Результати засідання Торгової контактної групи з участю представників CONFIAD

17-18 березня поточного року відбулось засідання Торгової контактної групи (TCG) (без країн-членів), на якому обговорювалися I, II та III заголовки Європейського митного кодексу. У зв’язку з обмеженістю у часі, учасники засідання лише частину запланованих статей, щодо діяльності уповноважених економічних операторів (УЕО), включаючи практичні стандарти компетенції УЕО та їх професійну кваліфікацію (статті IA-I-2-27). Коментарі за вищезгаданими статтями представниками торгівлі TEMPO будуть надіслані членам CONFIAD до середини квітня.

Дві найважливіші статті, які обговорювалися:

  • Стаття DA-I-2-25

Зазначена стаття стосується «спрощення виходу загальної декларації» і передбачає, що «якщо даних, необхідних для виходу загальної декларації немає в експортній декларації, або експортна декларація не вимагається в обов’язковому порядку, надання вихідної загальної декларації від УЕО не буде вимагатися» Однак, у другій частині зазначено: «якщо експортна або реекспортна декларація надана представником експортера, то і експортер, і представник мають бути УЕО».

Дискусія з TAXUD стосувалась необхідності виокремлення використання прямого чи непрямого представництва? На думку Американської торгової палати Європи та Бізнес Європи (Business Europe) це повинно бути застосоване тільки до представників, які використовують непряме представництво. В процесі дискусії, учасники засідання дійшли висновку, що друга частина статті не передбачає привілеїв будь-яким економічним операторам. TAXUD має намір проаналізувати більш детально зазначену статтю, її формулювання та доцільність таких норм.

  • Стаття 89 (4) (3) Підзаконного акту Європейського митного кодексу, Глава 2, Заголовок III, зокрема стаття DA-III-2-05.

Зазначена стаття Європейського митного кодексу стосовно «гарантії потенційного або існуючого митного боргу», в пункті 4, підпункті 3 вказує, що: «якщо гарантія не була вивільнена, вона також може бути використана в межах прогарантованого розміру, для повернення суми імпортних та експортних платежів та інших витрат, які необхідно сплатити під час пост-митного контролю цих товарів».

Багато асоціацій (Euro Commerce, Business Europe, та EEA), а також CONFIAD висловили свою стурбованість щодо можливих наслідків цієї статті для економічних операторів. Як відомо, багаторазова гарантія вивільняється лише у разі, якщо економічний оператор більше не має потреби в ній. Це «прогарантована сума», яка є частиною загальної багаторазової гарантії та є вивільненою.

Перш за все, зазначений підпункт розглядає по-різному економічних операторів, які використовують індивідуальну гарантію, порівняно з економічними операторами, які використовують багаторазову гарантію. Зазначений підпункт може застосовуватись лише до тих, хто використовує багаторазову фінансову гарантію. Така норма не має сенсу, враховуючи, що необхідно мати уповноваження на використання багаторазової гарантії, і через це такий економічний оператор є надійнішим, порівняно з тим, який використовує індивідуальну гарантію.

По-друге, є ризик, що митні органи вимагатимуть підвищення суми гарантії, для покриття потенційного боргу протягом трьох років.

По-третє, у випадку митного представництва, є ймовірність, що така гарантія буде використана для відшкодування суми імпортних та експортних платежів та інших витрат, здійснених за результатами пост-митного контролю, та ризик зникнення клієнта за той час (наприклад, банкрутство). Тож за умовами даної статті, митний представник бере на себе більше ризиків, ніж економічний оператор, якого він представляє.

Членами CONFIAD будуть внесені пропозиції щодо вдосконалення вищезазначених статей, у зв’язку із тим, що вони потребують додаткового обговорення.