Держмитслужба оприлюднила проект наказу "Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності митного перевізника"

Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Держмитслужби Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності митного перевізника та аналізу регуляторного впливу до зазначеного наказу Держмитслужби

Відповідно до ст. 164 Митного Кодексу України перевезення товарів митним перевізником здійснюється як захід гарантування їх доставки до митного органу призначення.

Згідно з положеннями глав 23 та 27 Митного Кодексу України митний перевізник гарантує, що товари які знаходяться під митним контролем, перевезення яких він здійснюватиме в обов’язковому порядку будуть доставлені ним в митницю призначення. Відповідно, до таких товарів будуть завершені усі необхідні митні процедури та здійснені заходи тарифного та нетарифного регулювання.

Оскільки недоставляння товарів в митницю призначення є взагалі не сумісним із діяльністю митного перевізника відповідно до п.2 ст. 11 Закону, на підставі останнього абзацу ст. 165 Митного Кодексу України до проекту Ліцензійних умов провадження діяльності митного перевізника включені умови:

- сплати державі належних їй коштів у разі недотримання митним перевізником взятих на себе зобов’язань про доставлення вантажу в митний орган призначення;

- недопущення суттєвих та систематичних порушень митних правил з боку митного перевізника,

Проект наказу Держмитслужби Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності митного перевізника та аналіз регуляторного впливу розміщено на веб-сайті Держмитслужби України в мережі Інтернет, за адресою: www.customs.gov.ua в розділі «Обговорення проектів документів».

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту наказу приймаються впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника: поштову – вул.Дегтярівська, 11-г, Київ, 04119, електронну – e-mail: dmsu@customs.gov.ua.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: поштову – м.Київ, вул.Арсенальна, 9/11 й електронну – press@dkrp.gov.ua.

Ознайомитись з проектом постанови, а також залишити пропозиції та зауваження Ви можете на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада».