Альтернативи впровадження документів T2L та T2LF для підтвердження статусу товарів ЄС

Митний кодекс ЄС ґрунтується на положенні, що весь процес комунікації має відбуватися в електронній формі. Процедури, які базуються на паперовій документації, дозволені лише у виняткових визначених випадках. Це передбачає комунікації:

 • Між митними органами
 • Між економічними операторами та митними органами; та
 • Між митними органами та комісією.

Митним кодексом ЄС передбачені документи T2L[1] та T2LF[2] для підтвердження статусу товарів Союзу. Однак, Митним кодексом ЄС передбачено змінити документи у паперовому вигляді T2L та T2LF на електронні. Будь-які інші засоби підтвердження статусу товарів ЄС не підлягають підтвердженню у системі Статусу ЄС (“Union Status system”). Новий європейський підхід має на меті гармонізацію процесів, які на даному етапі є суперечливими, що відносяться до видачі, презентації та управління документами T2L та T2LF. Це дозволить покращити однорідність процедур на території ЄС та зробити внесок у впровадження більш стабільного, злагодженого та спрощеного процесу щодо підтвердження статусу товарів ЄС.

Дане буде реалізовано шляхом створення IT-системи, включаючи створення центрального сховища для збереження та обміну документами стосовно Підтвердження Статусу товарів ЄС між митними органами на території ЄС. Проект про підтвердження статусу товарів Союзу визначений як пріоритетний Митним кодексом ЄС у досліджуваній робочій програмі, оскільки він зосереджений на наступних досягненнях:

 • Модифікація митних процесів та процесів, що мають до них відношення через посилення ефективності та уніфікації додатку та зменшення витрат на утримання
 • Пропонування економічним операторам широкого асортименту електронних митних послуг, надаючи їм можливість взаємодії таким же чином з митними органами будь-якої країни-члена.

DGTAXUD розробив проект, в якому передбачено різні можливості впровадження документів T2L та T2LF в електронній формі. TAXUD пропонує наступні альтернативні варіанти:

 • Альтернатива А: нічого не впроваджувати
 • Альтернатива B: повністю централізований розвиток
 • Альтернатива С: комбінований розвиток
 • Альтернатива D: централізований розвиток, управління використанням на національному рівні
 • Альтернатива Е: повністю національний розвиток

Для DGTAXUD найкращою альтернативою є варіант B, оскільки він передбачає шлях модернізації як закріплено Митним кодексом ЄС зі зменшенням витрат та зусиль країн-членів та економічних операторів.

TAXUD очікує коментарів від членів CONFIAD.

 • Альтернатива А: нічого не робити

Якщо жодних коректив у систему ЄС не буде внесено, то буде неможливим впроваджувати нові правові норми, зазначені раніше. Тому альтернатива «нічого не робити» не є прийнятною.

 • Альтернатива B: повністю централізований розвиток

Ця пропозиція поєднає вимоги бізнесу з централізованим управління та централізованим розвитком додатку, який враховуватиме всі важливі компоненти.

Централізований розвиток: спільний, національний та зовнішній домени.

 

Централізований розвиток: спільний, національний та зовнішній домени.

Національний розвиток: не застосовується SWOT-аналіз альтернативи:

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • Уникнення копіювання (повторення) зусиль країн-членів
 • Зменшення витрат для розвитку та підтримки на національному рівні
 • Тестова процедура буде менш комплексною та витратною за часом
 • Країни-члени матимуть можливість доступу через інтерфейс до додатку підтвердження статусу товарів (“ProofofUnionStatusapplication”)
 • Функції національного рівня (наприклад візування доказів/підтверджень) мають стати доступними на централізованому рівні, так менеджмент буде більш комплексний, будуть більш обмежені можливості взаємозв’язку митних процесів на національному рівні
 • Збільшаться витрати на підтримку та розвиток на централізованому рівні
 • Країни-члени не матимуть можливість інтегрувати додаток підтвердження статусу ЄС з власним національним митним програмним забезпеченням.
 •  
 •  
 • Пропонується злагоджений інтерфейс для економічних операторів ЄС.
 • Налагодження програмного середовища митного союзу.
 • Полегшення програмного середовища митного союзу.

 

 • Не всі країни-члени погодяться з рішенням через те, що деякі з них можуть надати перевагу впровадженню на національному рівні

Дана альтернатива надасть можливість впровадження у коротші строки та зменшення витрат на національному рівні.

 • Альтернатива С: комбінований розвиток

Ця пропозиція поєднає вимоги бізнесу з централізованим впровадженням та впровадженням на національному рівні відповідних функцій, які взаємопов’язані з централізованою системою. Національне впровадження має чітко відповідати правилам, процедурам, даним та майбутнім технічним умовам.

В залежності від сфери центрального впровадження ця альтернатива має два можливих варіанти:

Варіант 1:

Централізований розвиток: спільний домен

Національний розвиток: національний та зовнішній домен

SWOT-аналіз альтернативи:

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • Функції, які належать до рівня національної компетенції (такі як візування доказів/ підтверджень) будуть доступними для проведення на національному рівні, проте менеджмент використання буде менш комплексний, можливість поєднання двох різних митних процесів на національному рівні буде необмеженим.
 • Зменшення витрат на підтримку та розвиток на центральному рівні
 • Повторні зусилля щодо впровадження зовнішнього та національного домену серед країн-членів
 • Відсутність злагодженого рішення стосовно інтерфейсу економічних операторів
 • Збільшення витрат на розвиток та підтримку на національному рівні
 • Погодження тестових процедур буде складніше та більш затратна за часом.
 •  
 •  
 • Країни-члени матимуть можливість інтегрувати додаток підтвердження статусу ЄС з власним національним митним програмним забезпеченням
 • Не всі країни-члени погодяться з рішенням через те, що кількість виданих T2L та T2LF різниться від країни-члена до країни-члена.
 • Проблеми синхронізації зусиль підтримки в залежності від вибору додатку країнами-членами може різнитися.
 • Проблеми сумісності та неузгодженості ресурсів на території ЄС

 

Варіант 2:

Централізований розвиток: загальні та зовнішні домени

Національний розвиток: національний домен SWOT-аналіз альтернативи:

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • Функції, які належать до рівня національної компетенції (такі як візування доказів/ підтверджень) будуть доступними для проведення на національному рівні, проте менеджмент використання буде менш комплексний, можливість поєднання двох різних митних процесів на національному рівні буде необмеженим.
 • Гармонізоване технічне рішення щодо програмного забезпечення економічних операторів
 • Повторні зусилля щодо впровадження національного домену серед країн-членів
 • Збільшення витрат на підтримку та розвиток на національному рівні
 • Погодження тестових процедур буде складніше та більш затратне за часом.
 •  
 •  
 • Країни-члени матимуть можливість інтегрувати додаток підтвердження статусу ЄС з власним національним митним програмним забезпеченням
 • Налагодження обміну інформації на рівні ЄС між країнами-членами та економічними операторами
 • Не всі країни-члени погодяться з рішенням, так як кількість виданих документів T2L та T2LF різниться у країнах-членах
 • Проблема сумісності та невідповідності ресурсів з потребами на території ЄС

 

Дана альтернатива призведе до більш тривалого та комплексного впровадження.

 

 • Альтернатива D: централізований розвиток, управління використанням на національному рівні

Даний варіант направить вимоги бізнесу, визначені у попередніх пунктах, на централізований розвиток національного додатку, який покриває всі функціональні вимоги для національного домену. Країни-члени матимуть свободу у виборі: чи впроваджувати централізовано розвинений додаток на національному рівні, чи розвивати свій власний додаток та інтегрувати його.

Централізований розвиток: загальний та національний домени

Національний розвиток: зовнішній домен, національний домен: за бажанням

SWOT-аналіз альтернативи:

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • Підтримує обох: країн-членів, які надають перевагу розвитку власного додатку та країн-членів, які підтримують централізований розвиток
 • Зменшить кількість спільних зусиль країн-членів
 • Функції, які належать до рівня національної компетенції (такі як візування доказів/ підтверджень) будуть доступними для проведення на національному рівні, проте менеджмент використання буде менш комплексний, можливість поєднання двох різних митних процесів на національному рівні буде необмеженим.
 • Тестова процедура буде менш комплексною та витратною за часом
 • Збільшення витрат на розвиток та підтримку на централізованому рівні
 • Відсутність злагодженого технічного рішення стосовно інтерфейсу економічних операторів
 • Потреба у відчутних змінах в управлінні
 •  
 •  
 • Країни-члени матимуть можливість впровадити централізований розвиток національного додатку
 • Країни-члени матимуть можливість інтегрувати додаток підтвердження статусу ЄС з власним національним митним програмним забезпеченням

 

 • Проблема об’єднання зусиль щодо підтримки, так як вибір додатку країнами-членами може відрізнятися
 • Проблема сумісності

Дана альтернатива призведе до більш тривалого та комплексного впровадження.

Альтернатива Е: повністю національний розвиток

Якщо жодна централізована система, яка покриває спільний домен, не буде розроблена, не буде можливості впровадити нові законодавчі акти, тому «Повністю національний розвиток» не є прийнятним варіантом.

 • Рекомендації

Беручи до уваги попередні альтернативи та аргументи, рекомендовано адоптувати альтернативу B, яка сприятиме модернізації з урахуванням положень Митного кодексу ЄС зі зменшенням витрат та зусиль країн-членів та економічних операторів.

 

[1]T2L – товари у вільному обігу, які не переміщуються за повною процедурою CT, але документ використовується для надання підтвердження статусу товарів ЄС.

 

[2]T2LF – товари у вільному обігу, які не переміщуються за повною процедурою CT, але документ використовується для надання підтвердження статусу товарів ЄС та товари переміщуються до, від або через спеціальні території ЄС.