ДМСУ: Про ліквідацію та створення митних постів у структурі Київської регіональної та Київської обласної митниць

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

25 травня 2011 р. № 431

Про ліквідацію та створення митних постів у структурі Київської регіональної та Київської обласної митниць

Відповідно до статті 16 Митного кодексу України, з метою оптимізації структури та штатного розпису Київської регіональної та Київської обласної митниць

НАКАЗУЮ:

1. В структурі Київської регіональної митниці:

1.1. Ліквідувати митні пости "Жуляни", "Правобережний", "Спеціалізований", "Лівобережний", та "Дніпровський". Коди митного поста "Жуляни" 100110000, митного поста "Правобережний" 100140000, митного поста "Спеціалізований" 100150000, митного поста "Лівобережний" 100160000 та митного поста "Дніпровський" 100170000 вважати недійсними з дня внесення відповідних змін до Класифікатора митних органів України та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335 (зі змінами) (далі – Класифікатор).

1.2. Створити в межах граничної штатної чисельності та затвердженого фонду оплати праці Київської регіональної митниці митні пости "Київ – центральний", "Київ – західний", "Київ – східний", "Київ – аеропорт" та "Київ – спеціалізований". Установити митному посту "Київ – центральний" код 100190000, митному посту "Київ – західний" код 100200000, митному посту "Київ – східний" код 100210000, митному посту "Київ – аеропорт" код 100220000 та митному посту "Київ – спеціалізований" код 100230000.

2. Створити в межах граничної штатної чисельності та затвердженого фонду оплати праці Київської обласної митниці та підпорядкувати їй митний пост "Бориспіль – аеропорт". Установити цьому митному посту код згідно з Класифікатором – 125120000.

3. Начальнику Київської регіональної митниці Поліщуку Д.В.:

3.1. Забезпечити дотримання законодавства України про працю при здійсненні заходів на виконання цього наказу.

3.2. Провести консультації з профспілковою організацією відповідно до вимог частини другої статті 494 Кодексу законів про працю України й частини третьої статті 22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

4. Начальнику Київської регіональної митниці Поліщуку Д.В. та начальнику Київської обласної митниці Григор’єву В.А.:

4.1. Унести в установленому порядку вiдповiднi зміни до структури та штатного розпису митниць та подати їх на затвердження до Держмитслужби.

4.2. Надати Управлінню організації та технологій митного контролю обґрунтовані пропозиції щодо встановлення кодів структурним пiдроздiлам митниць та дати введення їх у дію для внесення змін до Класифікатора.

4.3. Проінформувати суб’єктів зовнiшньоекономiчної дiяльностi й громадян у зоні дiяльностi митниць про зміни, передбачені цим наказом.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту організації митного контролю та оформлення, члена колегії Держмитслужби Сьомку С.М.

Голова Служби

І.Г.Калєтнік

Джерело: MDoffice