Щодо оподаткування ПДВ виробів медичного призначення

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.12.2008 р. № 11/2-15/14384-ЕП

Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць

Щодо оподаткування ПДВ
виробів медичного призначення

    У зв’язку з запитами митних органів стосовно надання роз’яснень з питання правомірності звільнення від оподаткування податком на додану вартість при ввезенні на митну територію України виробів медичного призначення, в свідоцтві державної реєстрації яких зазначено код товару, що не відповідає коду, визначеному митним органом, повідомляємо.

    Відповідно до підпункту 5.1.7 пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 № 168/97-ВР звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України.

    Постановою Кабінету Міністрів України "Про перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" від 17.12.03 № 1949 затверджено перелік звільнених від обкладення ПДВ виробів медичного призначення.

    Держмитслужба листом від 07.12.06 № 11/4-15/13879-ЕП інформувала митні органи, що митне оформлення виробів медичного призначення із звільненням від оподаткування ПДВ здійснюється за умови відповідності коду та текстового опису, визначених в вищезазначеному Переліку, коду та текстовому опису товарів згідно УКТЗЕД.

    Підставою для звільнення від сплати ПДВ є підтвердження державної реєстрації виробів медичного призначення та їх наявність в Переліку.

    При цьому, одним із підтверджень державної реєстрації виробів медичного призначення є свідоцтво про їх державну реєстрацію, яке у відповідності до Порядку державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.09.2000 № 229, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.01 за № 35/5226, видається для можливості реалізації та використання виробів медичного призначення на території України, а не для їх класифікації згідно з УКТ ЗЕД.

    Відповідно до статті 313 Митного кодексу України митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими для підприємств і громадян.

    Враховуючи викладене, невідповідність коду товару в свідоцтві про державну реєстрацію виробу медичного призначення дійсному коду згідно УКТЗЕД не є підставою для відмови в наданні пільги по ПДВ, за умови наявності цього виробу медичного призначення в Переліку звільнених від оподаткування ПДВ виробів медичного призначення.

Перший заступник
Голови Служби

А.Є.Гутник