ЗВІТ про роботу Асоціації митних брокерів України у 2018 році

ЗВІТ

про  роботу Асоціації митних брокерів України у 2018 році

У  2018 році Асоціація, згідно статутних завдань та затвердженого плану роботи, приймала участь в роботі митних комітетів Громадських рад при Державній фіскальній службі України та Міністерстві фінансів, Громадською радою при Адміністрації Держприкордонслужби України. У роботі Комітетів у якості експертів на постійній основі брали участь члени Правління та члени Асоціації. На засіданнях цих громадських об’єднань детально обговорювались пропозиції щодо змін та доповнень до Митного кодексу України, інших нормативно-правових документів з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності.

           Члени Асоціації брали активну участь в обговоренні і напрацюванні пропозицій до:

 • законопроекту щодо запровадження в Україні інституту уповноважених економічних операторів;
 •  проекту наказу Міністерства фінансів України «Про Порядок відкриття та функціонування вантажних митних комплексів»;
 • щодо запровадження на законодавчому рівні поняття та статусу митного посередника ( пропозиції направлені до ВРУ , вих.№ 26/11 від 27 квітня 2018 року);
 • щодо проблемних питань та перспектив нормативного врегулювання принципу «єдиного вікна» в Україні. ( розглянуті на засіданні митного комітету  ГР при ДФСУ 13 червня 2018 року, рішення комітету затверджені на засіданні ГР при ДФСУ 15 червня 2018 року, в подальшому направлені на адресу ДФСУ для реалізації).
 • щодо діяльності митних брокерів в пунктах пропуску на державному кордоні для автомобільного сполучення (скасування спільного наказу  Держмитслужби та Держприкордонслужби від 24.01.2006 № 51/49 та розробка принципово іншого механізму організації та забезпечення функціонування пунктів пропуску через державний кордон, який би відповідав сучасним вимогам міжнародних стандартів і права).

           Забезпечення участі митних брокерів, декларантів, суб’єктів ЗЕД, інших представників Асоціації в обговоренні пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів було організовано проведення таких заходів, а саме:

             26 січня 2018 року відбулося громадське обговорення  застосування принципу «Єдиного вікна» в Україні. Провідні фахівці митної галузі, представники Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фіто санітарного, екологічного контролю, розробники програмного забезпечення ДФСУ та НТФ «ІНТЕС» спілкувалися з учасниками ринку на теми:

 • застосування принципу «Єдиного вікна» в Україні;
 • програмно-технічне забезпечення принципу «єдиного вікна»;
 • порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі даних;
 • внесення контролюючими органами до інформаційної системи документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів;
 • перспективи трансформації існуючих механізмів «Єдиного вікна» в національне «єдине вікно».

Учасники обговорення мали змогу задати та отримати нагальні відповіді на питання щодо впровадження принципів «Єдиного вікна» з 1 лютого поточного року.

  2 лютого 2018 року проведено міжнародний семінар: «Транзит Європа-Азія. Автомобільні перевезення». В семінарі взяли участь представники Міністерства інфраструктури України, ДФС України, експерти «Global TransitOrganisation SL», ТОВ КФ «Укртрансагент», перевізники, експедитори, експортери. Обговорювались питання:

 • вимоги ЄС та послуги, доступні для українських перевізників. Можливості та проблемні питання (перевізників) при здійсненні міжнародних перевезень;
 • практичне застосування гарантій при переміщенні товарів між митними органами (Україна, ЄС, ЄАЕС). Форми використовуваних документів, порядок здійснення оформлення.

17 лютого 2018 року проведено семінар на тему: Перші результати застосування принципу «Єдиного вікна» в Україні. Суб’єкти  зовнішньоекономічної діяльності  спільно з представниками Київської митниці, розробниками програмного забезпечення ДФСУ та НТФ «ІНТЕС» обговорювали питання:

- перші результати застосування принципу «Єдиного вікна» в Україні;

- програмно технічне забезпечення принципу «Єдиного вікна» (діючий алгоритм роботи з «Єдиним вікном», перспективи розвитку принципу «єдиного вікна»).

Семінар відбувся вчасно, питання, які обговорювалися, були корисними як для розробників програмного забезпечення, так і  для суб’єктів  зовнішньоекономічної діяльності.

   18.05.2018  року проведено 8-у міжнародну конференцію митних посередників.  Метою конференції  було сприяння спрощенню процедур міжнародної торгівлі.

В конференції взяли участь представники міжнародних організацій Польщі, Білорусі, Казахстану.

З боку державних структур приймали участь фахівці Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України, Державної фіскальної служби України, а також були запрошені представники профільних асоціацій, топ-менеджери компаній.

Представники міжнародних делегацій домовились про проведення таких міжнародних конференцій на регулярній основі з метою обміну практичним досвідом в підготовці і оформленні митних документів, а також обговорення особливостей митного регулювання транзитних вантажоперевезень на територіях країн ЄС, ЄАЕС і України.

В ході конференції обговорена інформація від учасників з питань митного регулювання транзитних вантажоперевезень у країнах Європейського союзу, Україні та країнах ЄАЕС, а саме:

 • принцип «єдиного вікна» в Україні: досвід впровадження, найближчі перспективи;
 • митне регулювання транзитних вантажоперевезень по території України;
 • практичні аспекти підготовки і оформлення документації для транзитних вантажоперевезень;
 • практичний досвід роботи в рамках нового Митного кодексу ЄАЕС

 ( Республіка Казахстан, Республік Білорусь);

 •  практичний досвід роботи в рамках нового Митного кодексу ЄС (Union customs code).

5 жовтня 2018 року в конференц-залі Київської торгово-промислової палати проведено семінар «Актуальні питання здійснення ЗЕД та митного оформлення». В семінарі взяли участь провідні фахівці Державної фіскальної служби України, Київської митниці, суб’єкти ЗЕД. Обговорювались питання:

- практичне застосування Закону України від 18 травня 2017 року № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин».

- практичні аспекти та нюанси застосування принципу "Єдине вікно" .

- визначення країни походження товару. Видача митницями сертифікату з перевезення товару EUR.1

            -  розгляд судової практики щодо рішень про визнання протиправним та скасування рішень про коригування митної вартості.

23-25 жовтня 2018 року представники Асоціації митних брокерів України, групи компаній «Укртрансагент», і РУП «Бєлтаможсервіс» прийняли участь в виставці «Транс Україна 2018: транспорт, логістика, інфраструктура, склад» (м.Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15).

В рамках проведення міжнародної спеціалізованої виставки «Транс Україна 2018» проведено конференцію «Інноваційний розвиток транспортних технологій для забезпечення потреб міжнародної торгівлі».  В  конференції взяли участь  керівництво і представники Асоціації митних брокерів України, представники РУП «Белтаможсервис», Асоціація «Укрзовніштранс», Український національний комітет Міжнародної торгової палати, АсМАП України, Асоціація «Портове співтовариство». З боку державних структур приймали участь фахівці Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальної служби України; а також були запрошені представники профільних асоціацій, топ-менеджери  компаній;

Голова Правління АМБУ Ліннік В.П. 15 червня 2018 року в м. Мадрид  (Іспанія) взяв участь засіданні Панєвропейській Міжнародної конфедерації митних агентів CONFIAD. Участь Асоціації у CONFIAD є важливою, так як європейські  партнери запрошують українську сторону до обговорення актуальних змін у законодавстві ЄС щодо митних представників та уповноважених економічних операторів (УЕО), а також надсилають нашій Асоціації усі необхідні законодавчі документи та актуальні зміни до них.

Продовжено постійну роботу з професійної підготовки осібуповноважених на декларування.

За півріччя було організовано та проведено навчання 11 навчальних групп, підготовлено 146 особи. Метою курсів є формування у слухачів системи знань щодо сучасних підходів та принципів організації митної справи в Україні і порядку здійснення митних процедур під час переміщення товарів та інших предметів через митний кордон.  Основним завданням курсів було підготовка фахівців, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, компетентних у питаннях в галузі митної справи, здатних не тільки спостерігати та реєструвати різні факти господарської діяльності суб’єктів ЗЕД, але й керувати процесом переміщення товарів через митний кордон України згідно з принципами міжнародної торгівлі і, таким чином сприяти насиченню ринку України доброякісними товарами і зміцнювати конкурентні позиції вітчизняних виробників продукції т та нашої держави на міжнародному рівні.

Професійна підготовка зацікавлених осіб в галузі митної справи здійснюється на основі забезпечення єдиної спрямованості і послідовності викладання дисциплін митного циклу, безперервної практичної підготовки, а також запровадження у навчальний процес підготовки сучасних засобів навчання.

Керівництво та члени Правління Асоціації у звітному періоді, відповідно до отриманих від членів АМБУ запитів, надавали роз’яснення щодо окремих положень Митного кодексу України, працювали над підготовкою та супроводженням відповідних листів, що надсилалися керівництву Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби України, інших державних органів.

(ТОВ «Агентгруп», СМП «Райвест», ТОВ «Люкс Вояж», ТОВ «Фозбас»).

У 2018 році членства в АМБУ набули ТОВ «Юніверсал Лоджистікс», ТОВ «Спільне українсько-канадське підприємство «РОСАН».