Проект постанови КМУ “Про внесення змін до Вимог, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал"

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від               2008 р. №

Київ

Про внесення змін до Вимог, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Вимог, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.2003 № 476 (Офіційний вісник України, 2003, № 15, ст. 656) (далі – Вимоги), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Власникам діючих вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою здійснити заходи щодо приведення інфраструктури та порядку роботи вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів у відповідність до Вимог.

3. Державній митній службі України протягом трьох місяців з дати офіційного опублікування цієї постанови розробити та затвердити єдиний порядок функціонування системи електронного обліку товарів і транспортних засобів, системи відеоспостереження та пропускної системи у вантажних митних комплексах, автопортах, автотерміналах, а також безперешкодного доступу до згаданих систем та їх відповідних архівів посадових осіб митних органів.

4. Вимоги щодо оснащення технічними засобами здійснення неруйнівного контролю вантажів і вантажних транспортних засобів у вантажних митних комплексах, автопортах, автотерміналах набирають чинності через один рік з дня відкриття новозбудованих чи реконструйованих у відповідності з вимогами цієї постанови вказаних об’єктів.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Прем’єр-міністр України

Ю.Тимошенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від №
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від № )

 

ВИМОГИ,
яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал

Організаційні вимоги

Власник вантажного митного комплексу, автопорта, автотермінала до моменту відкриття:

надає на безоплатній основі приміщення для розміщення підрозділів митних органів щодо здійснення митного оформлення товарів за принципом „єдиного вікна”;

надає на безоплатній основі приміщення для розміщення складу митного органу та забезпечує його функціонування;

забезпечує приміщеннями посадових осіб державних органів для здійснення ними інших видів контролю (крім митного контролю), передбачених Митним кодексом України, за принципом „єдиного офісу”;

забезпечує розміщення підприємств, що здійснюють декларування товарів і транспортних засобів (митних брокерів), та інших підприємств, що забезпечують функціонування вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів (фінансових установ, закладів харчування та тимчасового проживання);

забезпечує функціонування складу тимчасового зберігання відкритого типу;

забезпечує функціонування митного ліцензійного складу відкритого типу.

Технічні вимоги

Власник вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала на момент відкриття забезпечує:

наявність та функціонування електронного обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються територією вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала та безперешкодний доступ до системи згаданого електронного обліку посадових осіб митних органів;

наявність та функціонування контрольно-пропускної системи при в’їзді та виїзді з вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала, обладнаної шлагбаумами,засобами автоматичного зчитування даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та електронними вагами з можливістю автоматичного внесення інформації про реєстраційний номер транспортного засобу та його загальну вагу до системи електронного обліку товарів і транспортних засобів;

наявність та функціонування стаціонарних приладів радіаційного контролю (без наявності нейтронного каналу) транспортних засобів і вантажів при в’їзді на територію вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала з можливістю збору інформації у приміщенні поста екологічного контролю;

наявність та функціонування контрольно-пропускної системи для осіб з метою унеможливлення несанкціонованого доступу сторонніх на територію вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала;

наявність та функціонування системи відеоспостереження за всією територією вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала, в’їздом та виїздом з нього, процедурою здійснення митного контролю з фіксацією такого відображення для ведення відповідного архіву та з метою унеможливлення несанкціонованого вилучення з території вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем;

безперешкодний доступ посадових осіб митних органів до системи відеоспостереження;

наявність та функціонування системи здійснення неруйнівного контролю вантажів і транспортних засобів;

здійснення вантажно-розвантажувальних операцій на території вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала;

наявність каналів і засобів зв’язку для функціонування підрозділів митних органів та інших державних органів;

наявність рампи, естакади, оглядового майданчика, оглядової кімнати, боксу для поглибленого огляду, вантажно-розвантажувальної техніки.

Технологічні вимоги

Власник вантажного митного комплексу, автопорту, автотермінала забезпечує необхідні умови для:

здійснення всіх форм митного контролю та проведення митного оформлення;

 здійснення відповідними державними органами видів контролю, передбачених Митним кодексом України, до закінчення митного оформлення.