Лист ДМСУ: Щодо поставлення на облік суб’єктів ЗЕД на облік в Київській регіональній, Київській обласній митницях

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.11.2010 р. № 11/7-10.35/14824-ЕП

Начальнику Київської регіональної митниці
Начальнику Київської обласної митниці

Щодо поставлення на облік суб’єктів
ЗЕД на облік в Київській регіональній,
Київській обласній митницях

Відповідно до наказу Держмитслужби від 05.10.2010 № 1148 "Про оптимізацію структури митних органів, розташованих в місті Києві та Київській області" з 07.10.2010 припинена Київська центральна спеціалізована митниця (далі - КЦСМ) шляхом приєднання її до Київської регіональної та Бориспільська митниця шляхом приєднання її до Київської обласної митниці.

Відповідно до наказу Держмитслужби від 05.10.2010 № 1147 "Про визначення зон діяльності Київської регіональної та Київської обласної митниць та внесення змін до наказу Держмитслужби від 26.04.2006 № 335" визначені зони діяльності Київської регіональної та Київської обласної митниць.

Відповідно до зазначеного наказу Держмитслужби, митне оформлення окремих товарів та товарів окремих категорій суб’єктів ЗЕД (далі – митне оформлення окремих товарів), яке раніше здійснювалось КЦСМ, має здійснюватися у Київській регіональній та Київській обласній митницях згідно з визначеними зонами діяльності.

Таким чином, суб’єкти ЗЕД, які за своїм місцезнаходженням перебувають на обліку у Київській регіональній митниці, для здійснення митного оформлення окремих товарів, визначених зоною діяльності Київської обласної митниці, повинні також стати на облік у Київській обласній митниці.

Cуб’єкти ЗЕД, які за своїм місцезнаходженням перебувають на обліку у Київській обласній митниці, для здійснення митного оформлення окремих товарів, визначених зоною діяльності Київської регіональної митниці, повинні також стати на облік у Київській регіональній митниці.

З метою уникнення можливих затримок у митному оформленні окремих товарів та створення сприятливих умов для здійснення зовнішньоторговельної діяльності суб’єктів ЗЕД вважаємо за можливе здійснювати поставлення суб'єктів ЗЕД, що перебувають на обліку в митницях за своїм місцезнаходженням на облік також в Київській регіональній та Київській обласній митницях з наступними особливостями.

1. Підставою для поставлення суб’єкта ЗЕД на облік у митниці оформлення окремих товарів є оригінал облікової картки митниці за місцезнаходженням суб’єкта ЗЕД та її копія, яка залишається у справах митниці оформлення окремих товарів, наявність електронної копії облікової картки митниці за місцезнаходженням суб’єкта ЗЕД в ЄАІС Держмитслужби. Надання суб’єктом ЗЕД документів, які подаються при поставленні на облік в митних органах, не вимагається.

2. На обліковій картці суб’єкта ЗЕД митниці оформлення окремих товарів та в її електронній копії здійснюється запис:

"Подвійний облік. Суб'єкт ЗЕД перебуває на обліку у (назва митниці), № (номер картки обліку у митниці за місцезнаходженням суб’єкта ЗЕД)".

3. Про взяття на облік суб’єкта ЗЕД митниця оформлення окремих товарів електронною поштою надсилає повідомлення митниці за місцезнаходженням суб’єкта ЗЕД.

4. Про припинення обліку суб’єкта ЗЕД в митниці за місцезнаходженням суб’єкта ЗЕД, який також перебуває на обліку і в митниці оформлення окремих товарів, митниця за місцезнаходженням суб’єкта ЗЕД електронною поштою надсилає повідомлення у митницю оформлення окремих товарів у день такого припинення. На підставі зазначеного повідомлення митниця оформлення окремих товарів припиняє облік такого суб’єкта.

У інших випадках облік суб’єктів ЗЕД у Київській регіональній та Київській обласній митницях здійснюється у загальному порядку, з урахуванням наказу Держмитслужби від 05.10.10 № 1147.

Електронні копії облікових карток суб’єктів ЗЕД митниці оформлення окремих товарів передаються до ЄАІС Держмитслужби України у загальному порядку.

Заступник Голови Служби

С.М. Сьомка

Джерело: НВО ПОВЕРХНОСТЬ МД