ЗВІТ про роботу Асоціації митних брокерів України

ЗВІТ
про роботу Асоціації митних брокерів України у 2016 році

У 2016 році основні зусилля Асоціаціі були направлені на координацію галузевої діяльності Учасників Асоціації для захисту їх спільних інтересів, проведення комплексу заходів з приєднання до Асоціації нових Учасників, підвищення авторитету і поліпшення репутації Асоціації на національному та міжнародному рівнях для вирішення статутних завдань Асоціації.

Асоціація активно співпрацювала із Комітетом з питань митної справи Громадської ради при Державній фіскальній службі України, яку очолював Голова Правління АМБУ Володимир Ліннік. У роботі Комітету у якості експертів на постійній основі брали участь члени Правління та члени Асоціації. Також Асоціація брала участь у роботі Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби України. На засіданнях цих громадських об’єднань детально обговорювались пропозиції щодо змін та доповнень до Митного кодексу України, інших нормативно-правових документів з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності.

Керівництво та члени Правління Асоціації, відповідно до отриманих від членів АМБУ запитів, надавали роз’яснення щодо окремих положень Митного кодексу України, працювали над підготовкою та супроводженням відповідних листів, що надсилалися керівництву Державної фіскальної служби України, інших державних органів. ( ТОВ «СМТ Южний ЛТД», ТОВ «Ліга Закон», ТДВ «СКМ Надія», ТОВ «Партнер-Ліга», ПП «Корпус Пі», ТОВ «Агентгруп» та ін.).

У зв’язку з переобранням Громадської ради при Державній фіскальній службі України підготовлені необхідні документи для включення до складу кандидатів на вступ до Громадської ради ДФСУ Голову Правління Асоціації Лінніка В.П. За результатами установчих зборів, які відбулися в ДФСУ 17 листопада 2016 року Лінніка В.П обрано членом Громадської Ради.

Представники Асоціації увійшли до нового складу Громадських рад при Головних управліннях Державної фіскальної служби України у областях:
Тернопільській (СМП «РАЙВЕСТ» - Задорожний Богдан Романович);
Рівненській (ТОВ «УКРТРАНСАГЕНТ» - Антоненко Юрій Федорович);
Херсонській (ТОВ «ТРАНЗИТ ЮГ» - Курило Віталій Іванович);

У звітному періоді проведено Курси з професійної підготовки осіб, уповноважених на декларування, у складі 11 навчальних груп. Метою курсів є формування у слухачів системи знань щодо сучасних підходів та принципів організації митної справи в Україні і порядку здійснення митних процедур під час переміщення товарів та інших предметів через митний кордон. Основним завданням курсів було підготовка фахівців, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, компетентних у питаннях в галузі митної справи, здатних не тільки спостерігати та реєструвати різні факти господарської діяльності суб’єктів ЗЕД, але й керувати процесом переміщення товарів через митний кордон України згідно з принципами міжнародної торгівлі і, таким чином сприяти насиченню ринку України доброякісними товарами і зміцнювати конкурентні позиції вітчизняних виробників продукції т та нашої держави на міжнародному рівні.

Для забезпечення участі митних брокерів, декларантів, суб’єктів ЗЕД, інших представників Асоціації в обговоренні пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів було організовано проведення таких заходів:

22 січня 2016 року в готелі «ALFAVITO» була проведена спільна українсько-білорусько-польська конференція: «Спільна транзитна процедура – реалії та майбутнє». В конференції взяли участь керівництво и представники Асоціації митних брокерів України, інших громадських організацій України в області митної справи, керівництво і представники Асоціації митних брокерів і експедиторів Республіки Польща (PICLIS), Генеральний директор і керівництво РУП «Бєлтаможсервис», представники провідних міжнародних компаній, Асоціації «транспортно-экспедиторських і логістичних организацій України «Укрзовніштранс», а також представники Державного митного комітету Республіки Білорусь і Державної фіскальної служби України. За результатами проведеної конференції прийнята Резолюція, в яку внесені пропозиції щодо подальшої взаємодії між сторонами бізнесу а також державними органами країн-учасниць.

20 травня 2016 року в готелі «Космополіт» спільно с компанією « Impove Medical» проведено семінар « Проведення оцінки відповідності медичних виробів. Обираємо правильний шлях». Семінар проведено за участю провідних фахівців Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Держлікслужби України, ТОВ «Український науковий інститут сертифікації», науково-методичного центру сертифікації персоналу ДП«Укрметртестстандарт» компанії "УКРМЕДСЕРТ". Учасники семінару отримали знання щодо застосування технічних регламентів у сфері медичних виробів, а також, вичерпну інформацію щодо повноважень уповноваженого представника виробника медичних виробів в Україні та нюанси, на які має звернути увагу виробник при здійсненні контролю медичних виробів митними органами, а також при ринковому нагляді.

1 жовтня 2016 року в конференц-залі Київської торгово-промислової палати проведено семінар "Здійснення державних видів контролю за принципом "Єдиного вікна". В семінарі взяли участь провідні фахівці Державної фіскальної служби України, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, екологічного контролю, розробники програмного забезпечення ДФСУ та НТФ "Інтес", суб’єктів ЗЕД.

28 жовтня 2016 року в рамках проведення міжнародної спеціалізованої виставки «Транс Україна 2016» (Київ, МВЦ, Броварский    пр-т. 15) проведено міжнародну конференцію:"Спрощення процедур торгівлі - шлях до стійкого розвитку суспільства". В конференції взяли участь керівництво і представники Асоціації митних брокерів України, українських підприємств, які здійснюють діяльність в сфері митної справи, керівництво і представники Асоціації митних агентів і експедиторів Республіки Польща (PICLIS), керівництво і представники Асоціації митих представників Республіки Білорусь, керівництво і топ-менеджери РУП «Белтаможсервис», представники провідних міжнародних компаній Асоціації транспортно-експедиторських і логістичних організацій України «Укрзовніштранс», а також представники Державної фіскальної служби України. За результатами проведеної конференції прийнята Резолюція.

Члени Асоціації брали активну участь в обговоренні і напрацюванні пропозицій до:

- законопроекту щодо запровадження в Україні інституту уповноважених економічних операторів (р.н. 4777 від 03.06.16).

- проекту наказу Міністерства фінансів України "Про Порядок відкриття та функціонування вантажних митних комплексів".

Підготовлено та направлено лист-звернення Асоціації на Прем’єр Міністра України Гройсмана В.Б. з пропозицією розглянути питання щодо функціонування автомобільних пунктів пропуску на кордоні України, створення та забезпечення ефективного транскордонного контролю та обробки товаропотоків автомобільним транспортом.

Відповідно до положень Закону України від 17.07.2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» , «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (затверджений Постановою КМУ від 13.07.2016 № 440):

- 28 жовтня 2016 року на позачергових загальних зборах членів Правління АМБУ затверджено зміни до Статуту АМБУ шляхом викладення в новій редакції;

- проведено державну реєстрацію Статуту АМБУ ( 07 листопада 2016 року);
- Отримано РІШЕННЯ №1626540900165 від 25.11.2016 Державної податкової інспекції в Оболонському районі у м.Києві про внесення Асоціації митних брокерів України до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

За минулий період року дійсного членства в Асоціації набуло:

ТОВ «ЛЕВ ТРАНС АТЛАНТ» м.Рівне;

ТОВ «НОРІ-Н» (м.Харків);

ТОВ «МИТНО-ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ВІВАТ» (м.Дніпро).

Асоційованого членства набуло:

 ТОВ « Авіакомпанія «Центр Повітряних Міст» (м.Київ);

ПП «Тек-Груп» (м.Кропивницький).