Лист ДМСУ: Щодо посилення контролю за експортом кольорових та чорних металів

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.04.2010 р. № 11/3-10.27/3235-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць
(крім Регіональної інформаційної та Енергетичної регіональної митниць)

Щодо посилення контролю за експортом
кольорових та чорних металів

Департаментом аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту проведено аналіз структури та обсягів експорту кольорових та чорних металів за межі митної території України.

Результати аналізу свідчать про існування поширеної практики вивезення даної категорії вантажів з порушеннями законодавства України. Мають місце непоодинокі випадки безпідставного відшкодування податку на додану вартість за рахунок завищення вартості експортованих товарів, ухилення від нетарифних обмежень, несплати або зменшення сум експортного мита шляхом декларування товарів не за своїм найменуванням, шахрайства з кодами УКТЗЕД, заниження вагових характеристик вантажів тощо.

Враховуючи вищевикладене, вимагаю забезпечити проведення митного контролю за експортом кольорових та чорних металів у формах та обсягах, необхідних для додержання законодавства України, у тому числі:

· посилити контроль за виконанням вимог Порядку взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого наказом Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України від 12.07.04 № 512/387;

· виключити випадки митного оформлення за експортними операціями, які підпадають під критерії ризику, без проведення обов’язкового відбору зразків товарів для експертних досліджень, а також без застосування інших форм контролю, передбачених п. 3.2 зазначеного вище Порядку;

· за наявності достатніх підстав вважати, що вантажі даної категорії експортуються з порушеннями законодавства, митний огляд здійснювати в обов’язковому порядку із залученням посадових осіб служби боротьби з контрабандою та ПМП, зважуванням, фотографуванням та застосуванням інших форм контролю, необхідних для однозначної ідентифікації переміщуваних товарів, встановлення їх якісних та кількісних характеристик.

Про всі випадки сумнівного експорту металу інформувати Департамент аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту до моменту завершення митного оформлення вказаних товарів.

Перший заступник
Голови Служби

А.Є.Гутник

Джерело: НВО ПОВЕРХНОСТЬ МД