ЗВІТ про роботу Асоціації митних брокерів України

ЗВІТ

про  роботу Асоціації митних брокерів України у І півріччі  2017 року

      У першому півріччі 2017 року основні зусилля Асоціаціі були направлені на  координацію галузевої діяльності Учасників Асоціації для захисту їх спільних інтересів, проведення комплексу заходів з приєднання до Асоціації нових Учасників, підвищення авторитету і поліпшення репутації Асоціації на національному та міжнародному рівнях для вирішення статутних завдань Асоціації.

    Асоціація активно співпрацювала із Комітетом з питань митної справи Громадської ради при Державній фіскальній службі України. У роботі Комітету у якості експертів на постійній основі брали участь члени Правління та члени Асоціації. На засіданнях цього громадського об’єднання детально обговорювались пропозиції щодо змін та доповнень до Митного кодексу України, інших нормативно-правових документів з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності.

       Керівництво та члени Правління Асоціації, відповідно до отриманих від членів АМБУ запитів, надавали роз’яснення щодо окремих положень Митного кодексу України, працювали над підготовкою та супроводженням відповідних листів, що надсилалися керівництву Державної фіскальної служби України, інших державних органів. ( ТОВ «СМТ Южний ЛТД», ТОВ «Агентгруп», «ЦТС «Ліски», ТОВ «Норі-Н»,ТОВ «ЛевТранс Атлант» та ін.).

Представники Асоціації увійшли до нового складу Громадських рад при Головних управліннях Державної фіскальної служби України у  областях:

Вінницькій (ПП «Грін-Компані»- Кравчук Олексій Вікторович);

Дніпропетровській (ТОВ «МЛК ВІВАТ» - Звоненко Вікторія Михайлівна);

Запорізькій (ПП «Автоцентр Восток - Плюс» - Бурцев Віктор Володимирович);

Івано-Франківській ( ТОВ «Брокер-Сервіс» - Сова Ігор Володимирович);

Кіровоградській (ПП «Тек-Груп» - Шушпан Сергій Володимирович);

Миколаївській (ТОВ «НАФТАСЕРВІС ЛІМІТЕД» - Лазаренко Ольга Миколаївна);

Одеській (ТОВ «ТАЛАМУС» - Тимофієнко Віктор Валентинович);

Чернігівській  (ТОВ «САЛТІ-БРОК-2000» - Колодка Олена Миколаївна);

Чернівецькій (ТОВ «КорНата» - Корбут Наталія Петрівна).

       У звітному періоді проведено курси з професійної підготовки осіб, уповноважених на декларування, у складі 4 навчальних груп. Метою курсів є формування у слухачів системи знань щодо сучасних підходів та принципів організації митної справи в Україні і порядку здійснення митних процедур під час переміщення товарів та інших предметів через митний кордон.  Основним завданням курсів було підготовка фахівців, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, компетентних у питаннях в галузі митної справи, здатних не тільки спостерігати та реєструвати різні факти господарської діяльності суб’єктів ЗЕД, але й керувати процесом переміщення товарів через митний кордон України згідно з принципами міжнародної торгівлі і, таким чином сприяти насиченню ринку України доброякісними товарами і зміцнювати конкурентні позиції вітчизняних виробників продукції т та нашої держави на міжнародному рівні.

    Для забезпечення участі митних брокерів, декларантів, суб’єктів ЗЕД, інших представників Асоціації в обговоренні пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів було організовано проведення таких заходів:

18 січня 2017 року організовано та проведено круглий стіл на тему «Регулювання митної брокерської діяльності».

За результатами проведеної конференції прийнята Концепція митної брокерської діяльності в Україні.                

21 квітня 2017 року проведено семінар: «Актуальні питангня здійснення ЗЕД та митного оформлення».

       Члени Асоціації брали активну участь в обговоренні і напрацюванні пропозицій про внесення змін та доповнень до Митного кодексу України щодо митної брокерської діяльності.