Наказ Мiндоходiв № 383 від 08.07.2014 "Про анулювання та видачу лiцензiй на здiйснення митної брокерської дiяльностi"

МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2014 N 383

Про анулювання та видачу лiцензiй на здiйснення митної брокерської дiяльностi

     Вiдповiдно до статтi 405 Митного кодексу УкраїниЗакону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" та Лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного брокера, затверджених спiльним наказом Держкомпiдприємництва, Держмитслужби України вiд 13.05.2009 N 89/445, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2009 за N 469/16485, наказую:

     1. Анулювати лiцензiю на здiйснення митної брокерської дiяльностi серiї АЕ N 186793, видану вiдповiдно до наказу Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 03.02.2014 N 106 товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНСТАР ЛОДЖIСТIКС" (iдентифiкацiйний номер суб'єкта: 30383144; Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бузова, вул. Ленiна, буд. 215-А, кiм 3), у зв'язку iз заявою лiцензiата про анулювання лiцензiї.

     2. Департаменту митної справи (Гутник А.Є.) видати

     2.1. лiцензiї на здiйснення митної брокерської дiяльностi суб'єктам господарської дiяльностi, зазначеним у додатку до цього наказу;

     2.2. вiдокремленим пiдроздiлам суб'єктiв господарювання копiї лiцензiй на здiйснення митної брокерської дiяльностi:

     Серiї АЕ N 294022 - Одеськiй фiлiї приватного акцiонерного товариства "ДХЛ IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" (м. Одеса, вул. Грушевського, буд. 2-А);

     Серiї АЕ N 294022 - Харкiвськiй фiлiї приватного акцiонерного товариства "ДХЛ IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" (м. Харкiв, просп. Гагарiна, буд. 4);

     Серiї АЕ N 294022 - Львiвськiй фiлiї приватного акцiонерного товариства "ДХЛ IНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" (м. Львiв, вул. Чернiвецька, буд. 9);

     Серiї АЕ N 294243 - фiлiї "НIКА Транс" товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРТРАНСIНТЕР" (м. Київ, вул. Липкiвського, буд. 45);

     Серiї АЕ N 294259 - фiлiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЛГ ВIДI Логiстiкс" N 1 (Київська обл., Василькiвський р-н, с. Здорiвка, вул. Комплекс Будiвель та Споруд, N 1);

     Серiї АЕ N 294198 - Житомирськiй фiлiї товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдброксервiс" (м. Житомир, вул. Котовського, буд. 91).

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Науменка В.П.

Перший заступник Мiнiстра I.О. Бiлоус

 

  Додаток
до наказу Мiндоходiв
вiд 08.07.2014 N 383

Перелiк суб'єктiв господарської дiяльностi, яким видаються лiцензiї на здiйснення митної брокерської дiяльностi

N з/п Серiя та N лiцензiї Iдентифiка-
цiйний номер суб'єкта господа-
рювання
Найменування пiдприємства
(ПIБ фiзичної особи-пiдприємця)
Мiсцезнаходження
1 АЕ N 294168 24640589 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гудвiлл-Брок" Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Вокзальна, буд. 62
2 АЕ N 294169 34828243 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сервисдон" м. Донецьк, вул. Аксакова, буд. 21
3 АЕ N 294170 2495911120 Фiзична особа-пiдприємець Письменна Олена Олександрiвна Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Огiнського, буд. 45
4 АЕ N 294171 33646048 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БРОКБIЗНЕСЦЕНТР "СТАНIСЛАВ" м. Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька, буд. 138, кв. 70
5 АЕ N 294172 31003986 Виробничо-комерцiйна фiрма "MOM" Чернiвецька обл., Глибоцький р-н, с. Кам'янка, вул. Гуцульська, буд. 21
6 АЕ N 294173 36045224 Приватне пiдприємство "I.Б.Ексiм" Чернiвецька обл., Глибоцький р-н, с. Черепкiвцi
7 АЕ N 294174 33970453 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ "МАР ШIППIНГ" м. Одеса, вул. Канатна, буд. 78, кв. 19
8 АЕ N 294175 33594538 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮНIВЕРСАЛ ЛОДЖИСТIК" м. Київ, вул. Бориспiльська, буд. 9-Ж
9 АЕ N 294176 35569678 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТОРЕДЖ ЛОГIСТИК КОМПАНI" м. Київ, вул. Ямська, буд. 28-А
10 АЕ N 294177 24660787 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРПОСТАЧСЕРВIС" м. Харкiв, вул. Громадянська, буд. 9, кiм. 20
11 АЕ N 294178 2487507182 Фiзична особа-пiдприємець Чухнова Свiтлана Юрiївна Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Квiткова, буд. 5
12 АЕ N 294179 35535570 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "В-БЕСТ" м. Запорiжжя, вул. Зестафонська, буд. 22, кв. 39
13 АЕ N 294180 20844852 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIДЕ" Київська обл., Броварський р-н, смт. Калинiвка, вул. Iгорева, буд. 12
14 АЕ N 294181 16468320 Мале приватне пiдприємство "ВА-БАНК СВ i СВ" м. Київ, вул. Естонська, буд. 1/5, кв. 60
15 АЕ N 294182 25322182 Приватне пiдприємство - фiрма "Норма-Плюс" м. Рiвне, вул. Макарова, буд. 56, кв. 194
16 АЕ N 294183 30646621 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Одеський Портовий Виробничоперевалочний Комплекс" м. Одеса, вул. Приморська, буд. 40
17 АЕ N 294184 33393752 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТПК УКРСПЛАВ" м. Донецьк, вул. Новоросiйська, буд. 9
18 АЕ N 294185 2302212097 Фiзична особа-пiдприємець Хмара Iгор Володимирович м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 125, кв. 30
19 АЕ N 294186 36254143 Приватне пiдприємство "Арис" м. Донецьк, вул. Кабардинська, буд. 2-А
20 АЕ N 294187 24106105 Приватне акцiонерне товариство "Чумак" Херсонська обл., м. Каховка, вул. Козацька, буд. 3
21 АЕ N 294188 2400604941 Фiзична особа-пiдприємець Дорохiна Оксана Михайлiвна м. Київ, бул. Кольцова, буд. 15-А, кв. 303
22 АЕ N 294189 39249047 Приватне пiдприємство "ВIЛОНА-ПЛЮС" Рiвненська обл., м. Корець, вул. Радянська, буд. 108
23 АЕ N 294190 34974438 Приватне пiдприємство "Лiбертi-Арт" Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, бул. Незалежностi, буд. 7, кв. 42
24 АЕ N 294191 35119457 Приватне пiдприємство "ЗЕД-ЄВРОСЕРВIС" Харкiвська обл., Харкiвський р-н, смт Безлюдiвка, вул. Молодiжна, буд. 15
25 АЕ N 294192 24077349 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮРБРОК-СЕРВIС" м. Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10, корп. 14
26 АЕ N 294193 2974623042 Фiзична особа-пiдприємець Осокiна Жанна Володимирiвна м. Київ, вул. Зої Гайдай, буд. 10-А, кв. 176
27 АЕ N 294194 34707478 Приватне пiдприємство "Клайпеда Р.С." м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 105
28 АЕ N 294195 36536575 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "БРОКЕР СЕРВIС" м. Миколаїв, вул. Московська, буд. 44, кв. 15
29 АЕ N 294196 2607101175 Фiзична особа-пiдприємець Захаренко Валентин Вiталiйович м. Харкiв, вул. Першої кiнної армiї, буд. 11, кв. 69
30 АЕ N 294197 32622686 Приватне пiдприємство "Орiт" м. Одеса, Новомосковська дорога, буд. 23
31 АЕ N 294198 35782252 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдброксервiс" Волинська обл., м. Луцьк, вул. Стрiлецька, буд. 4
32 АЕ N 294199 32305728 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "М ЕНД С ФОРВАРДIНГ КО" м. Київ, вул. Олекси Довбуша, буд. 37
33 АЕ N 294200 2381109020 Фiзична особа-пiдприємець Полонець Iрина Вiталiївна м. Київ, вул. Григорiя Царика, буд. 5, кв. 5
34 АЕ N 294201 25268689 Приватне пiдприємство "СIНДIКАТ" м. Київ, вул. Малинська, буд. 22, Г/Б N 17
35 АЕ N 294202 35591829 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Екскомсервiс" м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16, кв. 11
36 АЕ N 294203 2457221460 Фiзична особа-пiдприємець Чорней Ольга Євгенiвна м. Чернiвцi, вул. 28 Червня, буд. 15, кв. 1
37 АЕ N 294204 38950997 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛЕМА ШIППIНГ" Донецька обл., м. Марiуполь, просп. Лунiна, буд. 21, кв. 3
38 АЕ N 294205 32134184 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЄВРОСКЛАД-СЕРВIС" Харкiвська обл., Харкiвський р-н, сел. Васищеве, вул. Промислова, буд. 1
39 АЕ N 294206 31528004 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аграрна виробничо-комерцiйна компанiя "Золоте Руно" Одеська обл., м. Iллiчiвськ, с. Бурлача Балка, вул. Приморська, буд. 3
40 АЕ N 294207 35321297 Приватне пiдприємство "МАКСИМА ДЛС" Одеська обл., м. Iллiчiвськ, с. Бурлача Балка, вул. Iнститутська, буд. 32-А
41 АЕ N 294208 35292591 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Митний Союз Донбасу" м. Донецьк, вул. Собiнова, буд. 156
42 АЕ N 294209 35580691 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iмпекс Україна" м. Донецьк, вул. Собiнова, буд. 156
43 АЕ N 294210 35362160 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КР Консалтинг" м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9, кв. 284
44 АЕ N 294211 21562216 Приватне мале пiдприємство "АНIКО" м. Київ, вул. Крейсера "Аврора", 1, корп. 2, кв. 86
45 АЕ N 294212 3232903159 Фiзична особа-пiдприємець Артемов Артем Олександрович Чернiгiвська обл., м. Нiжин, вул. Шевченка, буд. 89, кв. 81
46 АЕ N 294213 36268816 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Термiнал Славута - Центр" Хмельницька обл., м. Славута, вул. Полуботка, буд. 5
47 АЕ N 294214 30455653 Дочiрнє пiдприємство "Квенбергер Логiстикс Укр" Київська обл., м. Бориспiль, аеропорт
48 АЕ N 294215 31886721 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СХIДНИЙ ВАНТАЖНИЙ МИТНИЙ КОМПЛЕКС" м. Харкiв, вул. Клочкiвська, буд. 370
49 АЕ N 294216 34466868 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МД-СЕРВIС, КП" м. Харкiв, вул. Бакулiна, буд. 1
50 АЕ N 294217 33116826 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛОКОС ПЛЮС" м. Днiпропетровськ, вул. Криворiзька, буд. 21
51 АЕ N 294218 35295215 Приватне пiдприємство "Ромакс-Трейд" м. Полтава, вул. Половки, буд. 64
52 АЕ N 294219 2566702171 Фiзична особа-пiдприємець Косарєв Вiталiй Олександрович м. Черкаси, вул. Весела, буд. 48
53 АЕ N 294220 34795255 Приватне пiдприємство "ХОТТЕЙ-ЛОГIСТИКА" м. Київ, вул. Артема, буд. 21, оф. 406
54 АЕ N 294221 33003031 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЕМ Транс" Київська обл., м. Обухiв, вул. Будьонного, буд. 33
55 АЕ N 294222 31668096 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДIСКАВЕРI" Одеська обл., м. Березiвка, вул. Данiлiшина, буд. 12
56 АЕ N 294223 31087590 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю транспортно-експедицiйна компанiя "Транс-Магiстр" м. Київ, вул. Костянтинiвська, буд. 2-А
57 АЕ N 294224 25518092 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Автопорт "Пiвденний" м. Днiпропетровськ, вул. Криворiзька, буд. 1
58 АЕ N 294225 24930169 Приватне акцiонерне товариство "Натурфарм" м. Київ, вул. Лiсна, буд. 30-А
59 АЕ N 294226 23985275 Приватне пiдприємство "АIДА" м. Донецьк, вул. Купрiна, буд. 34
60 АЕ N 294227 2859619998 Фiзична особа-пiдприємець Калюжний Роман Олександрович м. Суми, вул. 4-а Продольна, буд. 62
61 АЕ N 294228 2643917700 Фiзична особа-пiдприємець Кожемяко Iнна Олександрiвна Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Сагайдачного, буд. 3, кв. 92
62 АЕ N 294229 23501147 Закрите акцiонерне товариство "ФОРАТЕХ" м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 7/18, кв. 63
63 АЕ N 294230 32742924 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ексiм-Брок" м. Луганськ, пров. 1-го Мая, буд. 6
64 АЕ N 294231 20136994 Приватне пiдприємство "ЖАН" Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волi, буд. 23, кв. 6
65 АЕ N 294232 2944685 Житомирська торгово-промислова палата м. Житомир, вул. Гагарiна, буд. 24
66 АЕ N 294233 33486003 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЕОМАР" Одеська обл., Комiнтернiвський р-н, Красносiльська сiльська рада, 21 -й км Старокиївського шосе, буд. 24-А
67 АЕ N 294234 33779394 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БРОК-ЛАЙН" м. Київ, вул. Автотранспортна, буд. 4
68 АЕ N 294235 22964224 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Науково-виробнича фiрма "Унiверсалком-сервiс" м. Київ, вул. Боженка, буд. 86-Б, кiм. 203
69 АЕ N 294236 2586301562 Фiзична особа-пiдприємець Дьяченко Свiтлана Вадимiвна м. Миколаїв, вул. Кленова, буд. 30
70 АЕ N 294237 23961943 Приватне пiдприємство "БРОКС" Львiвська обл., м. Жовква, вул. Лесi Українки, буд. 110/1
71 АЕ N 294238 2611906938 Фiзична особа-пiдприємець Казанiвський Тарас Iгорович Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Шептицького, буд. 20, кв. 90
72 АЕ N 294239 13604395 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Бердянськзовнiштранс ЛТД" Запорiзька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 6
73 АЕ N 294240 24072109 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОЛЬГА-1" Донецька обл., м. Марiуполь, пл. Морвокзалу, буд. 10
74 АЕ N 294241 34706359 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОНСАЛТИНҐОВИЙ ЦЕНТР" Київська обл., м. Бориспiль, аеропорт
75 АЕ N 294242 2499513413 Фiзична особа-пiдприємець Козаченко Володимир Петрович м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 2, кв. 10
76 АЕ N 294243 30709768 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРТРАНСIНТЕР" Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 21
77 АЕ N 294244 34011874 Приватне пiдприємство "Брокер - СКВ" м. Полтава, вул. Половки, буд. 64
78 АЕ N 294245 24563357 Приватне пiдприємство "АРГАМАК" м. Полтава, вул. Калiнiна, буд. 5, к. 80
79 АЕ N 294246 32289675 Приватне акцiонерне товариство "Торговий альянс НОРД" м. Донецьк, просп. Жуковського, буд. 2
80 АЕ N 294247 31408604 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТПС" м. Київ, вул. Межигiрська, буд. 82
81 АЕ N 294248 22753013 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БРОКЕРСЬКО - ЮРИДИЧНЕ АГЕНТСТВО "IВА" м. Херсон, вул. Молодогвардiйська, буд. 24
82 АЕ N 294249 25160319 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗОВНIШТЕХСЕРВIС" м. Полтава, вул. Великотирновська, буд. 35/1, кв. 92
83 АЕ N 294250 33574576 Приватне пiдприємство "Екотоп" м. Полтава, вул. Великотирнiвська, буд. 35/1, кв. 92
84 АЕ N 294251 33739006 Приватне пiдприємство "Адепт А" м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 14
85 АЕ N 294252 2120900870 Фiзична особа-пiдприємець Момот Олександр Iванович м. Харкiв, просп. Перемоги, буд. 76, кв. 481
86 АЕ N 294253 30511822 Брокерська фiрма "Олiмп" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю м. Харкiв, вул. Зернова, буд. 2
87 АЕ N 294254 34401748 Дочiрнє пiдприємство "ЕКСIМП-РIВНЕ" Рiвненська обл., Рiвненський р-н, с. Бiла Криниця, вул. Рiвненська, буд. 114
88 АЕ N 294255 24124190 Приватне пiдприємство "Кредо" м. Харкiв, вул. Космiчна, буд. 20
89 АЕ N 294256 33254266 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "М-Термiнал" м. Кiровоград, вул. Тореза, буд. 27-В
90 АЕ N 294257 31545391 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАIР" м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 92, кв. 33
91 АЕ N 294258 36448133 Приватне пiдприємство "СТАТУС-БРОК" м. Запорiжжя, вул. Таганська, буд. 16 кв. 27
92 АЕ N 294259 36106365 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЛГ ВIДI ЛОГIСТIКС" Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 13
93 АЕ N 294260 22604299 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСКОРТ" м. Тернопiль, вул. Текстильна, буд. 38
94 АЕ N 294261 33419974 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВIКО ПЛЮС" м. Львiв, вул. Головатого, буд. 4-А, кв. 21
95 АЕ N 294262 2892321577 Фiзична особа-пiдприємець Стрiльчук Олег Васильович Житомирська обл., Новоград-Волинський, с. Нова Романiвка, вул. Садова, буд. 4
96 АЕ N 294263 21547582 Приватне акцiонерне товариство "Укторгiмпекс" м. Київ, пров. Георгiївський, буд. 5
97 АЕ N 294264 2342917684 Фiзична особа-пiдприємець Сидоренко Наталiя Iванiвна м. Київ, бул. Iвана Лепсе, буд. 83-Г, кв. 27
98 АЕ N 294265 34987892 Приватне пiдприємство "БРОКЕР-ЦЕНТР" Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, буд. 65/2
99 АЕ N 294266 39213293 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕМФI ГРУП" Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. П'ятихатська, буд. 38-Ж
100 АЕ N 294267 2622902708 Фiзична особа-пiдприємець Петриченко Алла Володимирiвна м. Київ, вул. Нагiрна, буд. 8/32, кв. 27
101 АЕ N 294268 31058621 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛВIНА" м. Київ, вул. Нагiрна, буд. 8/32, кв. 27
102 АЕ N 294269 23705430 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кондор" м. Київ, вул. Свiтлицького, буд. 28, кв. 72
103 АЕ N 294270 32269774 Приватне пiдприємство "Трiада" Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4
104 АЕ N 294271 195452 Публiчне акцiонерне товариство "Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв" Донецька обл., м. Артемiвськ, вул. Кiрова, буд. 42
105 АЕ N 294272 2314216420 Фiзична особа-пiдприємець Медвiдь Iнна Миколаївна м. Рiвне, вул. Костромська, буд. 3-А, кв. 43
106 АЕ N 294273 30841187 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БРОК-СЕРВIС" м. Рiвне, вул. Млинiвська, буд. 20
107 АЕ N 294274 2289614456 Фiзична особа-пiдприємець Євчук Роман Миколайович Рiвненська обл., м. Здолбунiв, вул. Лесi Українки, буд. 7 А, кв. 13
108 АЕ N 294275 2677110773 Фiзична особа-пiдприємець Ружицький Андрiй Миколайович Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська, буд. 81, кв. 62
109 АЕ N 294276 38978787 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кастомс Брок Плюс" Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рiвненська, буд. 112-А
110 АЕ N 294277 30435146 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЙР ЕКСПРЕС" м. Київ, вул. Кiквiдзе, буд. 18-А
111 АЕ N 294278 38935649 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Брок Київ Груп" м. Київ, пров. Артилерiйський, буд. 7-9, прим. 68
112 АЕ N 294279 19488642 Мале пiдприємство "Рокада" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 154
113 АЕ N 294280 2400116274 Фiзична особа-пiдприємець Середа Андрiй Миколайович м. Харкiв вул. Уборевiча, буд. 28/64 кв. 51
114 АЕ N 294281 35902060 Приватне пiдприємство "СК. СТРОЙ" м. Харкiв, вул. Корчагiнцiв, буд. 9, кв. 263
115 АЕ N 294282 24674602 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Скарлетт" м. Харкiв, вул. К.Шульженко, буд. 12
116 АЕ N 294283 2291017002 Фiзична особа-пiдприємець Попова Олена Iванiвна м. Харкiв, вул. Кашуби, буд. 7, кв. 47
117 АЕ N 294284 278876 Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери - КФТП" Чернiгiвська обл., м. Корюкiвка, вул. Передзаводська, буд. 4
118 АЕ N 294285 30488411 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАКС-ТРЕЙД" м. Київ, вул. Смiлянська, буд. 3
119 АЕ N 294286 2595000753 Фiзична особа-пiдприємець Снiгур Валентин Дмитрович м. Київ, вул. Урлiвська, буд. 17, кв. 69
120 АЕ N 294287 2818308023 Фiзична особа-пiдприємець Балога Вiталiя Iванiвна Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Московська, буд. 43
121 АЕ N 294288 31230573 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнер" Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегiвська об'їзна, буд. 12
122 АЕ N 294289 2752818316 Фiзична особа-пiдприємець Чепа Янош Яношович Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегiвська об'їздна, буд. 109
123 АЕ N 294290 36125702 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОП СIТI" Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 2-А
124 АЕ N 294291 20137089 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРIАДА" ЛТД Волинська обл., м. Луцьк, просп. Соборностi, буд. 24, кв. 38
125 АЕ N 294292 14326225 Українсько-Iрландське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Медаком" м. Днiпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд. 31, кв. 16
126 АЕ N 294293 2084611471 Фiзична особа-пiдприємець Дверiй Павло Васильович Київська обл., смт Баришiвка, вул. Червоноармiйська, буд. 31, кв. 3
127 АЕ N 294294 35946375 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МIЖНАРОДНИЙ ЕКСПРЕС" м. Київ, вул. Черняховського, буд. 29
128 АЕ N 294295 2440111421 Фiзична особа-пiдприємець Дорошенко Олена Олегiвна м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, буд. 6, кв. 31
129 АЕ N 294296 31567572 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атлантiк" м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5
130 АЕ N 294297 24731079 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дельфiн" м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, буд. 6, кв. 31
131 АЕ N 294298 2965007651 Фiзична особа-пiдприємець Добромiль Тарас Iгорович м. Київ, просп. Маяковського, буд. 1-Б, кв. 105
132 АЕ N 294299 2308922577 Фiзична особа-пiдприємець Мазур Роман Олексiйович м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 27, кв. 137
133 АЕ N 294300 2442914792 Фiзична особа-пiдприємець Мазiтов Рустам Робертович м. Харкiв, в'їзд Коростенський, буд. 3
134 АЕ N 521001 2912608264 Фiзична особа-пiдприємець Чуєнко Вiкторiя Всеволодiвна м. Київ, вул. Iвана Їжакевича, буд. 4, кв. 18
135 АЕ N 521002 36136714 Приватне пiдприємство "КОМПАНIЯ "БРОКТРАНССЕРВIС" м. Київ, вул. Довбуша, буд. 2/1
136 АЕ N 521003 2215519379 Фiзична особа-пiдприємець Карюк Вiталiй Iванович м. Полтава, вул. Половки, буд. 64-Д
137 АЕ N 521004 2865809736 Фiзична особа-пiдприємець Огуй Андрiй Олександрович м. Полтава, вул. Половки, буд. 64-Д
138 АЕ N 521005 2250010321 Фiзична особа-пiдприємець Себрова Жанна Дмитрiївна м. Полтава, вул. Половки, буд. 64-Д
139 АЕ N 521006 2394204175 Фiзична особа-пiдприємець Яровий Борис Iванович м. Полтава, вул. Половки, буд. 64-Д
140 АЕ N 521007 24382029 Дочiрнє пiдприємство "ШЕНКЕР" Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Бiлогородка, вул. Компресорна, буд. 3
141 АЕ N 521008 34673821 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трейн Укрейн" м. Одеса, Лiдерсiвський бульвар, буд. 5, оф. 6
142 АЕ N 521009 2578403225 Фiзична особа-пiдприємець Ладановська Руслана Миколаївна м. Київ, вул. Мiлютенко, буд. 17-В, кв. 170
143 АЕ N 521010 32709798 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДIЛIЖАНС" м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 5
144 АЕ N 521011 2414206611 Фiзична особа-пiдприємець Чечуй Вадим Олександрович м. Донецьк, вул. Руставелi, буд. 35
145 АЕ N 521012 2514504720 Фiзична особа-пiдприємець Нагорна Свiтлана Сергiївна м. Київ, вул. Зодчих, буд. 26-Б, кв. 48
146 АЕ N 521013 2294116386 Фiзична особа-пiдприємець Драгунова Тамара Анатолiївна м. Київ, вул. Тулузи, буд. 16, кв. 176
147 АЕ N 521014 33656810 Приватне пiдприємство "МАКСТРЕЙД-500" м. Одеса, пров. Ген. Вишневського, буд. 9, кв. 79
148 АЕ N 521015 39158662 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УЛС Глобал" Одеська обл., м. Iллiчiвськ, с. Бурлача Балка, вул. Приморська, буд. 3
149 АЕ N 521016 24277338 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НIВIВА" м. Харкiв, вул. Iванова, буд. 32
150 АЕ N 521017 2239415655 Фiзична особа-пiдприємець Страхов Дмитро Сергiйович м. Харкiв, вул. Броненосця Потьомкiна, буд. 1, кв. 58
151 АЕ N 521018 21095660 Спiльне українсько-чеське пiдприємство товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "PST Україна" Рiвненська обл., смт Гоща, вул. Рiвненська, буд. 76
152 АЕ N 521019 1798000706 Фiзична особа-пiдприємець Ворона Нiна Iванiвна м. Донецьк, вул. Петровського, буд. 99, кв. 114
153 АЕ N 521020 34187044 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЬОМИЙ ОКЕАН" м. Київ, вул. Академiка Туполєва, буд. 15-Б, кв. 10
154 АЕ N 521021 30313449 Дочiрнє пiдприємство з iноземними iнвестицiями "Авiакур'єр" м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 14
155 АЕ N 521022 2707611056 Фiзична особа-пiдприємець Зайнчукiвський Сергiй Миколайович Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлiвська, буд. 187-А
156 АЕ N 521023 25610018 Приватне акцiонерне товариство "Харкiвхарчпром" м. Харкiв, вул. Коцарська, буд. 24/26
157 АЕ N 521024 2161414714 Фiзична особа-пiдприємець Жолудь Сергiй Iванович м. Суми, вул. Iнтернацiоналiстiв, буд. 8, кв. 31
158 АЕ N 521025 21089955 Мале приватне пiдприємство "Брокер" м. Рiвне, вул. Вiдiнська, буд. 8
159 АЕ N 521026 19497084 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МП КРАФТ" м. Київ, просп. Оболонський, буд. 14-Б, кв. 144
160 АЕ N 521027 16297143 Мале пiдприємство торгово-комерцiйний центр "Сахрибсервiс" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9
161 АЕ N 521028 34888538 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Єврологiстика" Закарпатська обл., м. Ужгород, площа Корятовича, буд. 10
162 АЕ N 521029 20438543 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю спiльне українсько-росiйсько-нiмецьке пiдприємство "РЕВАЙВЕЛ-ЕКСПРЕС" Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Берег, буд. 2
163 АЕ N 521030 21892342 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "БРОКЕР-ПЛЮС" Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкiна, буд. 2
164 АЕ N 521031 25316187 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - фiрма "Рiвне-ДЕК" м. Рiвне, вул. Млинiвська, буд. 20
165 АЕ N 521032 21095677 Приватна фiрма "БАРОС" м. Рiвне, вул. Соборна, БОС 321, кв. 11
166 АЕ N 521033 35779454 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiвер Брок Експерт" м. Чернiгiв, вул. Iнструментальна, буд. 7-А
167 АЕ N 521034 34456231 Приватне пiдприємство "Iмекс Консульт" м. Донецьк, просп. Визволення Донбасу, буд. 8-Б
168 АЕ N 521035 22073637 Українсько-Австрiйське пiдприємство з iноземними iнвестицiями у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiшер-Мукачево" Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Iндустрiальна, буд. 16
169 АЕ N 521036 22730093 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БРИЗ" Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Куйбишева, буд. 71, корпус А
170 АЕ N 521037 30974062 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Арго" м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1
171 АЕ N 521038 24769691 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бонд" Одеська обл., м. Iллiчiвськ, вул. Промислова, буд. 12