НБУ: щодо заповнення графи 44 вантажної митної декларації за наявності у зовнішньоекономічному договорі (контракті) двох дат

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного контролю та ліцензування

Л И С Т

27.07.2010  N 28-311/2357

Головним управлінням Національного банку України
в Автономній Республіці Крим та по м. Києву і Київській області
Територіальним управлінням Національного банку України
Операційному управлінню Національного банку України
Асоціації українських банків
Банкам України

Роз'яснення щодо заповнення графи 44 вантажної митної декларації за наявності у зовнішньоекономічному договорі (контракті) двох дат підписання

Національний банк України для цілей здійснення уповноваженими банками контролю за зовнішньоекономічними операціями резидентів доводить до відома наступну інформацію, отриману від Державної митної служби України, щодо вірного зазначення реквізитів зовнішньоекономічного договору (контракту) у графі 44 вантажної митної декларації за наявності у зовнішньоекономічному договорі (контракті) двох дат підписання:

"Повідомляємо, що вимоги до письмової форми правочину встановлено положеннями статті 207 Цивільного кодексу України, якими, зокрема,  передбачено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо:

- його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони;

- воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку;

- він підписаний його стороною (сторонами).

Положення щодо укладення, істотних умов і форми договору визначені статтями 638 - 647 Цивільного кодексу України.

Згідно з положеннями частини другої статті 638 Кодексу договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Відповідно до положень статті 640 Кодексу договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

Ураховуючи вищезазначене, при здійсненні декларування із застосуванням вантажної митної декларації товарів, що перемішуються через митний кордон України, у разі наявності в зовнішньоекономічному договорі (контракті) двох дат підписання договору в графі 44 вантажної митної декларації слід зазначати пізнішу дату його підписання".

Виконавчий директор  з питань валютного
регулювання та контролю

А.І.Балюк