленого) експортера.

Статтею 24 Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ та статтею 23 Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії передбачено процедуру надання та анулювання митним органом статусу уповноваженого (схваленого) експортера.

З метою просування товарів українського походження на ринки ЄАВТ та Чорногорії проведено роз'яснювальну роботу серед підприємств-експортерів щодо правил походження товарів та переліку документів, що підтверджують преференційне походження товарів, переваг використання статусу уповноваженого (схваленого) експортера під час декларування походження товарів в рамках вказаних угод про вільну торгівлю.

За згодою підприємств-експортерів, які є виробниками товарів та мають бажання отримати статус уповноваженого (схваленого) експортера,митниці ДФСУ у місячний термін мають провести перевірку на відповідність походження товарів, що експортуються до держав ЄАВТ та Чорногорії, правилам походження товарів, встановленим угодами про вільну торгівлю.
Вимоги до уповноваженого (схваленого) експортера було надіслано на адресу митниць листом Міндоходів від 17.03.2014 N 6172/7/99-99-24-02-08-17.

Міністерством Фінансів України 07.10.2014 затверджено наказ № 1013, яким затверджено Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера.

Окрім, угод з країнами ЄАВТ та Чорногорії цей порядок може бути застосовано у відповідності до Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією", а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено процедуру надання та анулювання статусу уповноваженого (схваленого) експортера. Цей наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування в «Офіційному віснику України» від 23.12.2014 № 100, ст. 2965.

У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

декларація інвойс або декларація про походження (далі - декларація) - це декларація про преференційне походження товару з України, оформлена підприємством-експортером на інвойсі, накладній чи будь-якому іншому комерційному документі, за винятком транспортних документів, складених перевізниками, який описує відповідний товар з достатньою для його ідентифікації деталізацією, форму та текст якої наведено у додатках до угод;

уповноважений (схвалений) експортер - підприємство-експортер, юридична особа, зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод та має право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості товару та відповідає вимогам цього Порядку.

Не зовсім зрозуміло, для чого зроблено виключення для митних брокерів, адже головне що б експортер відповідав установленим критеріям. Стаття 8 Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ встановлює, що жодна зі Сторін не повинна вводити нові вимоги стосовно використання митних брокерів.
Кожна Сторона повинна докласти зусиль для розробки митних систем або процедур, які надають можливість експортерам та імпортерам подавати митні декларації без зобов'язання звертатися до митних брокерів.

Таким чином, не виключається можливість звернення до митних брокерів для митного оформлення експортних товарів, а виняток може стати перешкодою для отримання статусу для підприємств-експортерів, які виробляють, експортують товари але при цьому ще мають ліцензію на діяльність митного брокера.

Слід зауважити, що спрощення митних формальностей при експорті передбачено в главі 4 «Експортні декларації» Регламенту Єврокомісії № 2454/93 від 02.07.93 року.

Стаття 283, розділу 3 Регламенту встановлює можливість експортера на його письмове прохання отримати дозвіл на використання процедури оформлення на місці, будь-якій особі, далі іменованої "затверджений експортер", який побажав виконати експортні процедури на своєму підприємстві чи в інших місцях, визначених або схвалених митними органами.
Положення регламенту Єврокомісії передбачають можливість подання спрощеної експортної декларації, забезпечення доступу митних органів до всіх документів, необхідних для експорту товарів.

Митні органи можуть звільнити затвердженого експортера від вимоги подавати спрощену експортну декларацію в митні установи вивезення при кожному вивезенні товарів при виконанні певних умов, зокрема, щодо інформування митну установу про кожне вивезення, ведення звітності по кожній експортній операції та періодичність її подання митній установі.
Для перевірки того, що товари фактично покинули митну територію , як доказ вивезення застосовується копія вантажної митної декларації.

З метою отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера в Україні, підприємство-експортер подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву, заповнену за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку (далі - заява), підписану керівником і завірену печаткою (у разі наявності печатки) підприємства-експортера.

До заяви про отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера додаються належним чином завірені копії:
а) зовнішньоекономічного договору (контракту), за яким буде експортовано товар(и) преференційного походження з України;
б) документів про преференційне походження товару(ів) з України, що експортується(ються) на умовах угод.
У разі якщо підприємство-експортер не є виробником товару(ів), до заяви додаються декларації постачальника (виробника), заповнені за формами, наведеними в додатках 2, 3 до цього Порядку.

Уповноважений (схвалений) експортер повинен відповідати критеріям, які зазначені у пункті 4 розділу II Порядку. Підприємство – експортер повинно здійснювати експортні операції з товарами преференційного походження з України не менше одного року, не мати порушень правил визначення преференційного походження товарів, забезпечити моніторинг виробництва товару та первинної документації, пов'язаної з таким виробництвом

Товар, який експортується повинен відповідати правилам визначення преференційного походження товарів, встановленим угодами.

Статус уповноваженого (схваленого) експортера надається митницею підприємству-експортеру протягом 30 календарних днів з дня отримання нею заяви. Цей строк може бути продовжений до 30 календарних днів з дати направлення митницею відповідного запиту.
Інформація про уповноваженого (схваленого) експортера вноситься до Реєстру уповноважених експортерів. Статус уповноваженого (схваленого) експортера підтверджується інформаційним аркушем.
Інформаційний аркуш видається митницею на товар(и) в межах товарної позиції Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), що експортується(ються) уповноваженим (схваленим) експортером, без зміни номера авторизації.
Строк дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежений у часі, за винятком випадків анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера.

Статус уповноваженого (схваленого) експортера може бути анульовано за заявою у довільній формі про анулювання його статусу, припинення юридичної особи - уповноваженого (схваленого) експортера, порушення правил визначення преференційного походження товарів, оформлення декларації на товар(и), відсутній (відсутні) в інформаційному аркуші.
Уповноважений (схвалений) експортер має право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості преференційного походження товару з України, що експортується на умовах угод.

Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний:
- на товар(и) в межах товарної позиції УКТ ЗЕД отримати інформаційний аркуш;
- оформлювати декларацію тільки на товар, який відповідає правилам визначення преференційного походження товарів;
- зберігати копію декларації та документи протягом не менше трьох років з дня її оформлення;
- інформувати митницю у разі зміни умов технологічного процесу виробництва товару;
- на запит митниці надати копію декларації та документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, експортованого(их) відповідно до митної декларації.
- забезпечити митниці моніторинг виробництва товару та первинної документації на нього.

Источник: MDoffice