Лист ДМСУ: Про застосування митного режиму переробки на митній території України

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.12.2009 р. № 11/6-10.10/12550-ЕП

Начальникам регіональних митниць, начальникам митниць

Про застосування митного режиму
переробки на митній території України

У зв’язку з набранням чинності новою редакцією Порядку застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затвердженою наказом Держмитслужби від 06.08.09 № 727 (далі - Порядок), Держмитслужбою отримано запити суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо особливостей поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України.

З метою уникнення непорозумінь та безпідставного ускладнення діяльності українських підприємств, які виконують операції з переробки товарів на митній території України звертаємо увагу на наступне.

Поняття та вимоги до митного режиму переробки на митній території України регламентовано главою 38 Митного кодексу України (далі – Кодекс).

Порядок застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України, затверджений наказом Держмитслужби від 13.09.03 № 609 (зі змінами), розроблено з метою практичної реалізації вимог законодавства України з питань митної справи відносно поміщення товарів у митні режими переробки.

Ввезення та переробка на митній території України товарів здійснюються з дозволу митного органу (стаття 230 Кодексу).

Умови та порядок надання дозволу визначено положеннями розділу II Порядку.

Новою редакцією Порядку вдосконалено процедуру надання дозволу. Зокрема, якщо зовнішньоекономічний договір на переробку передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями, Порядком передбачена можливість надання дозволу на обсяг товарів, визначений зовнішньоекономічним договором відповідно до вимог статті 234 Кодексу. Строк дії такого дозволу не повинен перевищувати один рік.

У Порядку також практично реалізовано вимоги статті 231 Кодексу стосовно необхідності одержання дозволу митного органу на переробку товарів на митній території України підприємствами, які виконують окремі операції з переробки товарів.

Порядком передбачено, що дозвіл на виконання окремих операцій з переробки товарів кожний переробник повинен отримати до моменту звернення заявника режиму щодо надання йому дозволу на ввезення та переробку товарів у режимі переробки.

При цьому, якщо заявник режиму та переробники розміщені у зоні діяльності одного митного органу, не виключається можливість одночасного подання ними відповідних заяв.

Якщо заявник режиму та переробники розміщені у зоні діяльності різних митних органів, згідно з пунктом 2.1 Порядку дозвіл на виконання окремих операцій з переробки надається митним органом, у зоні діяльності якого розташований переробник. Погодження отримання цього дозволу між митними органами, в зоні діяльності яких розташовані заявник режиму та переробник, Порядком не передбачено.

Повідомляємо також, що облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, зазначена у пункті 7 переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 80, відноситься до документів, необхідність подання яких визначається нормативно-правовими актами Держмитслужби з урахуванням мети переміщення, виду транспорту, характеру товару, способів розрахунку та інших факторів, що впливають на митні процедури.

На теперішній час законодавством України з питань митної справи не встановлено вимог щодо обов’язкового обліку в митних органах підприємств, що здійснюють окремі операції з переробки товарів на митній території України та не приймають участі у зовнішньоекономічній діяльності.

У зв’язку з цим, переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у переробці цих товарів і не знаходяться на обліку в митних органах, здійснюється за письмовою заявою підприємства відповідно до пунктів 4.3 і 4.4 Порядку. Така заява може подаватися заявником режиму разом із заявою для отримання дозволу на переробку.

Дозвіл на переміщення товарів між переробниками може бути наданий митним органом при розгляді питання щодо надання дозволу заявнику режиму на переробку шляхом внесення запису "Дозволено переміщення між переробниками" у розділі " Рішення митного органу " заяви на поміщення товарів у митний режим переробки.

Приймаючи до уваги універсальний характер Порядку, вимагаю від керівників митних органів забезпечити його виконання з урахуванням особливостей операцій з переробки конкретних видів товарів.

Заступник Голови Служби

О.О.Федоров