Проект наказу ДМСУ: «Про внесення змін до Порядку заповнення рішення про визначення митної вартості товарів»

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

„ ___ ” __________ 200 р.№ ________

Про внесення змін до Порядку заповнення рішення про визначення митної вартості товарів

З метою приведення нормативно-правових актів Державної митної служби України у відповідність до вимог законодавства

Н А К А З У Ю:

1. Пункт 1.4 глави 1 Порядку заповнення рішення про визначення митної вартості товарів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29.05.2009 № 506, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.06.2009 за № 534/16550, викласти в такій редакції:

«1.4. У разі здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, який забезпечується шляхом проведення камеральних або документальних перевірок, рішення про визначення митної вартості товарів окремо не оформлюється, а відомості про визначену митним органом митну вартість товарів та метод її визначення зазначаються у відповідному акті перевірки.

Раніше прийняте митним органом рішення про визначення митної вартості товарів або рішення про визнання митної вартості, заявленої декларантом, вважається таким, що скасовано, про що зазначається в акті перевірки.

Аргументи щодо незгоди з митною вартістю товарів, визначеною митним органом у ході камеральної або документальної перевірки, можуть бути викладені у скаргах, що подаються в межах процедури узгодження податкового зобов’язання, нарахованого митним органом за результатами таких перевірок.

Повернення помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено на митні органи, здійснюється в установленому законодавством порядку».

2. Департаменту аналітичної роботи, управління ризиками та аудиту (Руденко О.В.) та Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальникам митних органів:

3.1. Довести цей наказ до відома особового складу та забезпечити дотримання його вимог.

3.2. Інформувати про вимоги цього наказу платників податків шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митних органів.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 5 днів після його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Мухіна О.В.

Голова Державної
митної служби України


А.В. Макаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністерства фінансів України


І.І. Уманський