Проект ПКМУ: Про внесення змін до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів...

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2009 р. № 
Київ

Про внесення змін до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях і Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях, Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1 (17.01.2003), ст. 11), зміни, що додаються.

2. Мiнiстерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у вiдповiднiсть з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України

Ю.Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2009 р. № 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях

1. У пункті 2 слова та цифри: „від 17 серпня 2002 р. № 1155 „Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1586)” замінити словами та цифрами: „від 5 березня 2009 р. № 270 „Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750)”.

2. В пункті 4 слова „за погодженням із” замінити словом „та”.

3. Підпункт „б” пункту 7 викласти у такій редакції:

„б) вантажна митна декларація – у разі пересилання громадянами у відправленнях товарів та інших предметів, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, а також в інших випадках, передбачених законодавством;”.

4. Пункт 17 доповнити абзацом другим такого змісту:

„Під час здійснення митного оформлення товарів та інших предметів, що надходять на адресу громадян чи пересилаються громадянами у відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро та (або) загальна вага яких не перевищує 50 кг, зазначені в абзаці першому цього пункту документи про здійснення відповідних видів контролю (відмітки органів державної влади)   не вимагаються.”.

5. Пункт 20 викласти у такій редакції:

„Нарахування податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів здійснюється:

за вантажною митною декларацією, у разі, коли для декларування використовується вантажна митна декларація;

за оглядовим розписом М 15 (зразок додається) в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, у разі, коли адресатом (одержувачем) є громадянин.”.

6. Пункт 21 вилучити. У зв’язку з цим пункти 22 – 28 вважати, відповідно, пунктами 21 – 27.
____________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2009 р. № 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку і умов здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях

 У пункті 2:

абзац перший після слів „експрес-перевізник” доповнити словами „міжнародне експрес-відправлення”;

абзац дев’ятий вилучити;

у зв’язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим.

Доповнити пункт абзацом одинадцятим такого змісту:

„місце зберігання міжнародних експрес-відправлень – спеціально визначене й обладнане експрес-перевізником складське приміщення чи відокремлена експрес-перевізником частина приміщення (відгороджена територія, що виключає можливість вилучення відправлень поза митним контролем), що призначені для зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем. Митний орган визначає місце зберігання міжнародних експрес-відправлень зоною митного контролю.”

 Пункт 3 викласти у такій редакції:

„Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція або митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або одержувач (проживає або тимчасово перебуває громадянин).

Якщо для декларування товарів та інших предметів відповідно до законодавства використовується вантажна митна декларація, митний контроль і митне оформлення здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або одержувач (проживає або тимчасово перебуває громадянин). ”.

 Пункти 8 та 9 викласти у такій редакції:

„8. Для декларування використовуються:

а) митна декларація М 16 – у разі пересилання громадянами або надходження відправлень на адреси громадян, сумарна митна вартість товарів (предметів) у яких перевищує суму, еквівалентну 200 євро, та (або) загальна вага яких більше 50 кг;

б) вантажна митна декларація – у разі пересилання громадянами у відправленнях товарів та інших предметів, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, а також в інших випадках, передбачених законодавством.”.

9. Порядок заповнення митної декларації М 16 визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Бланки митної декларації М 16, зразок якої додається, виготовляються перевізником або роздруковуються за допомогою комп’ютера.”.

 У пункті 19:

слова „або митної декларації” вилучити;

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

„Митне оформлення товарів та інших предметів, для декларування яких вантажна митна декларація чи митна декларація М 16 не використовуються, здійснюється у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.”.

 Пункт 20 доповнити абзацом другим такого змісту:

„Під час здійснення митного оформлення товарів та інших предметів, що надходять на адресу громадян чи пересилаються громадянами у відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро та (або) загальна вага яких не перевищує 50 кг, (крім вогнепальної зброї всіх видів і боєприпасів до неї, холодної зброї та інших предметів, спеціально призначених для нападу чи оборони, лікарських засобів, радіоактивних речовин) зазначені в абзаці першому цього пункту документи про здійснення відповідних видів контролю (відмітки органів державної влади)  не вимагаються.”.

6. Пункт 23 вилучити. У зв’язку з цим пункти 24 – 33 вважати, відповідно, пунктами 23 – 32.

7. Пункт 26 викласти у такій редакції:

„Нарахування податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів здійснюється:

за вантажною митною декларацією, у разі, коли для декларування використовується вантажна митна декларація;

за митною декларацією М 16, у разі, коли одержувачем є громадянин, в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.”.

8. Абзац четвертий пункту 28 після слів „(ліцензування, сертифікація тощо”) та пункт 30 після слова „торгівлі” доповнити словами в дужках:

„(крім випадків, коли відправлення адресовані громадянам або пересилаються громадянами та сумарна митна вартість товарів в яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг за виключенням вогнепальної зброї всіх видів і боєприпасів до неї, холодної зброї та інших предметів, спеціально призначених для нападу чи оборони, лікарських засобів, радіоактивних речовин)”.
____________