Дискусія серед членів CONFIAD митної компетенції у приватному секторі на території ЄС

Членам CONFIAD були надані матеріали стосовно митної компетенції у приватному секторі на території ЄС. Основний матеріал складається з 5 частин, а саме:

 • Частина I: загальний розгляд компетенції
 • Частина II: словник компетенції
 • Частина III: короткий розгляд компетенції
 • Частина IV: опис ролей/посад (customs roles)
 • Частина V: розгляд загальних митних ролей (customs roles)

У частині II визначено основні митні операційні компетенції, серед них:

 • Розуміння митного бізнесу (основи зовнішньоекономічної діяльності)
 • Знання митного законодавства та митних правил
 • Митні тарифи та класифікація товарів
 • ПДВ при експорті та імпорті
 • Акцизний податок при імпорті та експорті
 • Оцінка митної вартості товарів
 • Походження товарів
 • Заборони та обмеження (нетарифне регулювання)
 • Аналіз ризиків
 • «Операційні ланцюги поставок»
 • Гарантія дотримання митного законодавства
 • Митні IT системи (електронне декларування)
 • Фінансові митні процедури (сплата митних та інших платежів)
 • Уповноважене управління (облік суб’єктів ЗЕД, акредитація в митних органах, процес отримання статусу УЕО та ін.)
 • Глобальне середовище та тренди (знання глобальних митних тенденцій. норм світового законодавства та політичної ситуації, які можуть впливати на процеси митного оформлення товарів)
 • Імпорт (ввезення) товарів
 • Транзит
 • Експорт (вивезення) товарів
 • Процес зберігання та збереження
 • Спеціальні процедури (обробка, переробка, зберігання та використання не включаючи транзит)
 • Випуск у вільний обіг

Також виділено основні компетенції щодо управління, а саме:

 • Проведення переговорів
 • Управління персоналом
 • Управління конфліктами
 • Управління комунікацією
 • Управління процесами (під час митного оформлення товарів)
 • Підприємництво

У п’ятій частині окремо розглядається опис ролей при транзитних операціях. До транзиту належать всі дії та комунікації, які стосуються декларування товарів для транзитної процедури. Сюди належать: надання заявок на отримання відповідних дозволів, що стосуються транзиту та нагляд за ними, заповнення та реєстрація транзитної декларації та надання відомостей компетентним митним офісам, завершення митних формальностей, також за виняткових обставин, таких як аварії або зміна транспортного засобу. Цей функціонал поширюється на всі види транзиту: Т1; Т2; TIR-Carnet; транзит, здійснений уповноваженим вантажовідправником; транзит, здійснений уповноваженим вантажоотримувачем; процедура загального транзиту (Common Transit); Конвенція АТА; Маніфест Рейн; інформування НАТО про пересування.

Ролі, які можуть існувати при транзитному переміщенні: командний лідер та операційний спеціаліст.

Той, хто носить звання командного лідера є членом операційної команди. Він повністю підтримує членів своєї команди у запитах та випадках, що стосуються конкретних випадків. Командний лідер розподіляє завдання серед членів своєї команди. До завдань належать: надання заявок на отримання відповідних дозволів, що стосуються транзиту; нагляд за ними; заповнення та реєстрація транзитної декларації та представлення повідомлень компетентним митним офісам; завершення митних формальностей; а також виникнення виняткових обставин (аварії або заміна транспортного засобу).

Операційний спеціаліст має вузьку спеціалізацію у певній галузі. Він, як правило, задіяний у щоденних митних операціях. Він є відповідальним за свою роботу, але також має працювати в команді і, таким чином, мати додаткову відповідальність з метою забезпечення успіху власної команди. Такий спеціаліст разом із командою буде залучений у весь процес діяльності та комунікації під час митного оформлення транзитних процедур.

Вищезазначений документ, імовірно, може стати основою для роботи Європейського комітету по стандартизації (CEN) з питань митної компетенції. Наразі триває обговорення серед членів CONFIAD змін, які можуть бути внесені до даного документу. Зазначені матеріали для опрацювання та аналізу також будуть надіслані до АFNOR.