Лист Держспоживстандарту стосовно маркування харчових продуктів написом "без ГМО"

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
(Держспоживстандарт України)

Рада підприємців при
Кабінеті Міністрів України

Щодо надання роз'яснення

Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики розглянуто лист Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України від 03.03.2010 № 80 (вх. № 4092 від 12.03.2010) стосовно маркування харчових продуктів написом «без ГМО» та повідомляється таке.

Положеннями законів України «Про внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО)», який набрав чинності 30.12.2009, та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів», який набрав чинності 07.03.2010, передбачене обов'язкове маркування харчових продуктів щодо наявності чи відсутності в них ГМО.

Згідно з положеннями статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів» статтю 15 Закону України «Про захист прав споживачів» доповнено та визначено, що інформація про продукцію повинна містити позначку про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично модифікованих компонентів.

Суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію в роздрібній мережі, у разі невідповідності продукції законодавству про захист прав споживачів, несуть відповідальність, передбачену статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів».

Крім того, у зв'язку із набуттям чинності 30.12.2009 Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО)», усі харчові продукти, з дати

набрання чинності цим Законом,обов'язково повинні містити інформацію про наявність чи відсутність у них генетично модифікованих організмів, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» чи «без ГМО» відповідно.

З метою недопущення проникнення на споживчий ринок неякісної та небезпечної продукції, а також уникнення зайвих фінансових витрат виробниками, Держспоживстандартом України надіслано територіальним органам методичного листа від 02.02.2010 № 743-1-7/18. Зазначеним листом визначена можливість використання до 1 липня 2010 року залишків маркування/пакування (виготовлених до січня 2010 року) для продукції з додатковим нанесенням виробниками/імпортерами інформації для споживача про наявність чи відсутність ГМО на кожній споживчій одиниці продукції або транспортної тари та у документах щодо якості та безпеки, які супроводжують кожну партію продукту.

Разом з цим повідомляємо, що Держспоживстандартом України розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку перевірки інформації щодо відсутності ГМО або напису «без ГМО», зазначеної в етикетуванні харчових продуктів та сільськогосподарської продукції». Зазначений проект наказу проходить процедуру погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади.

Голова

О.В. Поволоцький

Джерело: Рада підприємців при КМУ