Митне оформлення транспортних засобів, призначених для особистого користування членами дипломатичного персоналу...

На даний час механізм ввезення на митну територію України транспортних засобів, що належать членам дипломатичного персоналу представництв іноземних держав та членам їхніх сімей регулюються положеннями міжнародних договорів (Віденська конвенція Про дипломатичні зносини 1961 року) та законодавством України з питань митної справи, в першу чергу, Митним кодексом України.

При цьому слід зазначити, що Митний кодекс України однозначно визначає, що товари, призначені для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав та міжнародних організацій, а також для особистого користування всіма категоріями осіб, які мають митні пільги, підлягають декларуванню митним органам та пропускаються в Україну в режимі імпорту (статті 297 та 299).

Звертаємо увагу на те, що імпорт - це митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.

Крім того, норми міжнародних конвенцій, що регулюють дипломатичні зносини, також не містять положень щодо можливих митних обмежень на використання товарів, пропущених на митну територію держави з наданням митних пільг, передбачених цими конвенціями.

Існує 2 категорії суб’єктів, яким законодавством України надано митні пільги, а саме:

одна – глави дипломатичних представництв іноземних держав, члени дипломатичного персоналу цих представництв, а також члени їхніх сімей;

інша – члени адміністративно-технічного й обслуговуючого персоналу цих представництв та члени їх сімей.

Різні категорії цих осіб мають різні по своїй суті митні пільги.

Так, статтею 287 Митного кодексу України визначено, що глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, з дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх переміщення через митний кордон України та із звільненням від сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.

Відповідно до статей 288 та 289 Митного кодексу України співробітники адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їхніх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для початкового облаштування, із звільненням від сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.

На підставі спеціальної угоди з іноземною державою митні пільги, що надаються згідно з цим Кодексом членам дипломатичного персоналу представництва іноземної держави, можуть поширюватися на співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу цього представництва, а також на членів їхніх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

Таким чином, практична реалізація принципу взаємності, який передбачає застосування митних правил сторони угоди, можлива лише за наявності спеціальної угоди між двома країнами.

Єдиною нормою щодо загальних обмежень в частині отримання зазначеною категорією громадян прибутків не пов’язаних з виконанням нами службових обов’язків є положення статі 42 Віденської конвенції Про дипломатичні зносини якими встановлено, що дипломатичний агент не повинен займатися в державі перебування комерційною або підприємницької діяльністю з метою особистого зиску.

Всі транспортні засоби, що ввозяться в Україну представництвами іноземних держав, їх персоналом та членами їх сімей декларуються митним органам виключно для офіційного (службового) або особистого користування.

Оскільки режим імпорту, в якому оформлюються транспортні засоби дипперсоналу, не передбачає здійснення контролю митними органами за використанням транспортних засобів, випущених у вільний обіг, контроль за відчуженням транспортних засобів не є компетенцією митних органів.

Відповідно до пункту 8 статті 92 Конституції України засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи визначаються виключно законами України.

Законодавством України (Митним кодексом України) визначено умови ввезення в Україну, митного оформлення й оподаткування транспортних засобів, що ввозяться в Україну для особистого користування дипломатичним персоналом представництв іноземних держав в Україні та членами їх сімей. Також слід зазначити, що інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечать цьому Кодексу (п. 2 розділу ХХІ «Прикінцеві положення» Митного кодексу України).

На сьогоднішній день відсутні визначені законами України підстави для застосування будь-яких митних обмежень щодо транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України з наданням митних пільг, встановлених статтями 286 – 290, 293 Митного кодексу України.

Підсумовуючи вищевикладене, митне оформлення транспортних засобів, призначених для особистого користування членами дипломатичного персоналу та членами їх сімей, здійснюється митними органами виключно на законодавчих засадах.

З метою запобігання подібним випадкам неправомірного використання пільг, наданих при митному оформленні транспортних засобів, Державною митною службою України опрацьовується питання внесення змін до Митного кодексу України в частині приведення його окремих положень, що регулюють порядок ввезення транспортних засобів, належних персоналу представництв іноземних держав в Україні, до міжнародних норм, в першу чергу Європейського співтовариства.

Джерело: Державна митна служба України