Лист ДМСУ: Щодо окремих питань використання попереджувального маркування про зареєстровану торговельну марку

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.12.2010 р. № 11/3-10.18/15466-ЕП

Начальникам регіональних митниць
(крім Регіональної інформаційної митниці),
начальникам митниць

Щодо окремих питань використання
попереджувального маркування

У зв’язку із наявністю звернень підприємств та організацій до Держмитслужби стосовно непоодиноких випадків довільного тлумачення міжнародного законодавства щодо використання попереджувального маркування інформуємо про наступне.

Відповідно до позиції Державного Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, попереджувальне маркування – це спеціальне позначення або запис, які застосовуються у зображенні торговельної марки або поряд з нею і вказують на те, що цій торговельній марці надана правова охорона. Призначенням попереджувального маркування є доведення відомостей до третіх осіб про факт набуття правової охорони на торговельну марку і запобігання можливому порушенню права власності на торговельну марку.

Відповідно до пункту 10 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон) власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні.

Згідно з частиною четвертою статті 157 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) суб’єкти права на торговельну марку можуть проставляти попереджувальне маркування, яке вказує на те, що торговельна марка, яка застосовується, зареєстрована в Україні. Відповідно до роз’яснень Науково-практичного коментарю до ГКУ щодо цієї частини статті 157 ГКУ, суб’єкт права на торговельну марку для привернення уваги до торговельної марки та попередження потенційних порушень права може проставляти поряд з нею попереджувальне маркування у вигляді латинської літери "R" чи R у колі ®, або словесного позначення "торговельна марка" чи "зареєстрована торговельна марка", яке вказує на те, що торговельна марка, яка застосовується, зареєстрована в Україні. Нанесення такого позначення є правом, а не обов’язком суб’єкта права на торговельну марку.

Попереджувальне маркування не є частиною торговельної марки у сенсі обсягу правової охорони, що надається відповідно до пункту 4 статті 5 Закону.

Положення щодо попереджувального маркування із зазначенням його виду (позначення або запис) містять законодавства багатьох країн світу, зокрема США, Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Бельгії тощо. У всіх країнах позначення ®, "R" або запис "Reg.", "Registered Trademark", "Marque depose", "Marks Registrada" означає – "зареєстрована торговельна марка". У деяких країнах позначення "ТМ" чи ТМ у колі, або запис "Trademark" може означати факт подання заявки на реєстрацію торговельної марки.

В Україні відповідно до частини четвертої статті 157 ГКУ та пункту 10 статті 16 Закону попереджувальне маркування, яке вказує на те, що торговельна марка зареєстрована в Україні, можуть проставляти суб’єкти права на торговельну марку та власники свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до статті 5 D Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція) для визнання прав не вимагається розміщення на продукті будь-якої позначки чи вказівки на патент, корисну модель, реєстрацію торговельної марки чи депонування промислового зразка. Отже, відповідно до цих положень Паризької конвенції встановлено право, а не обов’язок власника торговельної марки щодо використання попереджувального маркування.

Прошу врахувати зазначену інформацію при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів.

Перший заступник
Голови Служби

А.Є.Гутник

Джерело: НВО ПОВЕРХНОСТЬ МД