Лист ДМСУ: Щодо подання до Держмитслужби договорів страхування власної діяльності

ДЕРЖАВНА МИТНА

СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент організації митного контролю та роботи митних посередників

10.06.10 № 09/2055-ЕП

Асоціація митних брокерів України, керівникам Регіональних митниць, митниць (крім Регіональної інформаційної), ЗАТ "Пласке", Громадська Рада при Держмитслужбі

Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до статті 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" митний брокер зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін митний брокер зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Відповідно до пункту 34 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, одним з документів які додаються до заяви про видачу ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера є засвідчена в установленому порядку копія договору страхування власної діяльності на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи те, що у більшості таких договорів строк дії спливає у цьому році та з метою уникнення непорозумінь в організації роботи митних брокерів просимо проінформувати заінтересованих осіб про вимоги статті 17 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Директор Департаменту

А.І.Сербайло