Про засвідчення копії ВМД у разі митного оформлення двох і більше транспортних засобів за однією вантажною митною декларацією

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.11.10 № 11/7-10.09/14127-ЕП

Начальникам регіональних митниць,
митниць
(крім Енергетичної регіональної та
Регіональної інформаційної митниць)

Про засвідчення копії ВМД

До Держмитслужби надходять звернення митних органів з проханням надати роз’яснення щодо необхідності засвідчення митним органом копії вантажної митної декларації гербовою печаткою митного органу у разі митного оформлення двох і більше транспортних засобів за однією вантажною митною декларацією.

За результатами розгляду звернень інформуємо про наступне. Відповідно до абзацу другого та третього пункту 28 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1371), (далі – Порядок):

- у разі ввезення двох і більше транспортних засобів для власних потреб за однією вантажною митною декларацією такі засоби реєструються на підставі засвідченої митним органом її копії, що скріплюється особистою номерною печаткою працівника митної служби та печаткою митного органу;

- транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, і придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі виданих зазначеними суб’єктами довідок-рахунків та вантажних митних декларацій або їх копій, що скріплюються особистою номерною печаткою працівника митної служби та печаткою митного органу.

Норма щодо засвідчення митним органом копії вантажної митної декларації гербовою печаткою митного органу у зазначеному Порядку відсутня.

З метою забезпечення єдиного підходу митних органів до вирішення цього питання, спрощення та прискорення процедур митного оформлення транспортних засобів, дотримання вимог Порядку, запровадити з 01.12.2010 засвідчення копій вантажних митних декларацій згідно з пунктом 28 Порядку – печаткою митного органу (негербовою), печаткою відділу організаційного та документального забезпечення.

Про вжиття цих заходів до 25.11.2010 інформувати Управління ДАІ МВС України в АР Крим та обласні Управління ДАІ МВС України.

Інформацію про запровадження засвідчення копій вантажних митних декларацій печаткою митного органу (негербовою) до 29.11.2010 направити на адресу Департаменту організації митного контролю та роботи митних посередників.

Додатково повідомляємо, що відповідно до абзацу першого пункту 4.10.1 Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 № 747, копія документа виготовляється й видається тільки з дозволу керівника митного органу або керівника відповідного структурного підрозділу. Митний орган або його структурний підрозділ може засвідчувати копії документів, що створюються в процесі його діяльності, а також копії документів інших організацій, зареєстрованих діловодною службою, виготовлені на запити правоохоронних, податкових та інших органів.

Заступник Голови Служби

С.М.Сьомка

Джерело: НВО ПОВЕРХНОСТЬ МД