Памятка субьектам ВЭД, по постановке на учет в таможне

Митні органи здійснюють взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами. Облік здійснюється одноразово за зверненням таких осіб, у тому числі засобами електронного зв'язку, до відповідних митних органів або при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими покладено на митні органи.

Облік особи, яка здійснює операції з товарами, здійснюється митним органом, як правило, за місцезнаходженням особи згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за її зверненням (або зверненням уповноваженої нею особи), у тому числі засобами електронного зв'язку.

При постановці на облік особи, яка здійснює операції з товарами, їй присвоюється обліковий номер. Обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами, є дійсним на всій митній території України і не може бути присвоєний іншій особі.

Для постановки на облік для отримання облікового номера особа, яка здійснює операції з товарами, заповнює картку обліку особи, яка здійснює операції з товарами, форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку.

Особа, яка здійснює операції з товарами (уповноважена нею особа), для постановки на облік подає:

- два примірники картки обліку;

- електронну копію картки обліку;

- оригінали та завірені в установленому порядку копії таких документів:

юридичні особи:

- витяг з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу має бути завірена печаткою юридичної особи);

- довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою особи);

фізичні особи – підприємці:

- копію довідки про взяття на облік платника податків;

представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності:

- свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності на території Україні, на яке поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (копія свідоцтва має бути завірена нотаріально або державним органом, що здійснив реєстрацію);

- довідку органів державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою представництва).

Посадова особа митного органу, до компетенції якої належить взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами (далі - посадова особа митного органу), перевіряє:

- відповідність електронної копії паперовому примірнику картки обліку;

- комплектність документів;

- відповідність даних картки обліку даним, зазначеним у поданих документах; - відповідність копій поданих документів оригіналам.

У разі відсутності зауважень посадова особа митного органу повертає заявнику оригінали документів та приймає картку обліку до оформлення.

Посадова особа митного органу завіряє примірники картки обліку підписом та особистою номерною печаткою.

Один примірник картки обліку разом із описом поданих документів і копіями документів, поданих для оформлення картки обліку, залишається у справах митного органу, другий примірник картки обліку повертається заявникові.

Посадова особа митного органу відмовляє в оформленні картки обліку особі, яка здійснює операції з товарами, у таких випадках:

- документи подані не в повному обсязі;

- відомості, зазначені у картці обліку та її електронній копії, не відповідають відомостям, зазначеним у поданих разом з нею документах.

Витяг з наказу Міністерства фінансів України
від 30.05.2012 №634
«Про встановлення порядку обліку осіб,
які здійснюють операції з товарами»

По материалам:

http://buhgalter911.com