Держспоживстандарт: Щодо забезпечення складання переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
(ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ )
03680. м. Київ-150, вул. Горького, 174
Тел: 226-2971, факс 226-2970, 528-5600
E-mail: dssu@dssu.gov.ua


_________ ________ №___________,
Нa №_______________________________

Кабінет Міністрів України

Щодо забезпечення складання переліку
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації
в Україні, відповідно до десятизначних кодів згідно УКТЗЕД

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05.12.2009 № 51560/7/1-09 до листа Держспоживстандарту від 30.11.2009 № 12313-1-2/17 відповідно до рішень та доручень Уряду (пункт 2 доручення від 13.02.2009 №  6706/1/1-09, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 492, доручення від 15.08.2009 №6706/7/1-09) щодо забезпечення складення переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні відповідно до десятизначних кодів товарів згідно з УКТЗЕД, Держспоживстандартом підготовлений та направлений на розгляд до Держмитслужби проект наказу про внесення Змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні з посиланням до десятизначних кодів УКТЗЕД (далі - проект Наказу).

До зазначеного проекту Наказу Держмитслужбою надані пропозиції, а саме: для продукції (товару) за всіма десятизначними кодами УКТЗЕД, що входять до товарної позиції УКТЗЕД (чотири знаки) включеної до графи 5 Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005, № 28 зареєстрованого в Мін'юсті 04.05.2005 за № 466/10746 зазначати код УКТЗЕД на рівні відповідної товарної позиції. Аналогічний підхід також запропоновано застосовувати при зазначенні кодів УКТЗЕД до товарної підпозиції (шість знаків) та товарної категорії (вісім знаків).

З урахуванням пропозицій Держмитслужби Комітет доопрацював проект Наказу, який наразі направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Голова

Л.В. Лосюк

Джерело: Рада підприємців при КМУ