Лист ДМСУ: Щодо використання інформації про результати митного контролю товарів

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

21.09.2010 р. N 11/2-10.10/10320-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Щодо використання інформації
про результати митного
контролю товарів

Згідно з положеннями статті 40 Митного кодексу України, митному контролю підлягають усі товари i транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.

При цьому митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

Статтею 55 Митного кодексу України передбачено, що з метою перевірки законності переміщення через митний кордон України товарів i транспортних засобів митний орган має право на проведення огляду цих товарів i транспортних засобів.

Відповідно до статті 70 Митного кодексу України, метою митного оформлення є, зокрема засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів i транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю.

Згідно з положеннями статті 81 Митного кодексу України, декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари i транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Враховуючи викладене, з метою створення умов для використання інформації про результати митного контролю при ввезенні товарів на митну територію України, керівнику Південної митниці забезпечити внесення відповідальною особою митниці при формуванні витягів з електронних копій документів контролю за доставкою (ДКД) до поля "Провізна відомість та інші документи" коду "1505" (згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від 12.12.07 N 1048) i дати документа - у разі складення Акта про проведення митного огляду, коду "1701" (згідно із зазначеним Класифікатором), номера i дати документа - у разі відбору проб i зразків товарів.

При декларуванні товарів, митний огляд яких під час пропуску через митний кордон України здійснювався Південною митницею, до графи 44 вантажної митної декларації вносяться відомості щодо Актів про проведення митного огляду товарів, складених Південною митницею, та висновків за результатами дослідження митних лабораторій (у разі відбору проб i зразків товарів у зоні діяльності Південної митницi).

Керівникам митних органів при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що надійшли до внутрішніх митниць з зони діяльності Південної митниці, забезпечити обов'язкове здійснення відповідальними посадовими особами перевірки відповідності даних про результати митного контролю, проведеного при ввезенні товару на митну територію України, відображених в Актах про проведення митного огляду товарів та висновках за результатами дослідження митних лабораторій (у разі наявності інформації про результати митного контролю у витягах з електронних копій ДКД), фактичним даним.

<...>

Додаток: на 1 арк. в електронному виглядi

Т.в.о. Голови Служби

О.М.Дороховський

Джерело: НВО ПОВЕРХНОСТЬ МД