З 1 липня 2010 року для України підвищено гарантійний ліміт покриття по кожній книжці МДП до 60 тис. євро

Згідно із Законом України від 15 липня 1994 року № 117/94-ВР наша держава, як одна з держав - правонаступниць колишнього Союзу РСР, стала повноправним учасником Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП ) 1975 року.

За цей час Конвенція МДП зарекомендувала себе як надійний захід гарантування доставки товарів при перевезенні товарів автомобільним транспортом. Чітко визначені митні процедури у поєднанні з фінансовим забезпеченням кожної операції МДП міжнародною гарантійною ланкою створюють надійний захист інтересів як держав-учасниць конвенції, так і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до статті 4 конвенції вантажі, що перевозяться з дотриманням процедури МДП, звільняються від сплати або депозиту ввізних чи вивізних мита та зборів у проміжних митницях усіх країн транзиту. Це дає транспортним операторам значні переваги перед національними транзитними системами, іншими заходами гарантування доставки тощо.

Та основне позитивне значення Конвенції МДП полягає у тому, що у разі порушення перевізником умов конвенції – незаконного звільнення товарів із-під митного контролю – держава має можливість одержати відшкодування податків і зборів за ці товари від міжнародної гарантійної ланки, до якої входять ряд страхових компаній, Міжнародний союз автомобільного транспорту (МСАТ) і національні асоціації транспортників.

Конвенцією 1975 року було рекомендовано країнам-учасницям обмежувати максимальний розмір гарантії за однією книжкою МДП (Carnet TIR) сумою у 50 тис. доларів США.

Після введення євро як єдиної валюти Європейського Співтовариства за рішенням страховиків міжнародної гарантійної ланки у країнах ЄС було вирішено застосовувати рівень гарантії у 60 тис. євро.

На той час обидві гарантійні суми були паритетними, та із зростанням курсу євро по відношенню до долара США склалася ситуація, за якої країни, що не увійшли до зони євро, опинилися у невигідному стані. Справа у тому, що при перевезеннях їх територіями коштовних товарів сума податків і зборів часто перевищувала максимальну гарантійну суму 50 тис. дол. США. У таких випадках, з огляду на ризик порушення, митні органи почали активно застосовувати супроводження (конвоювання) автотранспорту, що збільшувало вартість перевезення і відштовхувало транспортних операторів від усталених маршрутів. Цей негативний вплив повною мірою відчула й Україна.

Починаючи з 2006 року делегація українських митників на сесіях Робочої групи з митних питань, пов'язаних із транспортом Європейської Економічної Комісії ООН (WP.30) порушувала питання про необхідність унесення змін до Конвенції МДП з метою створення однакових умов для її застосування в усіх договірних країнах. Але ця ідея з різних (більшою мірою політичних) причин не знайшла повної підтримки у рамках Робочої групи й Адміністративного комітету МДП.

Особливої гостроти питання набуло для нас у 2009 році, коли в результаті проведення ряду пілотних проектів у Російській Федерації і Республіці Білорусь за рішенням МСАТ також було піднято максимальну суму гарантії до 60 тис. євро. Фактично Україна як транзитна держава опинилася у найгірших умовах серед країн Східноєвропейського регіону.

Державна митна служба України спільно з Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) не могли залишатися осторонь цього питання і вирішили спільними зусиллями в індивідуальному плані добитися від міжнародної гарантійної ланки позитивного для України рішення.

В результаті наполегливої роботи, реалізації цілого ряду технічних вимог страховиків, у тому числі у галузі управління ризиками при перевезеннях товарів територією України, 15 червня 2010 року міжнародною глобальною страховою компанією системи МДП "Zurich" прийнято рішення, згідно з яким з 1 липня 2010 року для України підвищено гарантійний ліміт покриття по кожній книжці МДП до 60 тис. євро.

Із цього дня АсМАП як учасник міжнародної гарантійної ланки несе відповідальність перед Держмитслужбою за кожну книжку МДП, яка видана МСАТ будь-якому гарантійному об’єднанню, члену МСАТ, що використовується на території України, у сумі до 60 тис. євро або відповідної суми в національній валюті, яка складається з митних податків, зборів, а також пені, які митні органи можуть пред'явити у випадку виявлення допущених перевізником порушень процедури МДП.

Джерело: Держмитслужба України