Роз'яснення Держмитслужби про тимчасове ввезення обладнання

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Департамент декларування та митних режимів


23.12.2009 № 10/1-5/1849

Директору Асоціації
митних брокерів України
Мироненку М.В.

_________________________________
04107, м. Київ, вул. Нагірна, 22, оф. 330Про тимчасове ввезення обладнання

Державною митною службою України розглянуто звернення Асоціації митних брокерів України від 01.12.09 № 15/213 щодо тимчасового ввезення на митну територію України із умовним повним звільненням від оподаткування товарів в рамках виробничої операції відповідно до положень Додатку В.4 до Конвенції про тимчасове ввезення, учиненої у м. Стамбулі 26.06.90 (далі - Конвенція).

Відповідно до статті 1 Конвенції термін «тимчасове ввезення» означає митний режим, який дозволяє приймати на митну територію певні товари (у тому числі транспортні засоби), умовно звільнені від ввізного мита і податків, без застосування заборон чи обмежень економічного характеру на ввезення. При цьому, такі товари (у тому числі транспортні засоби) мають ввозитися з визначеною метою і призначатися для подальшого вивезення у встановлений термін та не піддаватися змінам, за винятком нормального зниження їхньої вартості (амортизації) внаслідок їхнього використання.

Статтею 1 Додатка В.4 до Конвенції (Додаток щодо товарів, які ввозяться в рамках виробничої операції) до категорії товарів, які ввозяться в рамках виробничої операції, належать, зокрема, матриці, друковані форми, кліше, трафарети, креслення, плани, моделі інші подібні предмети, інструменти для вимірювання, контролю і перевірки та інші подібні предмети, а також спеціальні інструменти та приладдя, які ввозяться з метою використання у процесі виготовлення товарів.

Також, статтею 3 Додатку В.4 до Конвенції визначено умови, за яких при ввезені зазначених вище товарів можливо скористатись правом на пільги, а саме:

товари, які ввозяться в рамках виробничої операції, повинні належати особі, зареєстрованій за межами території тимчасового ввезення і призначатись для особи, зареєстрованої на такій території;

уся або частина (залежно від вимог національного законодавства) продукції, одержаної в результаті використання товарів, ввезених у рамках виробничої операції, зазначеної у пункті 1 статті 1 цього Додатку, повинна вивозитись з території тимчасового ввезення.

При цьому, інформуємо, що національне законодавство не містить положень щодо часткового вивезення товарів, які ввозяться в рамках виробничої операції згідно з Додатком В.4 до Конвенції. Також звертаємо увагу, що до зазначених вище товарів належать лише приладдя, інструменти, форми тощо (довідково: приладдя - предмет, що входить до складу якого-небудь устаткування, спорядження/предмет, необхідний для виконання певної дії/Великий тлумачний словник сучасної української мови, К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003//). Тобто, дія Додатку В.4 до Конвенції не поширюється на виробничі лінії (конвеєри) та інше подібне обладнання.

З огляду на викладене вище, поміщення у митний режим тимчасового ввезення вказаних товар!в можливе за умови відповідності мети ввезення таких товарів на митну територію України (обґрунтовується документами, які подаються митному органу, зокрема, зовнішньоекономічним договором), належності таких товарів до категорій товарів, визначених у статті 1 Додатку В.4 до Конвенції, а також при виконанні інших вимог законодавства щодо їх митного оформлення.

Також інформуємо, що товари можуть поміщуватися у митний режим тимчасового ввезення з повним умовним звільненням від оподаткування на умовах, визначених Конвенцією, як за вантажною митною декларацією, так і за карнетом А.Т.А.

З повагою,
Директор Департаменту


І.М.Муратов